نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و چهل و پنجم)

کمال

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: زیبایی، مطابق حق سخن گفتن است. و کمال، مطابق راستی رفتار کردن است.

زیرکی

زیرک

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: زیرک کسی است که نفس خویش را کوچک شمارد و برای پس از مرگ کار کند، عاجز و ناتوان کسی است که پیرو هوای نفس خود باشد ولی آرزوهایی از خدا داشته باشد.

پوشاک

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: لباس، غنا (و ثروتمندی) را آشکار می‏سازد؛ روغن (خوشبو) فقر را از بین می‏برد؛ و نیکی به برده (باعث می‏شود که) خداوند به سبب آن دشمن را سرشکسته نماید.

لباس جدید بپوش

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: جامه نو بپوش و پسندیده زندگی کن.

لباس های ممنوع

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مردی از پیشینیان شما حلّه‏ای پوشید و متکبرانه بیرون آمد. آن گاه خداوند به زمین فرمان داد تا او را گرفت در حالی تا روز قیامت در آن دست و پا می‏زند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که لباس تفاخر بپوشد تا این که مردم بدو بنگرند، خداوند بدو نمی‏نگرد تا این که آن را بر کند.

لجاجت

پرهیز از لجاجت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از لجاجت بپرهیز؛ زیرا آغاز آن، نادانی و پایانش، پشیمانی است.

محاسن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: ریش خود را شانه کنید و ناخن‏هایتان را کوتاه نمایید؛ زیرا شیطان میان گوشت و ناخن روان است.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: کمال، زیرکی، پوشاک، لباس جدید بپوش، لباس های ممنوع، لجاجت، محاسن،

تاریخ : یکشنبه 18 اسفند 1392 | 08:01 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و چهل و چهارم)

سخن (بخش دوم)

محبوب ترین سخن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: محبوب‏ترین سخن نزد من، راست‏ترین آن است.

دو چیز عجیب

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دو چیز عجیب است: سخن حکیمانه از سفیه، پس آن را بپذیرید و سخن زشت از حکیم، پس آن را ببخشید.

نیکو سخن گفتن بهتر از سکوت است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: تنهایی، بهتر از هم‏نشین بد است. و هم‏نشین خوب، بهتر از تنهایی است. و نیکو سخن گفتن، بهتر از سکوت است. و سکوت، بهتر از بد سخن گفتن است.

تشویق به سکوت از گفتار شر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خیر (و صلاح) را بگویید تا بهره‏مند گردید و از کلام شر (و فساد) ساکت باشید تا سالم بمانید.

ارزش مجاز در گفتار

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: به مجاز گویی در سخن، مامور شده‏ام؛ زیرا مجاز در گفتار، نیکوست.

با مردم به اندازه خردشان سخن بگویید

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: با مردم به اندازه شناخت خودشان سخن بگویید. آیا می‏خواهید خدا و پیغمبرش را تکذیب کنند؟ (هرگز!).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: تو نباید به قومی سخنی فراتر از عقولشان بگویی؛ زیرا برای برخی از آنان مایه فتنه می‏گردد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: محبوب ترین سخن، دو چیز عجیب، نیکو سخن گفتن بهتر از سکوت است، تشویق به سکوت از گفتار شر، ارزش مجاز در گفتار، با مردم به اندازه خردشان سخن بگویید،

تاریخ : یکشنبه 18 اسفند 1392 | 07:58 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و چهل و سوم)

سخن (بخش اول)

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پروردگارم به من فرمان داد که سخنم، ذکر و نگاهم مایه عبرت باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بعضی بیان‏ها سحر، بعضی شعرها حکمت، بعضی سخن‏ها مبهم و برخی دانشجویی‏ها نادانی است.

تشویق به زیبا سخن گفتن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند رحمت کند بنده‏ای را که سخن نیکو بگوید تا بهره‏مند گردد یا از بدگویی ساکت باشد تا سالم بماند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: زیبا سخن بگوی و طعام و غذا عطا کن.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سخن نیکو، صدقه است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه حکم می‏کنید، به عدالت رفتار کنید و هر گاه سخن می‏گویید، نیکو بگویید؛ زیرا خداوند نیکوست و نیکوکاران را دوست دارد.

تشویق به کم گویی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کم‏سخن باشید، و شیطان گولتان نزند (تا سخن ناپسند بگویید).

مجموعه سخن ها

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کلمات جامع و پر معنی به من بخشیده شد و همه سخن برای من به طور خلاصه بیان گردید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مجموعه سخن‏ها را به من عطا کردند.

نکوهش زیاده گویی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از زیاده‏گویی بپرهیز، و سخن به قدر حاجت، تو را کفایت می‏نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: روز قیامت بیشترین گناهان مردم، از ناحیه پُر حرفی درباره اموری است که به آنان مربوط نیست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند رحمت کند کسی را که از زیادی در گفتار خودداری نماید و مازاد مالش را انفاق نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: همه سخنان آدمیزاد بر ضرر خودش است مگر این که امر به معروف و نهی از منکر یا ذکر خدای تعالی باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که بسیار سخن بگوید، بسیار خطا می‏کند و هر که بسیار خطا کند، گناهانش بسیار گردد و هر که گناهانش بسیار شود، جهنم سزاوار او باشد.

عوامل شیوایی بیان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: (شیوایی) بیان به کثرت گفتار نیست بلکه پرداختن به چیزهایی است که خداوند و پیامبرش دوست دارند. و لکنت به زبان نیست بلکه از عدم شناخت کافی حق ناشی می‏گردد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: سخن، تشویق به زیبا سخن گفتن، تشویق به کم گویی، مجموعه سخن ها، نکوهش زیاده گویی، عوامل شیوایی بیان،

تاریخ : یکشنبه 18 اسفند 1392 | 07:55 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و چهل و دوم)

کسب

بهترین کسب

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پاکیزه‏ترین کسب‏ها، کار کردن مرد با دستان خود است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پاکیزه‏ترین کسب مرد مسلمان، تیراندازی او در راه خداست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین کسب، معامله نیک (و حلال) و کار مرد با دستان خویش است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: (حلال‏ترین و) بهترین کسب‏ها، کسب تاجرانی است که هنگام سخن، دروغ نمی‏گویند، در امانت، خیانت نمی‏کنند، از وعده، تخلف نمی‏نمایند، در پرداخت قرض تعلل نمی‏ورزند، و در طلب خود سخت‏گیری نمی‏کنند، و هنگام فروش، در ستایش جنس خود مبالغه و هنگام خرید، جنس دیگری را مذمت نمی‏کنند.

