تبلیغات
بهشتیان

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و سی و پنجم)

قناعت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: ای فرزند آدم! هر گاه در آسایش جسم و امنیت خاطر همراه با برخورداری از هزینه روزمره، شب را به صبح رساندی (زندگی مرفهی داشته‏ای)، آن گاه خاک بر سر دنیا. (چون راحتی مطلق مؤمن در آخرت است).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: ای فرزند آدم! (تو همانی که) آنچه تو را کفایت کند فراهم است (ولی) آنچه تو را به طغیان می‏رساند، می‏طلبی! ای فرزند آدم! (این را بدان) نه اندک، تو را قانع می‏سازد و نه تو با بسیار سیر می‏شوی.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه گرسنگی فشار آورد، قرص نانی و جرعه آبی بر کف گیر و بگو: دنیا و اهلش نباشند (برای جهان و جهانیان آرزوی نابودی کن).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه نیازمندیِ تو فراهم است، چیزی را که تو را به طغیان می‏کشاند طلب نکن.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اگر در دنیا به اندازه توشه مسافر چیزی همراه دارید، شما را کفایت می‏کند.

فضیلت قناعت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: (سرمایه) کم که بتوانی شکرش را به جا آوری بهتر از (سرمایه) بسیار است که طاقت آن را نداری.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اندک و کافی، بهتر از بسیار و باطل است.

تشویق به قناعت نمودن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از آنچه در دست مردم است مایوس باش، و از طمع بپرهیز که خود، فقر نقد و حاضر است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قناعت پیشه باشید؛ زیرا قناعت، دارایی‏ای است که تمام نمی‏شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از آنچه در دست مردم است مایوس باش.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دنیا را برای اهلش واگذارید (دلبستگی به آن نداشته باشید)؛ زیرا هر کس بیش از اندازه از آن برگیرد، ناخودآگاه بر هلاک خویش می‏کوشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خوشا! به حال آن که به سوی اسلام هدایت یافته و زندگی‏اش در حد کفاف و قناعت می‏کند.

قوم

بدترین مردمان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: چه بدند مردمانی که مهمان به خانه نمی‏آورند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: چه بدند مردمانی که مؤمن در میان آنان با تقیه و کتمان راه می‏رود.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: قناعت، فضیلت قناعت، تشویق به قناعت نمودن، قوم، بدترین مردمان،

تاریخ : جمعه 16 اسفند 1392 | 01:05 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و سی و چهارم)

دل (بخش دوم)

آنچه که قلب را نرم می کند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آیا دوست داری نرم دل و حاجت روا گردی؟ پس به وسیله نوازش و اطعام یتیم از غذای خود، با او مهربانی کن، آن گاه دلت نرم گشته و حاجتت را درمی‏یابی.

آنچه قلب را می میراند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بسیار خنده نکن؛ زیرا خنده بسیار، دل را می‏میراند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: با پرخوری و پرنوشی، دل‏هایتان را نمیرانید؛ زیرا دل همانند زراعت اگر زیاد به آن آب برسد می‏میرد.

آنچه موجب سلامت دل می شود

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه نسبت به چیزی دل مشغول و دل چرکین شدی، آن را دور بیانداز.

مثل قلب

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دل آدمیزاد مانند گنجشک، هفت بار در روز دگرگون می‏شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: حکایت دل، مانند پر مرغی است که در بیابانی از شاخه درختی آویزان شده و باد آن را این سو و آن سو می‏کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: حکایت دل، مانند پَری روی ریشه در زمین است که بادها آن را جابه‏جا می‏کند.

جایگاه دل نسبت به بدن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پاره گوشتی در تن است که هر گاه صحیح و سالم باشد، تمام تن سالم و هر گاه فاسد گردد، تمام تن فاسد می‏شود. بدان که آن قلب است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دل، پادشاهی است که سپاهیانی دارد؛ هر گاه پادشاه درست‏کار باشد، سپاهیانش نیز درست‏کار خواهند بود و هر گاه پادشاه فاسد باشد، سپاهیانش نیز فاسد خواهند بود.

ثمره کسی که دارای قلبی شایسته باشد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که دارای قلب شایسته باشد، خداوند بدو عشق می‏ورزد.

آنچه دلت نپذیرفت رهایش کن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر چه را دلت نپذیرفت رهایش کن.

بهترین دلها

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: این دلها مانند ظروفند. پس بهتر از همه، دلی است که ظرفیتش بیشتر باشد.

دلها را استراحت بدهید

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دلها را ساعت به ساعت، استراحت بدهید (آرام کنید).

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: آنچه که قلب را نرم می کند، آنچه قلب را می میراند، آنچه موجب سلامت دل می شود، مثل قلب، جایگاه دل نسبت به بدن، ثمره کسی که دارای قلبی شایسته باشد، آنچه دلت نپذیرفت رهایش کن،

تاریخ : جمعه 2 اسفند 1392 | 10:03 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و سی و سوم)

دل (بخش اول)

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: (هر یک از) دلها به اقتضای فطرت، آن که را به او نیکی کرده دوست دارد و آن که را به او بدی نموده دشمن دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: ایمان بنده‏ای استوار نگردد تا این که دل او محکم شود و دل او محکم نمی‏شود تا این که زبانش اصلاح گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند هر دل غمگینی را دوست دارد.

هر دلی بین دو انگشت خدا است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر دلی بین دو انگشت (قدرت) خدای رحمان آویخته است؛ اگر خواست، آن را به پا دارد و اگر خواست، بگرداند. معیار کارها به دست خداست؛ و تا روز قیامت، گروهی را بالا می‏برد و گروهی دیگر را پایین می‏آورد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دلها (ی آدم‏ها) بین دو انگشتان خداست که پیوسته آنها را می‏چرخاند.

ویژگی‏های دل

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر آینه دل آدمیزاد از دیگ جوشان، تغییرپذیرتر است.

کوری دل

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کوری دل، گمراهی پس از هدایت است.

ارزش دل سپاس گزار

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دل سپاس‏گزار، زبان ذکرگوی و زن شایسته‏ای که تو را در کار دنیا و دینت یاری می‏رساند، بهترین چیزهایی است که مردم ذخیره می‏نمایند.

آنچه مناسب قلب نیست

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دل‏هایتان را به یاد دنیا مشغول نسازید.

هیچ دلی نیست مگر این ‏که پاره ابری دارد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هیچ دلی نیست مگر این که پاره ابری مانند پاره ابر ماه دارد؛ هنگامی که ماه نور می‏افشاند پاره ابری آن را می‏پوشاند و تاریک می‏شود یا باز روشن می‏گردد.

آنچه دل را صیقل می دهد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: این دلها نیز مانند آهن زنگ می‏زند. عرض شد: صیقل آن چیست؟ فرمود: یاد مرگ و تلاوت قرآن.