تشویق به کسب درآمد از دسترنج

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین درآمدها، آن است که از دسترنج کارگر حاصل شود در صورتی که کار صاف و دقیق انجام دهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آن که به دست خویش کاسبی کند، دوست خداوند است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هرگز کسی بهتر از دست رنج خویش طعامی نخورده است. و پیامبر خداصلی الله علیه وآله حضرت داوود همواره از دست رنج خویش می‏خورد.

تشویق به کسب حلال

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند رحمت کند کسی را که کسب حلال کند؛ به اعتدال مصرف نماید؛ و مازاد را برای روز تنگ‏دستی و نیازش پیش فرستد.

فضیلت مشقت در بدست آوردن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: یک افتادن (و به زمین خوردن) در راه کسب حلال نزد خداوند از یک سال کامل شمشیر زدن، بهتر است.

تنبلی

پرهیز از تنبلی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از دو خصلت برحذر باش: افسردگی و تنبلی؛ اگر افسرده و دلتنگ شدی، حق را تحمل نمی‏کنی و اگر تنبلی کردی، حق را ادا نمی‏کنی.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: کسب، بهترین کسب، تشویق به کسب درآمد از دسترنج، تشویق به کسب حلال، فضیلت مشقت در بدست آوردن، تنبلی، پرهیز از تنبلی،

تاریخ : یکشنبه 18 اسفند 1392 | 07:52 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و چهل و یکم)

بزرگواری

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی خوشبو است و بوی خوش را دوست دارد، پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد، بزرگوار است و بزرگواری را دوست دارد، بخشنده است و بخشندگی را دوست دارد. بنابراین، آستانه خانه‏هایتان را پاکیزه نگهدارید تا به یهودیان شباهت نداشته باشید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: (اندازه) بزرگواری مرد به دین(داری)، جوان‏مردی او به عقل و شخصیت او به اخلاقش (مربوط) است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بزرگواری به تقوا، افتخار به فروتنی و یقین (در سایه) بی‏نیازی است.

بزرگ داشتن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: برکت در بزرگان ماست؛ هر کس بر کوچک ما رحم نکند و بزرگ ما را محترم نشمارد، از ما نیست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر جوانی که پیری را به خاطر سنّش گرامی بدارد، خداوند برای دوران پیری او کسی را مهیا می‏کند که وی را گرامی بدارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که مرد مسلمانی را گرامی بدارد، همانا خدای تعالی را گرامی داشته است.

تشویق بر تکریم بزرگواران

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: حدود را با شبهات دفع نمایید (با طرح شبهه از ثبوت حد ممانعت کنید) و لغزش‏های بزرگان را مادامی که به حدی از حدود الهی منجر نشده، ببخشید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه بزرگ طایفه‏ای نزد شما آمد، گرامی‏اش بدارید.

ثمره بزرگداشت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که در دنیا به یکی از خاندان عبدالمطّلب نیکی کند و او نتواند جبرانش کند، روز قیامت من از جانب او جبرانش می‏کنم.

مقدار احترام کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: برای مردم به اندازه نیکی و بدی‏شان ارزش قایل شوید.

بزرگوارترین مردم

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هشیار باشید! که همه انسان ها از آدم پدید آمده‏اند و آدم از خاک (پس مغرور نباشید و بدانید که) گرامی‏ترین انسان ها نزد خدا پرهیزکارترین آنهاست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که دوست دارد گرامی‏ترین مردم باشد، باید از خداوند بترسد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: بزرگواری، بزرگ داشتن، تشویق بر تکریم بزرگواران، ثمره بزرگداشت، مقدار احترام کردن، بزرگوارترین مردم،

تاریخ : جمعه 16 اسفند 1392 | 01:31 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و چهلم)

دروغ (بخش سوم)

توریه

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سخنان با کنایه و گوشه دار، وسیله رهایی از دروغ است (اگر ناچار باشد، بهتر است با کنایه سخن بگوید نه دروغ).

موارد جایز بودن دروغ

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای عزّوجلّ دروغی را که مایه خیر و صلاح باشد، دوست دارد و راستی را که مایه فساد باشد، دشمن دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر نوع دروغی (در نامه عمل) آدمیزاد ثبت می‏گردد مگر سه دروغ؛ آن که مرد در جنگ دروغ بگوید؛ زیرا جنگ نوعی حیله و نیرنگ است؛ آن که مرد به زن دروغ بگوید تا خشنودش نماید؛ و آن که مرد دروغ بگوید تا میان دو نفر آشتی دهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سخن کسی که میان دو نفر به قصد اصلاح، سخن‏چینی می‏نماید، دروغ محسوب نمی‏شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آن که به قصد اصلاح میان دو نفر (حتی به دروغ) سخنان نیک رد و بدل نماید، دروغ‏گو نیست.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: توریه، موارد جایز بودن دروغ،

تاریخ : جمعه 16 اسفند 1392 | 01:14 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و سی و نهم)

دروغ (بخش دوم)

پیامد دروغ

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: راستی (انسان را) به سوی نیکی و نیکی به سوی بهشت رهنمون می‏سازد و انسان پیوسته راست می‏گوید تا نزد خدا راستگو قلمداد شود. (ولی) دروغ، (انسان را) به سوی بدی و بدی، به سوی جهنم سوق می‏دهد و انسان آن قدر دروغ می‏گوید تا نزد خدا دروغگو محسوب گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: عمل بهشت، راستگویی است و هر گاه بنده راست گفت، نیکی کرده و هر گاه نیکی کند، ایمن گشته و هر گاه ایمن گشت، به بهشت وارد می‏شود. و دروغ، عمل جهنم است و هر گاه بنده دروغ گفت، بدی کرده و هر گاه بدی کرد، کفر ورزیده و هر گاه کفر ورزید، به آتش جهنم وارد می‏شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دروغ، مایه روسیاهی، و سخن‏چینی، باعث عذاب قبر است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: شوخی نکن که ارزشت زایل می‏شود و دروغ نگو که نورت خاموش می‏گردد.

هلاکت در دروغ است

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: به شایستگی راستی پیشه کنید اگرچه پندارید که هلاک می‏شوید؛ زیرا نجات در آن است. و از دروغ دوری کنید اگر چه پندارید که نجات یابید؛ زیرا هلاکت در آن است.

دروغگوترین مردم

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: راستگوترین مردم کسی است که سخن آنان را زودتر باور کند. و دروغگوترین آنها کسی است که بیشتر سخن مردم را دروغ پندارد.

در دروغ گویی مرد همین بس

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بر دروغ‏گویی مرد همین بس که هر شنیده‏ای را بگوید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بر دروغ‏گویی مرد همین بس که هر شنیده‏ای را بگوید. و بر بخل مرد همین بس که بگوید: من حقم را می‏گیرم و رهایش نمی‏کنم.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بر دروغگویی تو همین بس که هر چه را شنیدی، نقل کنی.

نکوهش کسی‏ که بر پیامبر دروغ ببندد

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: دروغ بستن بر من، همانند دروغ گفتن بر دیگری نیست؛ زیرا هر کس از روی عمد بر من دروغ ببندد، جایگاه او جهنم است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که عمداً بر من دروغ بندد، جایگاهش از آتش جهنم پُر گردد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: پیامد دروغ، هلاکت در دروغ است، دروغگوترین مردم، در دروغ گویی مرد همین بس، نکوهش کسی‏ که بر پیامبر دروغ ببندد،

تاریخ : جمعه 16 اسفند 1392 | 01:12 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و سی و هشتم)

رازداری

تشویق به رازداری در کارها

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از پرده‏پوشی (و رازداری) در کارهایتان یاری بجویید؛ زیرا به هر صاحب نعمتی رشک برده می‏شود.

دروغ (بخش اول)

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: شما را از دروغ نهی می‏کنم.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: راستی، مایه آرامش و دروغ، موجب اضطراب است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: زبانِ بسیار دروغ‏گو داشتن از بزرگ‏ترین گناهان است.

پرهیز از دروغ

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از دروغ بپرهیزید؛ زیرا دروغ از ایمان بیگانه است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از دروغ بپرهیزید؛ زیرا دروغ، جدی و شوخی‏اش روا نیست و انسان نباید به کودک خود وعده بدون وفا بدهد. و (انسان را) دروغ، به بدکاری و بدکاری به جهنم می‏کشاند. و راستی، به نیکی و نیکی نیز به بهشت می‏رساند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: راستی پیشه کنید؛ زیرا راستی با نیکی همراه است و آن دو در بهشتند. از دروغ بپرهیزید؛ زیرا دروغ با بدی همراه است و آن دو در جهنمند. از خداوند یقین و عافیت بخواهید؛ زیرا بعد از یقین چیزی بهتر از عافیت به کسی عطا نشده است. با یکدیگر حسادت و دشمنی ننمایید و پیوندتان را قطع نکنید. و ای بندگان خدا! چنانچه خداوند شما را فرمان داده با هم برادر باشید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: راستی پیشه کنید؛ زیرا راستی، به سوی نیکی و نیکی، به سوی بهشت هدایت می‏نماید و مرد (باید) پیوسته راست گوید و راستی بجوید تا در پیشگاه خداوند، صدّیق (بسیار راست‏گو) محسوب گردد. و از دروغ بپرهیزید؛ زیرا دروغ، به سوی بدی و بدی، به سوی جهنم سوق می‏دهد و مرد پیوسته دروغ می‏گوید و دروغ می‏جوید تا این که در پیشگاه خداوند، کذّاب (بسیار دروغ‏گو) محسوب می‏گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: راستی پیشه کنید؛ زیرا راستی، دری از درهای بهشت است و از دروغ بپرهیزید؛ زیرا دروغ، دری از درهای جهنم است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: وای بر کسی که سخن دروغ گوید تا قوم را بخنداند! وای بر او! وای بر او!.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: رازداری، تشویق به رازداری در کارها، دروغ، پرهیز از دروغ،

تاریخ : جمعه 16 اسفند 1392 | 01:10 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و سی و هفتم)

تکبر

پرهیز از کبر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از تکبّر و خودخواهی دوری کنید؛ زیرا بنده پیوسته کبر می‏ورزد، خدای تعالی به فرشتگان خطاب می‏فرماید: که نام این بنده‏ام را در زمره گردن کشان بنویسد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از تکبر بپرهیزید؛ زیرا تکبر، شیطان را وادار کرد تا آدم را سجده نکند. از حرص بپرهیزید؛ زیرا حرص آدم را وادار ساخت تا از میوه درخت (ممنوع) بخورد. و از حسد بپرهیزید؛ زیرا یکی از فرزندان آدم، دیگری را از روی حسد کشت. پس اینها (تکبر، حرص و حسد) ریشه همه گناهانند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: تو را از سه خصلت نهی می‏کنم: حسد، حرص و تکبر.

زدودن کبر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که کالای خویش را حمل کند، از تکبر بری شود.

نکوهش تکبر

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: هشیار باشید! چه بسیارند کسانی که خود را عزیز می‏شمارند در حالی که این کار، آنها را خوار می‏کند و چه بسیارند کسانی که خود را خوار می‏شمارند در حالی که این کار، آنها را عزیز می‏گرداند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر مردی خود را بزرگ شمارد و با تکبر راه رود، خداوند را در حالی که بر او خشمگین است دیدار کند.

علت تکبر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: تکبر، نتیجه بی‏اعتنایی به حق و تحقیر مردم است.

پیامدهای تکبر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: روز قیامت خداوند به کسی که با تکبر جامه‏اش را بکشد (و فخرفروشی کند)، نمی‏نگرد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مردی از پیشینیان شما حلّه‏ای پوشید و متکبرانه بیرون آمد. آن گاه خداوند به زمین فرمان داد تا او را گرفت و او تا روز قیامت در آن دست و پا می‏زند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که به خاطر خدا فروتنی نماید، خداوند او را بالا برد. و هر که تکبر نماید خداوند او را پایین آورد. و هر که به خدا قسم دروغ خورد، خداوند تکذیبش می‏کند.

پرهیز از کارهایی که متکبرین انجام می‏دهند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: به لباس کسی که او را نمی‏پوشانی، دست نکش.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: تکبر، پرهیز از کبر، زدودن کبر، نکوهش تکبر، علت تکبر، پیامدهای تکبر، پرهیز از کارهایی که متکبرین انجام می‏دهند،

تاریخ : جمعه 16 اسفند 1392 | 01:08 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و سی و ششم)

زورمند

نشانه نیرومندی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آیا شما را بر قوی‏ترینتان، راهنمایی کنم؟ آن که هنگام خشم، بیشتر بر خود مسلط است.