آنچه دل را جوان می کند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دل پیر در دوستی دو چیز جوان است: دوستی زندگی و دوستی مال.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: دل، هر دلی بین دو انگشت خدا است، ویژگی‏های دل، کوری دل، ارزش دل سپاس گزار، آنچه مناسب قلب نیست، هیچ دلی نیست مگر این ‏که پاره ابری دارد،

تاریخ : جمعه 2 اسفند 1392 | 09:59 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و سی و دوم)

قضا و قدر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بدان که قلم تقدیر بر امورِ ممکن و شدنی نوشته شده است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر چیزی حقیقتی دارد و بنده‏ای به حقیقت ایمان دست نمی‏یابد تا این که بداند آنچه نصیبش شده ممکن نبود که بدو نرسد و آنچه از آن محروم شده ممکن نبود که بدو برسد (به مقام تفویض الامر الیه رسیده باشد).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آنچه در رحم (مادر) مقدر گردیده، همان خواهد شد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قلم (درباره نوشتن) درباره آنچه تو خواهی دید خشک شده (و سرنوشت تو رقم خورده است).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، خلق را آفرید، آن گاه عمر، رفتار و روزی‏شان را تعیین فرمود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: درباره مؤمن در شگفتم؛ زیرا به خداوند سوگند! که خدا برای مؤمن جز سرنوشت نیک، مقرر نمی‏فرماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اگر (قرار بود) چیزی بر تقدیر سبقت بگیرد، هر آینه چشم بد بر آن پیشی می‏گرفت.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هیچ یک از شما، کاسب‏تر از دیگری نیست؛ خداوند است که مصیبت و مرگ را مقرر فرموده و معیشت و کار را تقسیم نموده است.

هر چیزی به تقدیر است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر چیزی به تقدیر (وابسته) است حتی ناتوانی و زیرکی.

آنچه خدا برای انسان از پیش تعیین فرموده است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند عزّوجلّ، عمر، روزی، آرامگاه، بدبختی و نیک‏بختی هر بنده‏ای را از پیش تعیین کرده است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، چهار چیز آدمیزاد را از پیش تعیین کرده است: آفرینش (شکل ظاهری)، اخلاق (سیرت)، روزی و عمر.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، عمل، عمر، آرامگاه و روزی هر بنده‏ای را از پیش تعیین کرده که هرگز از آن تجاوز نمی‏کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی به رحم مادر فرشته‏ای را مامور می‏کند که می‏گوید: پروردگارا! (اکنون) نطفه است، پروردگارا! (اکنون) علقه است، پروردگارا! (اکنون) مضغه است، وقتی خداوند آفرینش کامل او را اراده نمود، فرشته می‏گوید: پروردگارا! آیا بدبخت است یا خوشبخت؟ پسر است یا دختر؟ روزی‏اش چگونه است؟ عمرش چقدر است؟ بدین ترتیب همه اینها در شکم مادرش مقرر می‏شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی تقدیر خلایق را پنجاه هزار سال پیش از آن که آسمان‏ها و زمین را بیافریند مقرر فرمود در حالی که عرش او بر روی آب قرار داشت.

هر گاه خداوند اراده قضا نماید

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: هرگاه خدای تبارک و تعالی اجرای قضا و قدرش را اراده نماید، ابتدا خردمندان را از عقل تهی می‏سازد سپس فرمان خویش را جاری می‏کند، آن گاه که فرمانش تحقق یافت، عقول آنان را باز می‏گرداند در حالی که پشیمانی حاصلشان شده است.

کسی را به خاطر تقدیراتش مذمت نکن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کسی را (به بهای) خشمگین ساختن خداوند، خشنود نکن؛ کسی را به خاطر فضلی که خداوند به او عطا فرموده ستایش نکن؛ کسی را به خاطر چیزی که خداوند به تو نداده، مذمت نکن؛ زیرا آز طمع‏کار روزی الهی را به سوی تو نمی‏کشاند و نارضایتی ناراضی آن را از تو دور نمی‏کند.

احتیاط انسان را از تقدیر بی ‏نیاز نمی ‏کند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: احتیاط نمودن در مقابل تقدیر، هرگز مفید (و کارساز) نیست ولیکن دعا کردن در مقابل بلای نازل شده و نازل نشده سودمند است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: احتیاط (انسان را) از تقدیر بی‏نیاز نمی‏کند.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: قضا و قدر، هر چیزی به تقدیر است، آنچه خدا برای انسان از پیش تعیین فرموده است، هر گاه خداوند اراده قضا نماید، کسی را به خاطر تقدیراتش مذمت نکن، احتیاط انسان را از تقدیر بی ‏نیاز نمی ‏کند،

تاریخ : پنجشنبه 1 اسفند 1392 | 08:33 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و سی و یکم)

داوری

آداب قضاوت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه حکم می‏کنید، به عدالت رفتار کنید و هر گاه سخن می‏گویید، نیکو بگویید؛ زیرا خداوند نیکوست و نیکوکاران را دوست دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه یکی از شما به کار قضاوت میان مسلمانان دچار شد، نباید هنگام غضب داوری کند و در نگاه کردن و جایگاه نشستن و اشاره نمودن بین آنان فرق نگذارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که به داوری میان مسلمانان مبتلا گردید، باید عدالت را بین آنان در نگاه، اشاره، جایگاه و مجلس، رعایت نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که به داوری میان مسلمانان مبتلا گشت، صدای خویش را بر یکی از آنان بلند نکند مگر این که بر دیگری نیز بلند کند.

انواع داوران

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دو قاضی در جهنمند و یک قاضی در بهشت است: قاضی‏ای که حق را بشناسد و بر حق حکم دهد، او در بهشت است. قاضی‏ای که حق را بشناسد ولی عمداً ستم نماید یا بدون شناخت حکم دهد هر دو در آتش جهنمند.

قاضی گاهی مخالف واقع و گاهی مطابق آن حکم می کند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: من هم بشرم و شما که برای رفع خصومت، به من رجوع می‏کنید، چه بسا برخی از شما دلایل خود را بهتر از دیگری برای من مطرح نماید که در نتیجه، من هم بر طبق شنیده‏ام به نفع او داوری کنم. اما اگر من در مقابل حق مسلمانی به نفع کسی حکم کردم، آن چیزی که در اثر این حکم نصیبش می‏گردد، پاره‏ای از آتش است؛ می‏خواهد نگهدارد یا رهایش کند.

خدا یاور قاضی است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدا یاور قاضی است مادامی که ستم نکند. هرگاه ستم کرد، خدا او را رها کرده، شیطان همراهی‏اش می‏نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی یار قاضی است مادامی که ستم عمدی نکند.

نتیجه قضاوت برخلاف قانون خداوند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پنج چیز از آثار پنج چیز است: هر قومی پیمان شکنی کند، دشمنشان بر آنان مسلط گردد؛ آنان که بر خلاف قانون خدا قضاوت نمایند، میانشان فقر رواج یابد؛ کسانی که فحشا (زنا) در بینشان آشکار شود، مرگ میانشان شایع گردد؛ کسانی که کم‏فروشی پیشه کنند، به قحط سالی گرفتار آیند؛ و آنان که زکات ندهند، به خشکسالی مبتلا شوند.

اهمیت کار قضاوت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: زبان قاضی میان دو راه قرار دارد؛ یا به سوی بهشت یا به سوی جهنم است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: روز قیامت بر قاضی عادل ساعتی پیش آید که آرزو کند ای کاش! بین دو نفر حتی درباره دانه خرمایی قضاوت نکرده بود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که به داوری میان مردم منصوب شد، همانا با غیر کارد ذبح شده است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: روز قیامت قاضی عادل را می‏آورند و از سختی حساب چیزهایی را می‏بیند که آرزو می‏کند ای کاش حتی درباره دانه خرمایی بین دو نفر قضاوت نکرده بود.