کافر

سخن خدا با کافر در روز قیامت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: (روز قیامت) خدای تعالی مؤمن را به خود نزدیک گردانده، او را از (دیدگان) مردم در کنف حمایت و پوشش خود نگه داشته، به گناهانش معترف می‏سازد. آن گاه به او می‏فرماید: آیا فلان گناه را می‏شناسی؟ آیا فلان گناه (دیگر) را می‏شناسی؟ عرض می‏کند: آری، ای پروردگار من! وقتی که خدا او را به گناهانش معترف نمود و او نیز خود را هلاک شده یافت، خدا می‏فرماید: من در دنیا گناهان تو را پوشاندم و امروز آنها را بر تو می‏بخشم سپس نامه اعمال نیکش را به دست راست او عطا می‏کند. اما خدا درباره کافر و منافق به طور آشکار و علنی می‏فرماید: «اینها کسانی هستند که بر خدای خود دروغ بستند. هان! لعنت خدا بر ستمکاران باد».

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: زورمند، نشانه نیرومندی، کافر، سخن خدا با کافر در روز قیامت،

تاریخ : جمعه 16 اسفند 1392 | 01:06 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و سی و پنجم)

قناعت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: ای فرزند آدم! هر گاه در آسایش جسم و امنیت خاطر همراه با برخورداری از هزینه روزمره، شب را به صبح رساندی (زندگی مرفهی داشته‏ای)، آن گاه خاک بر سر دنیا. (چون راحتی مطلق مؤمن در آخرت است).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: ای فرزند آدم! (تو همانی که) آنچه تو را کفایت کند فراهم است (ولی) آنچه تو را به طغیان می‏رساند، می‏طلبی! ای فرزند آدم! (این را بدان) نه اندک، تو را قانع می‏سازد و نه تو با بسیار سیر می‏شوی.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه گرسنگی فشار آورد، قرص نانی و جرعه آبی بر کف گیر و بگو: دنیا و اهلش نباشند (برای جهان و جهانیان آرزوی نابودی کن).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه نیازمندیِ تو فراهم است، چیزی را که تو را به طغیان می‏کشاند طلب نکن.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اگر در دنیا به اندازه توشه مسافر چیزی همراه دارید، شما را کفایت می‏کند.

فضیلت قناعت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: (سرمایه) کم که بتوانی شکرش را به جا آوری بهتر از (سرمایه) بسیار است که طاقت آن را نداری.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اندک و کافی، بهتر از بسیار و باطل است.

تشویق به قناعت نمودن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از آنچه در دست مردم است مایوس باش، و از طمع بپرهیز که خود، فقر نقد و حاضر است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قناعت پیشه باشید؛ زیرا قناعت، دارایی‏ای است که تمام نمی‏شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از آنچه در دست مردم است مایوس باش.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دنیا را برای اهلش واگذارید (دلبستگی به آن نداشته باشید)؛ زیرا هر کس بیش از اندازه از آن برگیرد، ناخودآگاه بر هلاک خویش می‏کوشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خوشا! به حال آن که به سوی اسلام هدایت یافته و زندگی‏اش در حد کفاف و قناعت می‏کند.

قوم

بدترین مردمان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: چه بدند مردمانی که مهمان به خانه نمی‏آورند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: چه بدند مردمانی که مؤمن در میان آنان با تقیه و کتمان راه می‏رود.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: قناعت، فضیلت قناعت، تشویق به قناعت نمودن، قوم، بدترین مردمان،

تاریخ : جمعه 16 اسفند 1392 | 01:05 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و سی و چهارم)

دل (بخش دوم)

آنچه که قلب را نرم می کند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آیا دوست داری نرم دل و حاجت روا گردی؟ پس به وسیله نوازش و اطعام یتیم از غذای خود، با او مهربانی کن، آن گاه دلت نرم گشته و حاجتت را درمی‏یابی.

آنچه قلب را می میراند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بسیار خنده نکن؛ زیرا خنده بسیار، دل را می‏میراند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: با پرخوری و پرنوشی، دل‏هایتان را نمیرانید؛ زیرا دل همانند زراعت اگر زیاد به آن آب برسد می‏میرد.

آنچه موجب سلامت دل می شود

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه نسبت به چیزی دل مشغول و دل چرکین شدی، آن را دور بیانداز.

مثل قلب

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دل آدمیزاد مانند گنجشک، هفت بار در روز دگرگون می‏شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: حکایت دل، مانند پر مرغی است که در بیابانی از شاخه درختی آویزان شده و باد آن را این سو و آن سو می‏کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: حکایت دل، مانند پَری روی ریشه در زمین است که بادها آن را جابه‏جا می‏کند.

جایگاه دل نسبت به بدن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پاره گوشتی در تن است که هر گاه صحیح و سالم باشد، تمام تن سالم و هر گاه فاسد گردد، تمام تن فاسد می‏شود. بدان که آن قلب است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دل، پادشاهی است که سپاهیانی دارد؛ هر گاه پادشاه درست‏کار باشد، سپاهیانش نیز درست‏کار خواهند بود و هر گاه پادشاه فاسد باشد، سپاهیانش نیز فاسد خواهند بود.

ثمره کسی که دارای قلبی شایسته باشد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که دارای قلب شایسته باشد، خداوند بدو عشق می‏ورزد.

آنچه دلت نپذیرفت رهایش کن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر چه را دلت نپذیرفت رهایش کن.

بهترین دلها

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: این دلها مانند ظروفند. پس بهتر از همه، دلی است که ظرفیتش بیشتر باشد.

دلها را استراحت بدهید

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دلها را ساعت به ساعت، استراحت بدهید (آرام کنید).

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: آنچه که قلب را نرم می کند، آنچه قلب را می میراند، آنچه موجب سلامت دل می شود، مثل قلب، جایگاه دل نسبت به بدن، ثمره کسی که دارای قلبی شایسته باشد، آنچه دلت نپذیرفت رهایش کن،

تاریخ : جمعه 2 اسفند 1392 | 10:03 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و سی و سوم)

دل (بخش اول)

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: (هر یک از) دلها به اقتضای فطرت، آن که را به او نیکی کرده دوست دارد و آن که را به او بدی نموده دشمن دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: ایمان بنده‏ای استوار نگردد تا این که دل او محکم شود و دل او محکم نمی‏شود تا این که زبانش اصلاح گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند هر دل غمگینی را دوست دارد.

هر دلی بین دو انگشت خدا است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر دلی بین دو انگشت (قدرت) خدای رحمان آویخته است؛ اگر خواست، آن را به پا دارد و اگر خواست، بگرداند. معیار کارها به دست خداست؛ و تا روز قیامت، گروهی را بالا می‏برد و گروهی دیگر را پایین می‏آورد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دلها (ی آدم‏ها) بین دو انگشتان خداست که پیوسته آنها را می‏چرخاند.

ویژگی‏های دل

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر آینه دل آدمیزاد از دیگ جوشان، تغییرپذیرتر است.