نکوهش کسی که در داوری عادلانه حکم نمی دهد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که بین دو نفری که به او مرافعه نموده و به داوری‏اش راضی شده‏اند حکم غیرعادلانه دهد، لعنت خداوند بر او باد!.

هیچ قاضی نیست مگر این که دو فرشته با او است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: با هر یک از قضات مسلمانان دو فرشته‏ای است که او را به سوی حق می‏کشانند مادامی که غیر حق را اراده نکند، ولی اگر غیر حق را اراده کند و عمداً ستم نماید، آن دو فرشته از او بیزاری جویند و او را به حال خودش وامی‏گذارند.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: داوری، آداب قضاوت، انواع داوران، قاضی گاهی مخالف واقع و گاهی مطابق آن حکم می کند، خدا یاور قاضی است، نتیجه قضاوت برخلاف قانون خداوند، اهمیت کار قضاوت،

تاریخ : یکشنبه 27 بهمن 1392 | 09:26 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و سی ام)

قرآن

ارزش قرآن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قرآن، مایه بی‏نیازی است که پس از آن، فقری نیست و بدون قرآن، بی‏نیازی نیست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: با قرآن باشید و آن را برای خود پیشوا و رهبر بگیرید؛ زیرا قرآن سخن پروردگار عالمیان است؛ پروردگاری که قرآن از اوست و به سوی او بازمی‏گردد. به متشابه آن ایمان بیاورید و از مَثَل‏های آن عبرت بیاموزید.

آداب قرآن خواندن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مادامی که دلهایتان بر قرآن اتفاق دارد، آن را قرائت کنید و هر گاه درباره آن اختلاف پیدا کردید، از جا برخیزید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قرآن را بخوانید و بدان عمل کنید و از آن فاصله نگیرید و درباره آن غلو نکنید و به وسیله آن نان نخورید (امرار معاش نکنید) و آن را ابزار افزون‏طلبی و مال اندوزی خویش قرار ندهید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مادامی که قرآن تو را از کار بد بازمی‏دارد، آن را بخوان. وگرنه، حقیقتاً قرآن نمی‏خوانی.

حکایت قرآن

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: حکایت قرآن، مانند شتر بسته است که اگر صاحبش آن را ببندد، می‏ماند و اگر رهایش کند، می‏رود.

قرآن شفا دهنده همه بیماری هاست

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قرآن، تنها دوا(ی حقیقی) است.

خواندن قرآن با صدای خوش

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: برای هر چیزی زیبایی هست و زیبایی (قرائت) قرآن، صوت خوش است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که قرآن را با آهنگ نخواند، از ما نیست.

تشویق به خواندن قرآن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قرآن را بخوانید؛ زیرا خدای تعالی قلبی را که جایگاه قرآن باشد، عذاب نمی‏کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بنده‏ای که قرآن بخواند، درماندگی ندارد و برای او غنایی بالاتر از قرآن نیست.

پاداش قاری و مستمع قرآن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دعا کننده و آمین گوینده، در پاداش شریکند؛ قاری (قرآن) و مستمع، در پاداش شریکند؛ و دانشمند و دانش‏آموز، در پاداش شریکند.

روایات در باب عمل به کتاب و سنت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دو چیز میان شما به جای گذاشتم که با وجود آنها هرگز گمراه نمی‏شوید: کتاب خدا (قرآن) و سنت من؛ و این دو از هم جدا نمی‏شوند تا این که بر سر حوض به من برسند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: همواره بر مدار کتاب خدا بچرخید (و تابع حکم قرآن باشید).

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: قرآن، ارزش قرآن، آداب قرآن خواندن، حکایت قرآن، قرآن شفا دهنده همه بیماری هاست، خواندن قرآن با صدای خوش، تشویق به خواندن قرآن،

تاریخ : جمعه 25 بهمن 1392 | 10:28 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و بیست و نهم)

توانایی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بخدا سوگند قدرت خداوند بر تو بیشتر از قدرت تو نسبت به خداست.

حقیقت قدرت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نیرومند، کسی است که بر هوای نفس خود چیره گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نیرومندی به کشتی گرفتن نیست، بلکه نیرومند، کسی است که هنگام خشم بر خود مسلط باشد.

نشانه نیرومندی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آیا نیرومندی را در حمل سنگ (بار سنگین) می‏پندارید؟ بی تردید، نیرومند حقیقی کسی است که بر خشم سنگین خود پیروز گردد.

آنچه موجب قدرت می شود

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که دوست دارد که نیرومندترین مردم باشد، باید بر خداوند توکل نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که را نیرومندترین مردم بودن خوشحال می‏کند، باید بر خداوند توکل کند.

قدرتمندترین مردم

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قوی‏ترین شما کسی است که هنگام غضب، بر نفش خویش مسلط باشد و شکیباترین شما کسی است که بعد از قدرت و تسلط (بر دیگری او را) عفو نماید.

قدرت و اقتدار نزد فقرا است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قدرت و اقتدار را نزد فقرا بجویید؛ زیرا روز قیامت صاحب دولتند.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: توانایی، حقیقت قدرت، نشانه نیرومندی، آنچه موجب قدرت می شود، قدرتمندترین مردم، قدرت و اقتدار نزد فقرا است،

تاریخ : جمعه 25 بهمن 1392 | 10:22 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و بیست و هشتم)

رستگاری

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کسی که به سوی اسلام هدایت یافت و به زندگی به قدر حاجت قانع شد، رستگار گردید.

موجبات رستگاری

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: حقیقتاً رستگار است کسی که قلبش را برای ایمان خالص نمود و نیز قلبش را سالم؛ زبانش را صادق؛ نفسش را مطمئن؛ اخلاقش را مستقیم؛ گوشش را شنوا؛ و چشمش را بینا ساخت.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: حقیقتاً رستگار است کسی که خرد روزی شده است.

موانع رستگاری

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قومی که زمام کار خویش را به زنی بسپارند، هرگز رستگار نمی‏شوند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قومی که زمامدارش زن باشد، رستگار نمی‏گردد.

قبر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قبر، نخستین منزل از منازل آخرت است.

کشتن انسان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر آینه نابودی دنیا از کشته شدن یک مرد مسلمانی نزد خداوند آسان‏تر است.

کشتن مؤمن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند سه مرتبه درخواست مرا درباره کسی که مؤمنی را کشته بود، رد کرد.

کشنده و کشته شده هر دو در آتشند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه دو مسلمان بر همدیگر شمشیر بکشند، آن گاه یکی دیگری را بکشد، جایگاه هر دو در جهنم خواهد بود. گفتند: ای رسول خدا! سرنوشت قاتل روشن است اما مقتول چرا؟ فرمود: چونکه او هم به کشتن دیگری راغب بود.

قحطی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، قحطی را بر قومی مسلط نمی‏کند مگر به خاطر نافرمانی از خدا.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: رستگاری، موجبات رستگاری، موانع رستگاری، قبر، کشتن انسان، کشتن مؤمن، کشنده و کشته شده هر دو در آتشند،

تاریخ : جمعه 25 بهمن 1392 | 09:58 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و بیست و هفتم)

فقه

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند درباره هر که نیکی خواهد، او را در دین فقیه و دانا گرداند.

فقیه کیست؟

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: چه بسا! حامل دانشی، که خود دانشمند نیست و هر که را علمش سود نرساند، جهلش زیان رساند.

فقیه شدن در دین

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر چیزی ستونی دارد و ستون این دین (اسلام)، دانش است. هر آینه یک دانشمند (دینی) از هزار عابد در مقابل شیطان مقاوم‏تر است.

بر فقاهت مرد همین بس

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بر دانش مرد همین بس که خدا را بپرستد و بر جهل مرد همین بس که خودرای باشد.

فضیلت فقه بر عبادت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اندکی فقه از عبادتی بسیار بهتر است. در فقه مرد همین بس که خدا را بپرستد و در جهل مرد همین بس که خودرای باشد. مردم دو گونه‏اند: مؤمن و جاهل. مؤمن را اذیت نکن و بر جاهل تعدی نکن.

گران بودن وجود فقیه بر ابلیس

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: برای شیطان، تحمل یک فقیه سخت‏تر از تحمل هزار عابد است.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: فقه، فقیه کیست؟، فقیه شدن در دین، بر فقاهت مرد همین بس، فضیلت فقه بر عبادت، گران بودن وجود فقیه بر ابلیس،

تاریخ : سه شنبه 22 بهمن 1392 | 08:19 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و بیست و هفتم)

فقه

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند درباره هر که نیکی خواهد، او را در دین فقیه و دانا گرداند.

فقیه کیست؟

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: چه بسا! حامل دانشی، که خود دانشمند نیست و هر که را علمش سود نرساند، جهلش زیان رساند.

فقیه شدن در دین

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر چیزی ستونی دارد و ستون این دین (اسلام)، دانش است. هر آینه یک دانشمند (دینی) از هزار عابد در مقابل شیطان مقاوم‏تر است.

بر فقاهت مرد همین بس

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بر دانش مرد همین بس که خدا را بپرستد و بر جهل مرد همین بس که خودرای باشد.

فضیلت فقه بر عبادت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اندکی فقه از عبادتی بسیار بهتر است. در فقه مرد همین بس که خدا را بپرستد و در جهل مرد همین بس که خودرای باشد. مردم دو گونه‏اند: مؤمن و جاهل. مؤمن را اذیت نکن و بر جاهل تعدی نکن.

گران بودن وجود فقیه بر ابلیس

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: برای شیطان، تحمل یک فقیه سخت‏تر از تحمل هزار عابد است.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: فقه، فقیه کیست؟، فقیه شدن در دین، بر فقاهت مرد همین بس، فضیلت فقه بر عبادت، گران بودن وجود فقیه بر ابلیس،

تاریخ : سه شنبه 22 بهمن 1392 | 08:16 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و بیست و ششم)

فقر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: فرزند آدم از دو چیز بیزار است: یکی مرگ، در حالی که مرگ برای او بهتر از فتنه است؛ دیگری کمی مال، در حالی که هر چه مال کمتر باشد حساب آسان‏تر است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: چهار چیز، اندکش هم زیاد است: نداری، درد، دشمنی و آتش جهنم.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: فقر، امانت (الهی) است، پس هر کس آن را کتمان نماید، عبادت است.

معنای فقر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بدتر از نادانی، فقری نیست؛ سودمندتر از عقل، سرمایه‏ای نیست؛ وحشتناک‏تر از خودپسندی، تنهایی (و غربتی) نیست؛ شرفی مانند خوش اخلاقی نیست؛ و عبادتی مانند تفکر نیست.

فقر ارمغان مؤمن است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: ارمغان مؤمن در دنیا، فقر است.

فقر در پیشگاه خداوند زینت است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: فقر، در نزد مردم، خواری است ولی روز قیامت در پیشگاه خداوند، زینت است.

فضیلت فقرا

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: در بهشت نگریستم و بیشتر اهل آن را از فقیران دیدم و در جهنم نگریستم و بیشتر اهل آن را از زنان دیدم.

برتری فقر بر توانگری

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بشارت باد! مؤمنان فقیر را به آسایش روز قیامت پیش از ثروتمندان به اندازه پانصد سال؛ اینان در بهشت متنعمند و آنان در حال حساب پس دادن.

نکوهش فقیری کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که به فقر تظاهر کند، فقیر گردد.

نکوهش فقر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دانش و دارایی، هر گونه عیبی را می‏پوشانند ولی نادانی و نداری، هرگونه عیبی را آشکار می‏سازند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نزدیک بود که فقر، کفر محسوب گردد.

مسکین

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مسکین آن نیست که میان مردم بچرخد (و گدایی کند) تا یک لقمه و دو لقمه و یک خرما و دو خرما بدو رسد ولیکن مسکین (واقعی و مستحق) کسی است که نیازش برطرف نمی‏شود و مورد توجه قرار نمی‏گیرد تا صدقه‏ای بدو داده شود و (برای حفظ آبرو) خودش نیز برنمی‏خیزد تا درخواست نماید.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: فقر، معنای فقر، فقر ارمغان مؤمن است، فقر در پیشگاه خداوند زینت است، فضیلت فقرا، برتری فقر بر توانگری، نکوهش فقیری کردن،

تاریخ : دوشنبه 21 بهمن 1392 | 10:14 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و بیست و پنجم)

جدایی

نکوهش کسی که بین مادر و فرزندش جدایی افکند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که بین مادر و فرزندش جدایی افکند، خداوند روز قیامت بین او و دوستانش جدایی افکند.

عمل ناروا

نکوهش تظاهر به فسق

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: همه امت من بخشوده‏اند مگر آنان که تظاهر به فسق می‏نمایند و از جمله تظاهر این است که مرد شبانه عمل (ناروایی) انجام دهد و در حالی که خدای تعالی آن را پوشانده صبح کند و بگوید که دیشب چنین و چنان کردم. پروردگار آن را شب می‏پوشاند، ولی او صبح از آن پرده برمی‏دارد.

رسوایی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: رسوایی دنیا از رسوایی آخرت، آسان‏تر است.

فضیلت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: فضیلت و کمال را نزد مهربانان امت من جستجو نموده، در پناهشان زندگی کنید، نه از سنگدلان آنها.

بهترین فضیلت ها

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین فضیلت‏ها، آشتی نمودن با کسی است که از تو قهر کرده، عطا کردن به کسی است که تو را محروم ساخته و گذشت از کسی است که بر تو ستم روا داشته است.

فضیلت اهل فضل

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: فضیلت اهل فضیلت را فقط صاحبان فضیلت می‏شناسند.

آنچه موجب فضیلت و برتری انسان است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کسی را بر دیگری جز به دین و عمل صالح، برتری نیست.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: جدایی، نکوهش کسی که بین مادر و فرزندش جدایی افکند، عمل ناروا، نکوهش تظاهر به فسق، رسوایی، فضیلت، بهترین فضیلت ها،

تاریخ : جمعه 18 بهمن 1392 | 02:15 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و بیست و چهارم)

زیرکی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مراقب فراست مؤمن باشید؛ زیرا او (در تدبیر امور) با نور خدای عزّوجلّ می‏نگرد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند بندگانی دارد که مردم را به وسیله فراست و دقت نظرشان می‏شناسند.