کوری دل

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کوری دل، گمراهی پس از هدایت است.

ارزش دل سپاس گزار

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دل سپاس‏گزار، زبان ذکرگوی و زن شایسته‏ای که تو را در کار دنیا و دینت یاری می‏رساند، بهترین چیزهایی است که مردم ذخیره می‏نمایند.

آنچه مناسب قلب نیست

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دل‏هایتان را به یاد دنیا مشغول نسازید.

هیچ دلی نیست مگر این ‏که پاره ابری دارد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هیچ دلی نیست مگر این که پاره ابری مانند پاره ابر ماه دارد؛ هنگامی که ماه نور می‏افشاند پاره ابری آن را می‏پوشاند و تاریک می‏شود یا باز روشن می‏گردد.

آنچه دل را صیقل می دهد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: این دلها نیز مانند آهن زنگ می‏زند. عرض شد: صیقل آن چیست؟ فرمود: یاد مرگ و تلاوت قرآن.

آنچه دل را جوان می کند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دل پیر در دوستی دو چیز جوان است: دوستی زندگی و دوستی مال.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: دل، هر دلی بین دو انگشت خدا است، ویژگی‏های دل، کوری دل، ارزش دل سپاس گزار، آنچه مناسب قلب نیست، هیچ دلی نیست مگر این ‏که پاره ابری دارد،

تاریخ : جمعه 2 اسفند 1392 | 09:59 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و سی و دوم)

قضا و قدر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بدان که قلم تقدیر بر امورِ ممکن و شدنی نوشته شده است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر چیزی حقیقتی دارد و بنده‏ای به حقیقت ایمان دست نمی‏یابد تا این که بداند آنچه نصیبش شده ممکن نبود که بدو نرسد و آنچه از آن محروم شده ممکن نبود که بدو برسد (به مقام تفویض الامر الیه رسیده باشد).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آنچه در رحم (مادر) مقدر گردیده، همان خواهد شد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قلم (درباره نوشتن) درباره آنچه تو خواهی دید خشک شده (و سرنوشت تو رقم خورده است).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، خلق را آفرید، آن گاه عمر، رفتار و روزی‏شان را تعیین فرمود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: درباره مؤمن در شگفتم؛ زیرا به خداوند سوگند! که خدا برای مؤمن جز سرنوشت نیک، مقرر نمی‏فرماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اگر (قرار بود) چیزی بر تقدیر سبقت بگیرد، هر آینه چشم بد بر آن پیشی می‏گرفت.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هیچ یک از شما، کاسب‏تر از دیگری نیست؛ خداوند است که مصیبت و مرگ را مقرر فرموده و معیشت و کار را تقسیم نموده است.

هر چیزی به تقدیر است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر چیزی به تقدیر (وابسته) است حتی ناتوانی و زیرکی.

آنچه خدا برای انسان از پیش تعیین فرموده است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند عزّوجلّ، عمر، روزی، آرامگاه، بدبختی و نیک‏بختی هر بنده‏ای را از پیش تعیین کرده است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، چهار چیز آدمیزاد را از پیش تعیین کرده است: آفرینش (شکل ظاهری)، اخلاق (سیرت)، روزی و عمر.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، عمل، عمر، آرامگاه و روزی هر بنده‏ای را از پیش تعیین کرده که هرگز از آن تجاوز نمی‏کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی به رحم مادر فرشته‏ای را مامور می‏کند که می‏گوید: پروردگارا! (اکنون) نطفه است، پروردگارا! (اکنون) علقه است، پروردگارا! (اکنون) مضغه است، وقتی خداوند آفرینش کامل او را اراده نمود، فرشته می‏گوید: پروردگارا! آیا بدبخت است یا خوشبخت؟ پسر است یا دختر؟ روزی‏اش چگونه است؟ عمرش چقدر است؟ بدین ترتیب همه اینها در شکم مادرش مقرر می‏شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی تقدیر خلایق را پنجاه هزار سال پیش از آن که آسمان‏ها و زمین را بیافریند مقرر فرمود در حالی که عرش او بر روی آب قرار داشت.

هر گاه خداوند اراده قضا نماید

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: هرگاه خدای تبارک و تعالی اجرای قضا و قدرش را اراده نماید، ابتدا خردمندان را از عقل تهی می‏سازد سپس فرمان خویش را جاری می‏کند، آن گاه که فرمانش تحقق یافت، عقول آنان را باز می‏گرداند در حالی که پشیمانی حاصلشان شده است.

کسی را به خاطر تقدیراتش مذمت نکن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کسی را (به بهای) خشمگین ساختن خداوند، خشنود نکن؛ کسی را به خاطر فضلی که خداوند به او عطا فرموده ستایش نکن؛ کسی را به خاطر چیزی که خداوند به تو نداده، مذمت نکن؛ زیرا آز طمع‏کار روزی الهی را به سوی تو نمی‏کشاند و نارضایتی ناراضی آن را از تو دور نمی‏کند.

احتیاط انسان را از تقدیر بی ‏نیاز نمی ‏کند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: احتیاط نمودن در مقابل تقدیر، هرگز مفید (و کارساز) نیست ولیکن دعا کردن در مقابل بلای نازل شده و نازل نشده سودمند است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: احتیاط (انسان را) از تقدیر بی‏نیاز نمی‏کند.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: قضا و قدر، هر چیزی به تقدیر است، آنچه خدا برای انسان از پیش تعیین فرموده است، هر گاه خداوند اراده قضا نماید، کسی را به خاطر تقدیراتش مذمت نکن، احتیاط انسان را از تقدیر بی ‏نیاز نمی ‏کند،

تاریخ : پنجشنبه 1 اسفند 1392 | 08:33 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و سی و یکم)

داوری

آداب قضاوت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه حکم می‏کنید، به عدالت رفتار کنید و هر گاه سخن می‏گویید، نیکو بگویید؛ زیرا خداوند نیکوست و نیکوکاران را دوست دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه یکی از شما به کار قضاوت میان مسلمانان دچار شد، نباید هنگام غضب داوری کند و در نگاه کردن و جایگاه نشستن و اشاره نمودن بین آنان فرق نگذارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که به داوری میان مسلمانان مبتلا گردید، باید عدالت را بین آنان در نگاه، اشاره، جایگاه و مجلس، رعایت نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که به داوری میان مسلمانان مبتلا گشت، صدای خویش را بر یکی از آنان بلند نکند مگر این که بر دیگری نیز بلند کند.

انواع داوران

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دو قاضی در جهنمند و یک قاضی در بهشت است: قاضی‏ای که حق را بشناسد و بر حق حکم دهد، او در بهشت است. قاضی‏ای که حق را بشناسد ولی عمداً ستم نماید یا بدون شناخت حکم دهد هر دو در آتش جهنمند.

قاضی گاهی مخالف واقع و گاهی مطابق آن حکم می کند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: من هم بشرم و شما که برای رفع خصومت، به من رجوع می‏کنید، چه بسا برخی از شما دلایل خود را بهتر از دیگری برای من مطرح نماید که در نتیجه، من هم بر طبق شنیده‏ام به نفع او داوری کنم. اما اگر من در مقابل حق مسلمانی به نفع کسی حکم کردم، آن چیزی که در اثر این حکم نصیبش می‏گردد، پاره‏ای از آتش است؛ می‏خواهد نگهدارد یا رهایش کند.

خدا یاور قاضی است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدا یاور قاضی است مادامی که ستم نکند. هرگاه ستم کرد، خدا او را رها کرده، شیطان همراهی‏اش می‏نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی یار قاضی است مادامی که ستم عمدی نکند.

نتیجه قضاوت برخلاف قانون خداوند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پنج چیز از آثار پنج چیز است: هر قومی پیمان شکنی کند، دشمنشان بر آنان مسلط گردد؛ آنان که بر خلاف قانون خدا قضاوت نمایند، میانشان فقر رواج یابد؛ کسانی که فحشا (زنا) در بینشان آشکار شود، مرگ میانشان شایع گردد؛ کسانی که کم‏فروشی پیشه کنند، به قحط سالی گرفتار آیند؛ و آنان که زکات ندهند، به خشکسالی مبتلا شوند.

اهمیت کار قضاوت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: زبان قاضی میان دو راه قرار دارد؛ یا به سوی بهشت یا به سوی جهنم است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: روز قیامت بر قاضی عادل ساعتی پیش آید که آرزو کند ای کاش! بین دو نفر حتی درباره دانه خرمایی قضاوت نکرده بود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که به داوری میان مردم منصوب شد، همانا با غیر کارد ذبح شده است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: روز قیامت قاضی عادل را می‏آورند و از سختی حساب چیزهایی را می‏بیند که آرزو می‏کند ای کاش حتی درباره دانه خرمایی بین دو نفر قضاوت نکرده بود.

نکوهش کسی که در داوری عادلانه حکم نمی دهد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که بین دو نفری که به او مرافعه نموده و به داوری‏اش راضی شده‏اند حکم غیرعادلانه دهد، لعنت خداوند بر او باد!.

هیچ قاضی نیست مگر این که دو فرشته با او است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: با هر یک از قضات مسلمانان دو فرشته‏ای است که او را به سوی حق می‏کشانند مادامی که غیر حق را اراده نکند، ولی اگر غیر حق را اراده کند و عمداً ستم نماید، آن دو فرشته از او بیزاری جویند و او را به حال خودش وامی‏گذارند.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: داوری، آداب قضاوت، انواع داوران، قاضی گاهی مخالف واقع و گاهی مطابق آن حکم می کند، خدا یاور قاضی است، نتیجه قضاوت برخلاف قانون خداوند، اهمیت کار قضاوت،

تاریخ : یکشنبه 27 بهمن 1392 | 09:26 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و سی ام)

قرآن

ارزش قرآن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قرآن، مایه بی‏نیازی است که پس از آن، فقری نیست و بدون قرآن، بی‏نیازی نیست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: با قرآن باشید و آن را برای خود پیشوا و رهبر بگیرید؛ زیرا قرآن سخن پروردگار عالمیان است؛ پروردگاری که قرآن از اوست و به سوی او بازمی‏گردد. به متشابه آن ایمان بیاورید و از مَثَل‏های آن عبرت بیاموزید.

آداب قرآن خواندن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مادامی که دلهایتان بر قرآن اتفاق دارد، آن را قرائت کنید و هر گاه درباره آن اختلاف پیدا کردید، از جا برخیزید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قرآن را بخوانید و بدان عمل کنید و از آن فاصله نگیرید و درباره آن غلو نکنید و به وسیله آن نان نخورید (امرار معاش نکنید) و آن را ابزار افزون‏طلبی و مال اندوزی خویش قرار ندهید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مادامی که قرآن تو را از کار بد بازمی‏دارد، آن را بخوان. وگرنه، حقیقتاً قرآن نمی‏خوانی.

حکایت قرآن

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: حکایت قرآن، مانند شتر بسته است که اگر صاحبش آن را ببندد، می‏ماند و اگر رهایش کند، می‏رود.

قرآن شفا دهنده همه بیماری هاست

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قرآن، تنها دوا(ی حقیقی) است.

خواندن قرآن با صدای خوش

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: برای هر چیزی زیبایی هست و زیبایی (قرائت) قرآن، صوت خوش است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که قرآن را با آهنگ نخواند، از ما نیست.

تشویق به خواندن قرآن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قرآن را بخوانید؛ زیرا خدای تعالی قلبی را که جایگاه قرآن باشد، عذاب نمی‏کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بنده‏ای که قرآن بخواند، درماندگی ندارد و برای او غنایی بالاتر از قرآن نیست.

پاداش قاری و مستمع قرآن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دعا کننده و آمین گوینده، در پاداش شریکند؛ قاری (قرآن) و مستمع، در پاداش شریکند؛ و دانشمند و دانش‏آموز، در پاداش شریکند.

روایات در باب عمل به کتاب و سنت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دو چیز میان شما به جای گذاشتم که با وجود آنها هرگز گمراه نمی‏شوید: کتاب خدا (قرآن) و سنت من؛ و این دو از هم جدا نمی‏شوند تا این که بر سر حوض به من برسند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: همواره بر مدار کتاب خدا بچرخید (و تابع حکم قرآن باشید).

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: قرآن، ارزش قرآن، آداب قرآن خواندن، حکایت قرآن، قرآن شفا دهنده همه بیماری هاست، خواندن قرآن با صدای خوش، تشویق به خواندن قرآن،

تاریخ : جمعه 25 بهمن 1392 | 10:28 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و بیست و نهم)

توانایی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بخدا سوگند قدرت خداوند بر تو بیشتر از قدرت تو نسبت به خداست.

حقیقت قدرت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نیرومند، کسی است که بر هوای نفس خود چیره گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نیرومندی به کشتی گرفتن نیست، بلکه نیرومند، کسی است که هنگام خشم بر خود مسلط باشد.

نشانه نیرومندی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آیا نیرومندی را در حمل سنگ (بار سنگین) می‏پندارید؟ بی تردید، نیرومند حقیقی کسی است که بر خشم سنگین خود پیروز گردد.