فراغت

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: دو صفت است که بسیاری از مردم به آنها دلباخته‏اند: سلامتی و فراغت.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سلامتی و فراغت، دو نعمتی هستند که (معمولاً) مورد کفران قرار می‏گیرند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: درباره دو نعمت، بسیاری از مردم مغبونند: صحت و فراغت.

گشایش

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: فرج وقتی حاصل می‏شود که کار به نهایت سختی برسد.

انتظار گشایش

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: حیا، مایه زینت؛ تقوا، مایه بزرگی؛ بهترین مَرکب، شکیبایی است؛ و انتظار گشایش از ناحیه خداوند عزّوجلّ، عبادت است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر آینه واقع شدن در سختی که آسایش در پی دارد در نزد من از واقع شدن در آسایشی که سختی در پی دارد، محبوب‏تر است.

فرصت

فرصت را غنیمت شمار

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بنده باید از جان خویش برای خود، از دنیایش برای آخرتش، از جوانی قبل از پیری و از زندگی قبل از مرگ، توشه برگیرد؛ (زیرا) بعد از دنیا، خانه دیگری جز بهشت و جهنم نخواهد بود.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: زیرکی، فراغت، گشایش، انتظار گشایش، فرصت، فرصت را غنیمت شمار،

تاریخ : سه شنبه 15 بهمن 1392 | 05:34 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و بیست و سوم)

غیرت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند غیرتمند است و غیرتمند را دوست دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: غیرت‏مندی، از ایمان و بی‏بندوباری از نفاق است.

پیروزی

آنچه که باعث پیروزی می شود

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بدان! که پیروزی قرین صبر، گشایش قرین رنج و آسانی قرین سختی است.

فتوا

پرهیز از ندانسته فتوا دادن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که بدون علم فتوا دهد (و حرامی انجام شود) گناهش بر گردن فتوا دهنده است. و هر که به برادرش مشورتی دهد که می‏داند صلاح در غیر آن است، هر آینه بدو خیانت ورزیده است.

ناسزا

نکوهش ناسزا

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پس از بت‏پرستی، نخستین چیزی که پروردگارم مرا از آن نهی فرمود، شراب خواری و بدگویی مردان به یکدیگر بود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بدزبانی، شومی آورد و بدسیرتی، پستی.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هرگز! دشنام در هر چیزی جز مایه خواری نیست و هرگز! حیا در هر چیزی جز مایه زینت نیست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: ناسزا و ناسزاگویی از اسلام به دورند. و بهترین مسلمان کسی است که اخلاقش نیکوتر باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اگر دشنام، مخلوق بود، هر آینه بدترین مخلوق خداوند بود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که مردم از زبانش بترسند، اهل آتش است.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: غیرت، پیروزی، آنچه که باعث پیروزی می شود، فتوا، پرهیز از ندانسته فتوا دادن، ناسزا، نکوهش ناسزا،

تاریخ : دوشنبه 14 بهمن 1392 | 10:46 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و بیست و دوم)

غیبت

معنی غیبت

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: کار نیک را به جا آور و از کار بد بپرهیز و ببین دوست داری دیگران در غیاب تو، درباره‏ات چه بگویند، همان طور رفتار کن و از آن چه نمی‏خواهی در غیاب تو، درباره تو بگویند، بپرهیز.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: غیبت، این است که درباره برادرت چیزی را که او دوست ندارد بگویی.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر چه را دوست نداری که رو در روی برادرت انجام دهی، (انجام آن) غیبت محسوب می‏گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که درباره مردی چیزی که در او هست بگوید، هر آینه غیبتش را کرده است.

نهی از غیبت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: زبانتان را از بدگویی مسلمانان باز دارید و هر گاه یکی از شما مرد، درباره او به نیکی سخن بگویید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: غیبت مسلمانان را نکنید و درباره عیوبشان تجسس ننمایید.

پاداش رد غیبت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که نزد او غیبت برادر مسلمانش شود و از او دفاع نکند در حالی که می‏تواند، خدای تعالی او را در دنیا و آخرت ذلیل گرداند.

فرجام غیبت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از غیبت بپرهیزید؛ زیرا غیبت از زنا بدتر است؛ (زیرا) گاهی زناکار توبه می‏نماید و خداوند توبه او را می‏پذیرد ولی غیبت‏کننده آمرزیده نمی‏شود تا این که غیبت شونده او را ببخشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آن گاه که پروردگار عزّوجلّ مرا به معراج برد، به قومی گذر کردم که ناخن‏های مسی داشتند و صورتها و سینه‏هایشان را می‏خراشیدند. گفتم: ای جبرئیل! اینها کیانند؟ گفت: اینها کسانی هستند که گوشت مردم می‏خورند و درباره اعراض (و نوامیس) آنان سخن می‏گویند.

کفاره غیبت کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کفاره غیبت این است که برای کسی که غیبتش را کردی، آمرزش بخواهی.

کسی که غیبتش رواست

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: غیبت فاسق، ممنوع نیست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سخت‏گیری شخص دارا، مایه آبرویزی و عقوبت اوست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که پرده حیا را بدرد، غیبتش حرام نیست.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: معنی غیبت، نهی از غیبت، پاداش رد غیبت، فرجام غیبت، کفاره غیبت کردن، کسی که غیبتش رواست،

تاریخ : یکشنبه 13 بهمن 1392 | 10:51 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و بیست و یکم)

غفلت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پس از خود، از سه چیز درباره امتم بیم دارم: گمراهی خواهشها، پیروی از شهوت‏های شکم و فرج و غفلت پس از معرفت و شناخت.

غافل ترین مردم

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: غافل‏ترین مردم کسی است که از تغییر و تحول روزگار پند نگیرد.

غافلی که مورد غفلت نیست

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: در شگفتم از غافلی که (هرگز) از او غفلت نمی‏شود؛ در شگفتم از آرزومند به دنیا که (همواره) مرگ در پی اوست؛ و در شگفتم از خندانی که دهان (و نیش) خود را به خنده آشکار سازد در حالی که نمی‏داند که آیا خداوند از او خشنود است یا خشمگین؟.

کینه

آثار کینه

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کینه و حسد، نیکی‏ها را می‏خورند چنانچه آتش، هیزم را (می‏سوزاند) و می‏خورد.

پرهیز از کینه و خیانت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کینه‏ها را دور بیندازید.

آنچه کینه را می برد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: با یکدیگر دست بدهید، تا کینه را از دلهایتان ببرد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: به همدیگر هدیه بدهید تا رشته محبت مابین شما پایدار شود؛ زیرا هدیه، دوستی و محبت را افزایش دهد و کینه‏ها را از سینه‏ها بیرون کند.

توانگری

توانگر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: چهار چیز را پیش از چهار چیز غنیمت شمار: جوانی را پیش از پیری، سلامتی را پیش از بیماری، بی‏نیازی را پیش از فقر، و زندگی را پیش از مرگ.

حقیقت بی نیازی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: (کمال) بی‏نیازی، نومیدی است از آنچه در دست مردم است. و هر که از شما به دنبال طمعی می‏رود، لازم است که آهسته (و با احتیاط) گام بردارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بی‏نیازی از بسیاری مال حاصل نمی‏گردد ولیکن بی‏نیازی (واقعی)، غنای باطن است.

آنچه موجب بی نیازی می شود

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که دوست دارد که بی‏نیازترین مردم باشد، اعتمادش به آنچه در دست خداست از آنچه در دست مردم است بیشتر باشد.

بی نیازترین مردم

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از گناهان و کارهای حرام دوری کن تا عابدتر از دیگران باشی و به قسمت الهی خوشنود باش تا ثروتمندتر از دیگران گردی.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بی‏نیازترین مردم کسی است که اسیر و دربند حرص و آز نباشد.

تشویق بر بی نیازی از مردم

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نیازمند مردم نباشید هر چند به اندازه چوب مسواک باشد.

مسؤولیت توانگران

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: وای بر ثروتمندان از (عدم رسیدگی به) فقیران!.

پیش توانگران کمتر بروید

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پیش توانگران کمتر بروید؛ زیرا موجب می‏شود که نعمت‏های خداوند عزّوجلّ را خوار بشمارید.

حسرت ثروتمندان در روز قیامت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر ثروتمندی روز قیامت آرزو می‏کند که ای کاش! در دنیا فقط خوراکی می‏داشت.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: غفلت، غافل ترین مردم، غافلی که مورد غفلت نیست، آثار کینه، پرهیز از کینه و خیانت، آنچه کینه را می برد، توانگری،

تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1392 | 08:57 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و بیستم)

خشم

نکوهش غضب کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هشیار باشید! همانا خشم پاره آتش است که دل فرزند آدم را شعله‏ور می‏سازد؛ آیا هنگام خشم، سرخی چشمان و تورم رگهای او را نمی‏بینید؟ بنابراین، هر گاه یکی از شما خشمگین شد، حتماً روی زمین بنشیند.

پرهیز از غضب

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از خشم دوری نما.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خشم نکن؛ زیرا خشم مایه فساد است.

آنچه غضب را خاموش می‏کند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه یکی از شما ایستاده خشمگین شود، باید بنشیند و اگر با نشستن غضب از او دور نشد، باید به پهلو دراز بکشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه خشمگین شدی، خاموش باش.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خشم از (عمل) شیطان است و شیطان از آتش آفریده شده و آتش را فقط آب خاموش می‏نماید. بنابراین، هر گاه یکی از شما خشمگین شد، وضو بگیرد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خشم، از ناحیه شیطان است و شیطان از آتش آفریده شده و آب، آتش را خاموش می‏کند. بنابراین هر گاه یکی از شما خشمگین شد، غسل نماید.

افراد مبغوض نزد خدا

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خشم و غضب خدا بر کسی که گمان می‏برد صاحب دارایی‏ها (یا پادشاه پادشاهان) است، بسیار شدید است؛ زیرا مالک و پادشاهی جز خدا نیست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خشم و غضب الهی بسیار شدید است بر زنی که (از راه نامشروع) فرزندی را برای قومی به دنیا آورد که محارم آنان را ببیند و در اموالشان شریک شود (هم فرزند، ولد حرام است و هم اطلاع او بر محارم و شرکت در اموال آنان حرام است).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خشم و غضب خدا بر کسی که ظلم کند بر آن که یاوری جز خدا ندارد بسیار شدید است.

هر گاه خداوند بر امتی غضب نماید

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه خداوند بر امتی غضب نماید آنها را در زمین فرو نبرد و مسخ ننماید، (بلکه) قیمت‏ها گران و آسمان از باریدن بر آنها منع می‏شود و اشرارشان زمام امورشان را به دست گیرند.

ثمره فرو نشاندن غضب

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: دوراندیش‏ترین مردم کسی است که در فرو نشاندن خشم تواناتر باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هیچ جرعه‏ای نزد خداوند از جرعه خشم مردی که آن را فرو برد یا جرعه صبر بر مصیبت، محبوب‏تر نیست. و نیز هیچ قطره‏ای از قطره اشکی که از ترس خدا جاری می‏شود و یا قطره خونی که در راه خداوند ریخته می‏شود محبوب‏تر نیست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هیچ جرعه‏ای در پیشگاه خداوند از جرعه خشمی که به خاطر رضای خدا فرو برده شده، بهتر و گواراتر نیست.

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: هیچ جرعه‏ای نزد خدای تعالی از جرعه خشمی که بنده‏ای آن را فرو برد، محبوب‏تر نیست و هر بنده‏ای خشمش را فرو برد، خدای تعالی ضمیر او را از ایمان پر نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که خشم خویش را فرو نشاند در حالی که بر اجرای آن توانا باشد، خداوند او را از امنیت و ایمان سرشار سازد.

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: هر که خشمش را دفع کند، خداوند عذابش را دفع می‏نماید، و هر که زبانش را حفظ کند، خداوند زشتی‏اش را می‏پوشاند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آیا نیرومندی را در حمل سنگ (و بار سنگین) می‏پندارید؟ بی تردید، نیرومند حقیقی کسی است که بر خشم سنگین خود پیروز گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که بر مصیبت صبر کند، خداوند او را عوض دهد. و هر که خشمش را بنشاند، خداوند او را پاداش دهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: محبت خداوند بر کسی که به خشم آید سپس بردباری نماید، واجب است.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: نکوهش غضب کردن، پرهیز از غضب، آنچه غضب را خاموش می‏کند، افراد مبغوض نزد خدا، هر گاه خداوند بر امتی غضب نماید، ثمره فرو نشاندن غضب،

تاریخ : چهارشنبه 2 بهمن 1392 | 07:44 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و نوزدهم)

غریب

انواع غریب ها

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: غریبان جهان، چهارند: قرآن در خاطر ستم‏گر؛ مسجد در میان قومی که در آن نماز نمی‏خوانند؛ قرآن در خانه‏ای که قرائت نمی‏شود؛ و مرد درست‏کار همراه قوم بد.

شستن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: حق خدا بر هر مسلمانی این است که هفته‏ای یک روز غسل نماید و سر و تنش را بشوید.

دغلکاری

نکوهش دغلکاری

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که ما را فریب دهد، از ما نیست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کسی که (در معامله) با مسلمانی تقلب کند؛ یا به او ضرر رساند؛ یا با وی حیله کند، از ما نیست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که ما را بفریبد، از ما نیست؛ حیله و نیرنگ در آتش جهنم است.

غصب

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر کس، به اندازه یک وجب زمین دیگری را غصب نماید، خدای تعالی او را مجبور می‏کند که آن را تا عمق هفت زمین حفر نموده سپس روز قیامت آن را به گردن آویزد تا زمانی که رسیدگی به حساب مردم پایان یابد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که اموال مردم را به قصد باز پرداخت بگیرد، خداوند از ناحیه او می‏پردازد. و هر که با قصد تلف کردن بگیرد، خداوند آن را تلف می‏نماید.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: غریب، انواع غریب ها، شستن، دغلکاری، نکوهش دغلکاری، غصب،

تاریخ : دوشنبه 30 دی 1392 | 11:59 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

محمد زینت نام جهان است


چه خوشبوتر از آن اندر دهان است


نزائیده کسی همچون محمد


که نور روی وی رنگین کمان است

**///**///**///**//****///****//

مهر آل فاطمه در خون ماست


از نخست خلقت این قانون ماست


شیعه از آغاز خلقت حیدری‌ست


شیعه تا صبح قیامت جعفری‌ست


میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) بر همه ی مسلمین مبارک باد.

بهشتیان
طبقه بندی: اعیاد و مناسبت های مذهبی، امامان و پیامبران،
برچسب ها: میلاد امام صادق(ع)، میلاد پیامبر اکرم(ص)،

تاریخ : شنبه 28 دی 1392 | 11:37 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و هجدهم)

عیب

عیب پوشی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پرده هیچ کس را مدر.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اگر در دنیا، بنده‏ای (راز) بنده دیگر را بپوشاند، روز قیامت خداوند (نیز راز) او را می‏پوشاند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که عورتی را دید و پوشاند، مانند کسی است که دختر زنده به گور شده‏ای را از قبر زنده درآورده است.

ترغیب به ذکرعیوب نفس

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه خواستی از عیوب دیگری یاد کنی، به یاد عیوب خویش باش.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بعضی از شما، خس را در چشم برادرش می‏بیند اما تنه درخت را در چشم خویش نمی‏بیند.

عیب

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خوشا! به حال آن که عیب خودش، او را از پرداختن به عیب‏های مردم بازدارد.

خوشی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: جامه نو بپوش و پسندیده زندگی کن.

خوش ترین زندگی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خوشا! به حال آن که اسلام آورد و دارای زندگی در حد کفاف (که بتوان به آن بسنده کرد) است.

تشویق به اصلاح نمودن زندگانی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اصلاح زندگانی، از دانایی مرد است. و جستجوی چیزی که به صلاح توست، دنیاپرستی نیست.

تشویق به نرمی در زندگانی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: ملایمت در زندگانی، از دانایی مرد است.

چشم

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند رحمت کند دیده‏ای را که از ترس خدا بگرید و خداوند رحمت کند دیده‏ای را که در راه خدا بیدار ماند.

چشم زخم

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه یکی از شما در خود یا مال یا برادرش چیز جالبی دید، از خدا بخواهد که آن را مبارک گرداند؛ زیرا چشم زخم حق است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: چشم بد، وجود حقیقی دارد و اگر (ممکن بود که) چیزی بر تقدیر پیشی بگیرد، چشم بد، پیشی می‏گرفت.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: چشم بد، حقیقت دارد و شیطان و حسد آدمیزاد آن را مهیا می‏سازد.

پیامدهای چشم زخم

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: چشم بد، مرد را به قبر و شتر را به دیگ می‏کشاند.

پناه به خدا بردن از چشم زخم

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از چشم بد به خدا پناه برید؛ زیرا بد چشمی حقیقت دارد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: عیب پوشی، ترغیب به ذکرعیوب نفس، خوش ترین زندگی، تشویق به اصلاح نمودن زندگانی، تشویق به نرمی در زندگانی، چشم زخم، پیامدهای چشم زخم،

تاریخ : پنجشنبه 26 دی 1392 | 10:56 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و هفدهم)

پیمان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خوش پیمانی جزو ایمان است.

پیمان خداوند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پیمان خدای تعالی، شایسته وفاداری است.

ترغیب به وفای به عهد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین بندگان خدا، خوش پیمانان و خوش بویانند.

نتیجه پیمان شکنی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پنج چیز از آثار پنج چیز است: هر قومی پیمان شکنی کند، دشمن‏شان بر آنان مسلط گردد؛ آنان که بر خلاف قانون خدا قضاوت نمایند، میانشان فقر رواج یابد؛ کسانی که فحشا (زنا) در بینشان آشکار شود، مرگ میانشان شایع گردد؛ کسانی که کم‏فروشی پیشه کنند، به قحط سالی گرفتار آیند؛ و آنان که زکات ندهند، به خشکسالی مبتلا شوند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: روز قیامت برای پیمان شکن، پرچمی برافراشته می‏شود که می‏گویند: هان! این پیمان شکنیِ فلانی پسر فلانی است.

عیادت

فضیلت عیادت کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: به ناحق تصرف کردن مال مسلمان، از بزرگترین گناهان است و عیادت مریض از کارهای نیک است.

تشویق به عیادت کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: عیادت کن (حتی) کسی را که تو را عیادت نکند و هدیه کن (حتی) به کسی که به تو هدیه نکند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از بیماران عیادت کنید و از ایشان بخواهید که برایتان دعا کنند؛ زیرا دعای بیمار، مستجاب و گناهش آمرزیده است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از بیمار عیادت کنید و جنازه‏ها را تشییع نمایید که آخرت را یادآورتان می‏شود.

آداب عیادت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: ثواب زود برخاستن از پیش مریض، از سایر عبادت‏ها بیشتر است.

آثار عیادت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه مسلمان از برادر مسلمانش عیادت نماید، پیوسته مشغول چیدن میوه‏های بهشت است تا هنگامی که بازگردد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: پیمان، پیمان خداوند، ترغیب به وفای به عهد، نتیجه پیمان شکنی، عیادت، فضیلت عیادت کردن، تشویق به عیادت کردن،

تاریخ : یکشنبه 22 دی 1392 | 12:17 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه قسمت دویست و شانزدهم)

خشونت

پرهیز از خشونت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مدارا کن و از خشونت و بدگویی بپرهیز.

نکوهش خشونت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خشونت، شوم و نحس، و مدارا میمون و مبارک است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مدارا مایه میمنت، و خشونت موجب شومی است. هر گاه خداوند برای اهل خانه‏ای نیکی اراده نماید، آنها را اهل مدارا می‏کند؛ زیرا مدارا در هر چیزی، زینت‏بخش آن است و خشونت در هر چیزی، مایه خواری آن است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بدون خشونت (و سخت‏گیری) تعلیم دهید؛ زیرا آموزگار بهتر از خشونت‏گر است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مدارا در هر چیزی مایه زینت است و خشونت در هر چیزی مایه خواری است.

یاری

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مادامی که بنده‏ای برادر دینی خویش را یاری می‏کند، خدا یاور اوست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی یاری رساندن به شخص غمخوار و اندوهگین را دوست دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بر پیروزی مرد همین بس که دشمن خود را غرق در نافرمانی‏های خداوند ببیند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آن که خود را از (دیدگان) مردم پوشاند، از آتش جهنم نپوشانده است.

فضیلت یاری کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: یک روز یاری نمودن برادر (دینی) از یک ماه اعتکاف بهتر است.

تشویق بر یاری کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: برادر دینی خود را یاری کن چه ستمگر باشد و چه ستم دیده؛ اگر ستمگر است، او را از ستم بازدار. و اگر ستم‏دیده است، او را (در مقابل ستم) یاری کن.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مرد باید برادر خویش را یاری کند؛ چه ظالم باشد یا مظلوم؛ اگر ظالم بود، او را نهی کند؛ زیرا همین برای او یاری نمودن است و اگر مظلوم بود، او را یاری رساند.

ثمره یاری نمودن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که غیاباً برادرش را یاری نماید، خداوند او را در دنیا و آخرت یاری می‏کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که کوری را چهل قدم به دنبال خود بکشد، گناهان گذشته‏اش آمرزیده می‏شود.

نقش ضعیفان در یاری

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آیا جز به دعا و عقل ضعیفانتان یاری می‏گردید؟.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: درباره ناتوانان، مرا یاری دهید؛ زیرا در سایه آنان به روزی رسیده و نصرت می‏یابید.

آنچه موجب یاری خدا بر بنده می شود

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: یاری نمودن سه کس بر خدای تعالی لازم است: آن که در راه خدا می‏جنگد؛ غلامی که با پرداخت قیمت برای آزادی خود تلاش می‏کند؛ و آن که به منظور عفت و پاکدامنی ازدواج می‏کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر کس سه کار را با تکیه بر خدا و امید ثواب انجام دهد، خدای تعالی بر خود لازم فرموده است که او را یاری رساند و برکت دهد: هر کس در راه آزادی خویش با تکیه بر خدا و امید ثواب، تلاش نماید، خدای تعالی بر خود لازم فرموده است که او را یاری رساند و برکت دهد؛ هر کس با تکیه بر خدا و امید ثواب، ازدواج نماید، خدای تعالی بر خود لازم فرموده است که او را یاری رساند و برکت دهد؛ و هر کس زمین مواتی را با تکیه بر خدا و امید ثواب آباد نماید، خدای تعالی بر خود لازم فرموده است که او را یاری رساند و برکت دهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی کمک و یاری را به اندازه نیاز و هزینه، و شکیبایی را به اندازه گرفتاری فرو می‏فرستد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: پرهیز از خشونت، نکوهش خشونت، یاری، فضیلت یاری کردن، تشویق بر یاری کردن، ثمره یاری نمودن، نقش ضعیفان در یاری،

تاریخ : جمعه 20 دی 1392 | 12:36 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و پانزدهم)

کار (بخش پنجم)

نابود شدن اعمال

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مرد یا زنی، شصت سال خداوند را اطاعت می‏کنند ولی وقتی مرگشان فرا می‏رسد، در وصیت، (عدالت را رعایت نکرده) ضرر می‏رسانند، در نتیجه، (آخر عمر) آتش جهنم بر آنان واجب می‏گردد.

سبب نابودی اعمال

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: شش چیز اعمال (خوب) را نابود می‏سازد: به عیب مردم پرداختن؛ سخت دلی؛ دنیا دوستی؛ کم‏حیایی (بی شرمی)؛ درازی آرزو؛ و ستمگری که (از ظلم) دست بردار نیست.

نامه اعمال

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دفاتر (اعمال بندگان) سه تا است: دفتری که خداوند چیزی از آن را نمی‏بخشد؛ دفتری که خداوند بدان اعتنا نمی‏کند؛ و دفتری که خداوند هیچ چیزی از آن را رها نمی‏کند. اما دفتری که خداوند چیزی از آن را نمی‏بخشد، شرک به خدا است، اما دفتری که خداوند بدان اعتنا نمی‏کند، ستم بنده بر نفس خویش است نسبت به چیزهایی که میان او و پروردگارش می‏باشد؛ مانند روزه یا نمازی که ترک نموده؛ زیرا خداوند اگر بخواهد آن را می‏بخشد و از آن می‏گذرد. و اما دفتری که خداوند هیچ چیزی از آن را رها نمی‏کند، ستم‏های بندگان به یکدیگر است که ناچار باید قصاص شوند.

عرضه شدن کارها

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: روزهای دوشنبه و پنج شنبه، اعمال را بر خدای تعالی عرضه می‏نمایند و خداوند نیز همه را می‏بخشد مگر گناه ستیزه‏جویان و قطع کننده رحم.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اعمال، روزهای دوشنبه و پنج شنبه بر خداوند، و روز جمعه، بر پیامبران و پدران و مادران عرضه می‏گردد. بنابراین، نسبت به نیکی‏های آنها، شاد گشته، صورتهایشان سفید و روشن می‏گردد. پس از خدا بترسید و مردگان خود را اذیت نکنید.

به اندازه توانتان کارهای نیک بجا آورید

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: تا می‏توانید، کارهای نیک به جا آورید؛ زیرا تا شما را ملالت نیاید خداوند را نمی‏آید.

حکایت کسی که بعد از کارهای بد کار خوب می‏کند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مَثَل کسی که ابتدا کارهای بد و سپس کارهای نیک انجام می‏دهد، مانند مردی است که زره تنگ به تن دارد که نَفس او را می‏گیرد، سپس کار نیک می‏کند و حلقه‏ای از آن گشوده می‏شود سپس کار نیک دیگری می‏نماید و حلقه دیگری باز می‏شود تا این که به زمین می‏افتد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: نابود شدن اعمال، سبب نابودی اعمال، نامه اعمال، عرضه شدن کارها، به اندازه توانتان کارهای نیک بجا آورید، حکایت کسی که بعد از کارهای بد کار خوب می‏کند،

تاریخ : دوشنبه 16 دی 1392 | 12:04 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و چهاردهم)

کار (بخش چهارم)

آثار کوتاهی در عمل

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه بنده‏ای در انجام وظایفش کوتاهی کند، خداوند او را به اندوه گرفتار می‏سازد.

ارزش کارها به نیت است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: (پاداش) کارها به نیت وابسته است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: ارزش کارها به نیت و سرانجام آنها وابسته است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پاداش در مقابل خلوص است و (قبولی) عمل به نیّت وابسته است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هشیار باشید! که بسیارند شب زنده دارانی که از نماز جز بی‏خوابی، سودی نمی‏برند، و بسیارند روزه‏دارانی که از روزه جز گرسنگی و تشنگی، بهره‏ای ندارند.

استوارترین اعمال

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: استوارترین کارها سه چیز است: همواره به یاد خدا بودن، رعایت عدالت درباره خود (هر چند بر ضررت باشد) و تقسیم مال خود با برادر دینی.

بهترین کارها

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: محبوب‏ترین کارها نزد خدا، کار بادوام‏تر آنهاست هر چند اندک باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین کارها، خوشحال نمودن برادر مؤمن یا قرضی از او پرداختن است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین کارها بعد از ایمان به خدا، دوستی و مهربانی با مردم است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین کارها، کسب حلال است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین کارها، شناخت خداست؛ کار آگاهانه چه کم و چه زیادش برای تو مفید است ولی کار از روی نادانی، کم و زیادش هیچ فایده‏ای برای تو ندارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین کارها، دوستی و دشمنی در راه خداست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین کارها، سیر کردن شکم گرسنه است.

2664. پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین عمل، کار بادوام‏تر است هر چند اندک باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین عمل، نیّت راست و صادقانه است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مقرب‏ترین کارها نزد خدا، جهاد در راه خداست که هیچ چیز به پای آن نمی‏رسد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین عمل مؤمن، جهاد در راه خداست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین کارها، جدا شدن از دنیاست، در حالی که زبانت به ذکر خدا مشغول باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دانش، از عمل (و عبادت) بهتر است. و بهترین عمل‏ها، معتدل‏ترین آنهاست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آدمیزاد، کاری بهتر از نماز، آشتی میان کسان و اخلاق نیکو، ندارد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: آثار کوتاهی در عمل، ارزش کارها به نیت است، استوارترین اعمال، بهترین کارها،

تاریخ : دوشنبه 16 دی 1392 | 12:00 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات
تعداد کل صفحات : 26 :: ... 5 6 7 8 9 10 11 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.