آنچه موجب قدرت می شود

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که دوست دارد که نیرومندترین مردم باشد، باید بر خداوند توکل نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که را نیرومندترین مردم بودن خوشحال می‏کند، باید بر خداوند توکل کند.

قدرتمندترین مردم

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قوی‏ترین شما کسی است که هنگام غضب، بر نفش خویش مسلط باشد و شکیباترین شما کسی است که بعد از قدرت و تسلط (بر دیگری او را) عفو نماید.

قدرت و اقتدار نزد فقرا است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قدرت و اقتدار را نزد فقرا بجویید؛ زیرا روز قیامت صاحب دولتند.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: توانایی، حقیقت قدرت، نشانه نیرومندی، آنچه موجب قدرت می شود، قدرتمندترین مردم، قدرت و اقتدار نزد فقرا است،

تاریخ : جمعه 25 بهمن 1392 | 10:22 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و بیست و هشتم)

رستگاری

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کسی که به سوی اسلام هدایت یافت و به زندگی به قدر حاجت قانع شد، رستگار گردید.

موجبات رستگاری

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: حقیقتاً رستگار است کسی که قلبش را برای ایمان خالص نمود و نیز قلبش را سالم؛ زبانش را صادق؛ نفسش را مطمئن؛ اخلاقش را مستقیم؛ گوشش را شنوا؛ و چشمش را بینا ساخت.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: حقیقتاً رستگار است کسی که خرد روزی شده است.

موانع رستگاری

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قومی که زمام کار خویش را به زنی بسپارند، هرگز رستگار نمی‏شوند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قومی که زمامدارش زن باشد، رستگار نمی‏گردد.

قبر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قبر، نخستین منزل از منازل آخرت است.

کشتن انسان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر آینه نابودی دنیا از کشته شدن یک مرد مسلمانی نزد خداوند آسان‏تر است.

کشتن مؤمن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند سه مرتبه درخواست مرا درباره کسی که مؤمنی را کشته بود، رد کرد.

کشنده و کشته شده هر دو در آتشند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه دو مسلمان بر همدیگر شمشیر بکشند، آن گاه یکی دیگری را بکشد، جایگاه هر دو در جهنم خواهد بود. گفتند: ای رسول خدا! سرنوشت قاتل روشن است اما مقتول چرا؟ فرمود: چونکه او هم به کشتن دیگری راغب بود.

قحطی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، قحطی را بر قومی مسلط نمی‏کند مگر به خاطر نافرمانی از خدا.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: رستگاری، موجبات رستگاری، موانع رستگاری، قبر، کشتن انسان، کشتن مؤمن، کشنده و کشته شده هر دو در آتشند،

تاریخ : جمعه 25 بهمن 1392 | 09:58 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و بیست و هفتم)

فقه

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند درباره هر که نیکی خواهد، او را در دین فقیه و دانا گرداند.

فقیه کیست؟

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: چه بسا! حامل دانشی، که خود دانشمند نیست و هر که را علمش سود نرساند، جهلش زیان رساند.

فقیه شدن در دین

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر چیزی ستونی دارد و ستون این دین (اسلام)، دانش است. هر آینه یک دانشمند (دینی) از هزار عابد در مقابل شیطان مقاوم‏تر است.

بر فقاهت مرد همین بس

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بر دانش مرد همین بس که خدا را بپرستد و بر جهل مرد همین بس که خودرای باشد.

فضیلت فقه بر عبادت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اندکی فقه از عبادتی بسیار بهتر است. در فقه مرد همین بس که خدا را بپرستد و در جهل مرد همین بس که خودرای باشد. مردم دو گونه‏اند: مؤمن و جاهل. مؤمن را اذیت نکن و بر جاهل تعدی نکن.

گران بودن وجود فقیه بر ابلیس

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: برای شیطان، تحمل یک فقیه سخت‏تر از تحمل هزار عابد است.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: فقه، فقیه کیست؟، فقیه شدن در دین، بر فقاهت مرد همین بس، فضیلت فقه بر عبادت، گران بودن وجود فقیه بر ابلیس،

تاریخ : سه شنبه 22 بهمن 1392 | 08:19 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و بیست و هفتم)

فقه

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند درباره هر که نیکی خواهد، او را در دین فقیه و دانا گرداند.

فقیه کیست؟

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: چه بسا! حامل دانشی، که خود دانشمند نیست و هر که را علمش سود نرساند، جهلش زیان رساند.

فقیه شدن در دین

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر چیزی ستونی دارد و ستون این دین (اسلام)، دانش است. هر آینه یک دانشمند (دینی) از هزار عابد در مقابل شیطان مقاوم‏تر است.

بر فقاهت مرد همین بس

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بر دانش مرد همین بس که خدا را بپرستد و بر جهل مرد همین بس که خودرای باشد.

فضیلت فقه بر عبادت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اندکی فقه از عبادتی بسیار بهتر است. در فقه مرد همین بس که خدا را بپرستد و در جهل مرد همین بس که خودرای باشد. مردم دو گونه‏اند: مؤمن و جاهل. مؤمن را اذیت نکن و بر جاهل تعدی نکن.

گران بودن وجود فقیه بر ابلیس

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: برای شیطان، تحمل یک فقیه سخت‏تر از تحمل هزار عابد است.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: فقه، فقیه کیست؟، فقیه شدن در دین، بر فقاهت مرد همین بس، فضیلت فقه بر عبادت، گران بودن وجود فقیه بر ابلیس،

تاریخ : سه شنبه 22 بهمن 1392 | 08:16 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و بیست و ششم)

فقر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: فرزند آدم از دو چیز بیزار است: یکی مرگ، در حالی که مرگ برای او بهتر از فتنه است؛ دیگری کمی مال، در حالی که هر چه مال کمتر باشد حساب آسان‏تر است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: چهار چیز، اندکش هم زیاد است: نداری، درد، دشمنی و آتش جهنم.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: فقر، امانت (الهی) است، پس هر کس آن را کتمان نماید، عبادت است.

معنای فقر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بدتر از نادانی، فقری نیست؛ سودمندتر از عقل، سرمایه‏ای نیست؛ وحشتناک‏تر از خودپسندی، تنهایی (و غربتی) نیست؛ شرفی مانند خوش اخلاقی نیست؛ و عبادتی مانند تفکر نیست.

فقر ارمغان مؤمن است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: ارمغان مؤمن در دنیا، فقر است.

فقر در پیشگاه خداوند زینت است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: فقر، در نزد مردم، خواری است ولی روز قیامت در پیشگاه خداوند، زینت است.

فضیلت فقرا

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: در بهشت نگریستم و بیشتر اهل آن را از فقیران دیدم و در جهنم نگریستم و بیشتر اهل آن را از زنان دیدم.

برتری فقر بر توانگری

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بشارت باد! مؤمنان فقیر را به آسایش روز قیامت پیش از ثروتمندان به اندازه پانصد سال؛ اینان در بهشت متنعمند و آنان در حال حساب پس دادن.

نکوهش فقیری کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که به فقر تظاهر کند، فقیر گردد.

نکوهش فقر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دانش و دارایی، هر گونه عیبی را می‏پوشانند ولی نادانی و نداری، هرگونه عیبی را آشکار می‏سازند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نزدیک بود که فقر، کفر محسوب گردد.

مسکین

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مسکین آن نیست که میان مردم بچرخد (و گدایی کند) تا یک لقمه و دو لقمه و یک خرما و دو خرما بدو رسد ولیکن مسکین (واقعی و مستحق) کسی است که نیازش برطرف نمی‏شود و مورد توجه قرار نمی‏گیرد تا صدقه‏ای بدو داده شود و (برای حفظ آبرو) خودش نیز برنمی‏خیزد تا درخواست نماید.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: فقر، معنای فقر، فقر ارمغان مؤمن است، فقر در پیشگاه خداوند زینت است، فضیلت فقرا، برتری فقر بر توانگری، نکوهش فقیری کردن،

تاریخ : دوشنبه 21 بهمن 1392 | 10:14 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و بیست و پنجم)

جدایی

نکوهش کسی که بین مادر و فرزندش جدایی افکند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که بین مادر و فرزندش جدایی افکند، خداوند روز قیامت بین او و دوستانش جدایی افکند.

عمل ناروا

نکوهش تظاهر به فسق

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: همه امت من بخشوده‏اند مگر آنان که تظاهر به فسق می‏نمایند و از جمله تظاهر این است که مرد شبانه عمل (ناروایی) انجام دهد و در حالی که خدای تعالی آن را پوشانده صبح کند و بگوید که دیشب چنین و چنان کردم. پروردگار آن را شب می‏پوشاند، ولی او صبح از آن پرده برمی‏دارد.

رسوایی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: رسوایی دنیا از رسوایی آخرت، آسان‏تر است.

فضیلت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: فضیلت و کمال را نزد مهربانان امت من جستجو نموده، در پناهشان زندگی کنید، نه از سنگدلان آنها.

بهترین فضیلت ها

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین فضیلت‏ها، آشتی نمودن با کسی است که از تو قهر کرده، عطا کردن به کسی است که تو را محروم ساخته و گذشت از کسی است که بر تو ستم روا داشته است.

فضیلت اهل فضل

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: فضیلت اهل فضیلت را فقط صاحبان فضیلت می‏شناسند.

آنچه موجب فضیلت و برتری انسان است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کسی را بر دیگری جز به دین و عمل صالح، برتری نیست.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: جدایی، نکوهش کسی که بین مادر و فرزندش جدایی افکند، عمل ناروا، نکوهش تظاهر به فسق، رسوایی، فضیلت، بهترین فضیلت ها،

تاریخ : جمعه 18 بهمن 1392 | 02:15 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و بیست و چهارم)

زیرکی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مراقب فراست مؤمن باشید؛ زیرا او (در تدبیر امور) با نور خدای عزّوجلّ می‏نگرد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند بندگانی دارد که مردم را به وسیله فراست و دقت نظرشان می‏شناسند.

فراغت

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: دو صفت است که بسیاری از مردم به آنها دلباخته‏اند: سلامتی و فراغت.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سلامتی و فراغت، دو نعمتی هستند که (معمولاً) مورد کفران قرار می‏گیرند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: درباره دو نعمت، بسیاری از مردم مغبونند: صحت و فراغت.

گشایش

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: فرج وقتی حاصل می‏شود که کار به نهایت سختی برسد.

انتظار گشایش

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: حیا، مایه زینت؛ تقوا، مایه بزرگی؛ بهترین مَرکب، شکیبایی است؛ و انتظار گشایش از ناحیه خداوند عزّوجلّ، عبادت است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر آینه واقع شدن در سختی که آسایش در پی دارد در نزد من از واقع شدن در آسایشی که سختی در پی دارد، محبوب‏تر است.

فرصت

فرصت را غنیمت شمار

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بنده باید از جان خویش برای خود، از دنیایش برای آخرتش، از جوانی قبل از پیری و از زندگی قبل از مرگ، توشه برگیرد؛ (زیرا) بعد از دنیا، خانه دیگری جز بهشت و جهنم نخواهد بود.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: زیرکی، فراغت، گشایش، انتظار گشایش، فرصت، فرصت را غنیمت شمار،

تاریخ : سه شنبه 15 بهمن 1392 | 05:34 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و بیست و سوم)

غیرت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند غیرتمند است و غیرتمند را دوست دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: غیرت‏مندی، از ایمان و بی‏بندوباری از نفاق است.

پیروزی

آنچه که باعث پیروزی می شود

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بدان! که پیروزی قرین صبر، گشایش قرین رنج و آسانی قرین سختی است.

فتوا

پرهیز از ندانسته فتوا دادن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که بدون علم فتوا دهد (و حرامی انجام شود) گناهش بر گردن فتوا دهنده است. و هر که به برادرش مشورتی دهد که می‏داند صلاح در غیر آن است، هر آینه بدو خیانت ورزیده است.

ناسزا

نکوهش ناسزا

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پس از بت‏پرستی، نخستین چیزی که پروردگارم مرا از آن نهی فرمود، شراب خواری و بدگویی مردان به یکدیگر بود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بدزبانی، شومی آورد و بدسیرتی، پستی.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هرگز! دشنام در هر چیزی جز مایه خواری نیست و هرگز! حیا در هر چیزی جز مایه زینت نیست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: ناسزا و ناسزاگویی از اسلام به دورند. و بهترین مسلمان کسی است که اخلاقش نیکوتر باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اگر دشنام، مخلوق بود، هر آینه بدترین مخلوق خداوند بود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که مردم از زبانش بترسند، اهل آتش است.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: غیرت، پیروزی، آنچه که باعث پیروزی می شود، فتوا، پرهیز از ندانسته فتوا دادن، ناسزا، نکوهش ناسزا،

تاریخ : دوشنبه 14 بهمن 1392 | 10:46 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات
تعداد کل صفحات : 26 :: ... 5 6 7 8 9 10 11 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو