تبلیغات
بهشتیان

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و پنجاه و نهم)

زن (بخش دوم)

نکوهش زنان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: در بهشت نگریستم، آن گاه بیشتر اهل آن را از فقیران دیدم و در جهنم نگریستم، آن گاه بیشتر اهل آن را از زنان دیدم.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: زن از دنده‏ای آفریده شده که به هیچ روشی راست نمی‏گردد پس اگر با همین وضع از او استمتاع جُستی، کام یافتی ولی اگر خواستی راستش کنی، آن را می‏شکنی و شکستن او، طلاق دادن است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: زن از دنده‏ای آفریده شده که اگر بخواهی راستش کنی، آن را می‏شکنی. بنابراین، با او مدارا کن تا با او زندگی کنی.

حکایت زن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: حکایت زن، مانند دنده کجی است که اگر بخواهی راستش کنی، می‏شکند و اگر بخواهی از او لذّت ببری، با همان کجی‏اش می‏توانی.

حکایت زن پارسا در میان زنان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: حکایت زن پارسا در میان زنان، همانند کلاغ نشان‏دار است که یک پای آن سفید است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: زنان را با بی‏لباسی، حجله نشین سازید.

در مراقبت زنان از بی ‏لباسی یاری بجویید

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: در مراقبت زنان از بی‏لباسی یاری بجویید؛ زیرا هر گاه زنی لباس فراوان (و رنگارنگ) و زینت زیبا داشت، او را به بیرون رفتن (و گردش) ترغیب می‏گرداند.

درباره زنان همدیگر را به خوشرفتاری سفارش کنید

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: درباره زنان همدیگر را به خوش‏رفتاری سفارش کنید؛ زیرا زن از دنده کج آفریده شده و بیشترین کجی دنده در قسمت بالای آن است؛ اگر راستش کنی می‏شکند و اگر رهایش کنی همیشه کج می‏ماند. بنابراین، درباره زنان (مراقب باشید و) همدیگر را به خوش‏رفتاری با آنان سفارش نمایید.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: نکوهش زنان، حکایت زن، حکایت زن پارسا در میان زنان، در مراقبت زنان از بی ‏لباسی یاری بجویید، درباره زنان همدیگر را به خوشرفتاری سفارش کنید،

تاریخ : دوشنبه 26 اسفند 1392 | 10:52 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و پنجاه و هشتم)

زن (بخش اول)

زن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: با زنان درباره دخترانشان مشورت کنید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: با بلای قحطی مواجه شدید (و خوب امتحان داده و) شکیبایی نمودید ولی من از آزمایش ناز و نعمت (زینت دنیا و خوشگذرانی) که از ناحیه زنان ترتیب داده می‏شود، نسبت به شما بیم دارم، آن گاه که آنان النگوی طلا و لباس‏های فاخر شام و یمن بر تن کنند و (به خاطر تامین امیال خود) توانگران را به زحمت اندازند و فقیران را به چیزی که ندارند تکلیف کنند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، زنان مردنما را لعنت کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، زنان مردنما و مردان زن‏نما را لعنت کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آنها؛ یعنی زنان چیره‏ترند.

میمنت زن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خواستگاری آسان و مهریه سبک، نشانه میمنت زن است.

پاداش زنان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آیا یکی از شما (زنان) خشنود نمی‏گردد زمانی که از شوهرش آبستن شده و شوهر از او راضی باشد، به این که برای او مانند پاداش و ثواب کسی است که در راه خدا روزه‏داری و شب زنده داری کند، هر گاه وضع حمل نمود، به ازای هر جرعه شیرش و هر پستان مکیدنش یک حسنه و ثوابی برای او منظور می‏گردد، هر گاه (برای بچه‏داری) شبی را بیدار بماند، مانند آزاد ساختن هفتاد اسیر در راه خدا ثواب دارد؟.

بهترین زنان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین زنان، کسی است که اگر مرد بدو بنگرد، شادمانش سازد؛ اگر بدو فرمان دهد، اطاعتش نماید و با جان و مالش برخلاف رضای شوهر رفتار نکند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین زنان، کسی است که فرزند، بسیار آورد و مهربان باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین زنان، کسی است که هرگاه دیدی، شادمانت سازد؛ هر گاه فرمان دادی، پیروی‏ات نماید. و از جان و مالش در غیاب تو مراقبت کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین زنان امّت من، آنهایی هستند که چهره زیباتر و مهر کمتر دارند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین زنان شما، زن عفیف و خدمت‏گزار است؛ یعنی در ناموس خود پاکدامن و نسبت به شوهرش خدمت‏گزار است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین زنان شما، آنهایی هستند که فرزند بسیار آورد، مهربان باشد و شریک و مطیع شوهر باشد اگر از خدا بترسند. و بدترین زنان شما، آنهایی هستند که آرایش و زینت‏هایشان را آشکار کنند و متکبّر و منافق هستند و از آنها جز به اندازه کلاغی که خط سفید به گردن دارد به بهشت نمی‏روند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین زنان، آنهایی هستند که مهرشان کمتر باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین زنان، چهره زیباتر و مهریه کمتر دارند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مبارک‏ترین زنان، کم هزینه‏ترین آنهاست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر زنی، بمیرد در حالی که شوهرش از او راضی است، وارد بهشت می‏گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آیا تو را از بهترین گنجینه مرد باخبر سازم؟ آن زن شایسته‏ای است که هرگاه نگاهش کند، شادمان می‏شود و هرگاه فرمانش دهد، اطاعت می‏کند و در غیاب مرد، امانت او را محفوظ دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آیا شما را از آن دسته زنانتان که اهل بهشتند آگاه سازم؟ او، زن بسیار محبوبی است که فرزند زیاد آورد و زود آشتی کند، زنی که هر گاه بدی کند، می‏گوید: این دست من در دست توست، چشم بر هم نمی‏گذارم تا از من خشنود گردی.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند زنی را که بسیار فرزند آورد، بیشتر از زنی که زیباست ولی فرزند نمی‏آورد دوست دارد. همانا من در روز قیامت به فزونی شما افتخار می‏کنم.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی غیرت و تکبر (در مقابل نامحرمان) را بر زنان و جهاد (در راه خدا) را بر مردان مقرر فرموده است؛ هر یک از آنان از روی ایمان و امتحان (در این راه) شکیبایی ورزد، ثواب شهید دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مؤمن پس از تقوای الهی چیزی نمی‏یابد که بهتر از زن پارسایی باشد که اگر فرمانش دهد، اطاعت نماید؛ اگر نگاهش کند، شاد گردد؛ اگر بر او قسم خورد، رعایتش نماید؛ و اگر از او غایب شود، عفّت خویش و مال او را حفظ کند.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: زن، میمنت زن، پاداش زنان، بهترین زنان،

تاریخ : دوشنبه 26 اسفند 1392 | 10:50 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و پنجاه و هفتم)

مدارا کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: من برای مدارا با مردم مبعوث شدم.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مدارا کردن با مردم نصف ایمان و ملایمت با آنان نصف زندگانی خوش است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مدارا کردن با مردم، صدقه است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند مرا به مدارای با مردم فرمان داده چنانچه مرا به برپایی واجبات مامور ساخته است.

ستایش

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدا را به جلال وعظمت بستایید تا شما را بیامرزد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هان! پروردگار تو ستایش را دوست دارد.

نکوهش ستایش

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از تمجید و ستایش (غیر خدا) بپرهیزید؛ زیرا آن مانند سر بریدن و خفه کردن است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: به ثنا و ستایش مردم دلخوش بودن، چشم را نابینا و گوش را ناشنوا می‏کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سر بریدن مرد به این است که در حضورش از او تمجید و ستایش نمایی.

ستایش نابجا از کسی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که به سبب معصیت‏های الهی ستایش‏های مردم را بجوید، همان ستایش‏گر، مذمت‏گر او می‏گردد.

بی بند و باری

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: غیرت‏مندی، از ایمان و بی‏بندوباری از نفاق است.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: مدارا کردن، ستایش، نکوهش ستایش، ستایش نابجا از کسی، بی بند و باری،

تاریخ : دوشنبه 26 اسفند 1392 | 10:48 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و پنجاه و ششم)

محبت (بخش پنجم)

محبوب ترین مردم نزد خدا

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: همانا روز قیامت محبوب‏ترین مردم نزد خدای تعالی و نزدیک‏ترین آنها به خدا، پیشوای عادل است. و مبغوض‏ترین مردم نزد خدای تعالی و دورترین آنها از خدا، پیشوای ستمگر است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: همانا محبوب‏ترین بندگان نزد خدا، خیرخواه‏ترین آنها بر بندگان خداست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: همانا محبوب‏ترین بندگان نزد خدا کسی است که نیکی و انجام کار نیک را محبوب او ساخته است.

انسان با کسی است که دوستش دارد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر بنده‏ای با کسی که دوست دارد همراه است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که قومی را دوست بدارد، خداوند او را با آنان محشور نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: (رفتار) هر کس بر دین (و روش) دوستش است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مرد، با محبوب خویش (هم‏پیاله) است و نتیجه عملش را درمی‏یابد.

محبوب ترین مردم نزد رسول خدا

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: محبوب‏ترین شما نزد من، خوش اخلاق‏ترین شما است.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: محبوب ترین مردم نزد خدا، انسان با کسی است که دوستش دارد، محبوب ترین مردم نزد رسول خدا،

تاریخ : دوشنبه 26 اسفند 1392 | 10:47 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و پنجاه و پنجم)

محبت (بخش چهارم)

کسانی که خداوند آنها را دوست دارد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه خدای تعالی بر بنده‏ای انعام فرمود، دوست دارد اثر نعمتش روی او نمایان گردد و تنگدستی و تظاهر به آن را دوست ندارد. و گدای پررو را دشمن و شخص باحیا و عفیف را دوست دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی جوان توبه کار را دوست دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی بنده مؤمن پیشه‏ور را دوست دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی بندگان غیرتمندش را دوست دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی بنده مؤمنش را که فقیر، عفیف و عیالمند است، دوست دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی بنده پرهیزکار ثروتمند مهربان را دوست دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند نیکوکاران پنهان پرهیزکار را دوست دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند جوانی را که در اطاعت خدا، جوانی خود را سپری می‏کند، دوست دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، اصرار کنندگان در دعا را دوست دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند عزّوجلّ سه کس را دوست دارد: مردی که شب برای تلاوت قرآن برخیزد؛مردی که آن چنان صدقه دهد که وقتی با دست راست صدقه داد، دست چپش آگاه نشود؛ و مردی که در جنگی تمام یارانش بگریزند ولی او بر دشمن بتازد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند سه کس را دوست و سه کس را دشمن دارد. اما سه نفری که خداوند عزّوجلّ آنان را دوست دارد: مردی که پیش گروهی آید و به نام خدا از آنها چیزی درخواست کند نه به جهت خویشاوندی، ولی آنان امتنان ورزند آن گاه مردی مخفیانه به او چیزی عطا کند به طوری که جز خدا از آن باخبر نشود؛ گروهی شبانه راه سپارند تا این که وقتی خواب دوست داشتنی‏تر شد، همه سرهایشان را گذاشتند و خوابیدند. آن گاه یکی برخیزد و به من تقرّب جوید و قرآن تلاوت کند؛ و مردی که با گروهی به جنگ رود وقتی با دشمن مواجه شدند، یارانش فرار کنند ولی او در مقابل دشمن سینه سپر کرده و بجنگد تا کشته شود یا این که پیروز گردد. و اما سه نفری که خداوند آنها را دشمن دارد: پیر زناکار؛ فقیر متکبر؛ و ثروتمند ستمکار است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند سه کس را دوست و سه کس را دشمن دارد. (اما سه نفر اول): مردی به همراه گروهی با دشمن مواجه می‏شود و سینه‏اش را سپر آنان نماید تا این که کشته شود یا پیروزی نصیب یارانش کند؛ گروهی مسافرت می‏کنند تا این که در اثر طولانی شدن سفر به خواب می‏روند ولی یکی از آنان بیدار می‏ماند و مشغول نماز می‏شود تا به هنگام حرکت، یارانش را بیدار نماید؛ و مردی که همسایه‏اش به او آزار می‏رساند ولی او شکیبایی می‏ورزد تا این که مرگ یا سفر بین آنان جدایی افکند. و اما سه نفری خداوند آنان را دشمن دارد: تاجر قسم خوار؛ فقیر متکبر؛ و بخیل منت‏گذار است.

هر گاه خداوند بنده‏ای را دوست داشته باشد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه خداوند بنده‏ای را دوست بدارد محبتش را در دل فرشتگان جای می‏دهد و هرگاه بنده‏ای رادشمن بدارد ابتدا کینه‏اش را در دل فرشتگان و سپس در دل آدمیان می‏اندازد.

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: هرگاه خدای تعالی بنده‏ای را دوست بدارد، جبرئیل را خواسته و می‏فرماید: من فلانی را دوست دارم پس تو او را دوست بدار. جبرئیل نیز او را دوست داشته و در آسمان ندا سر می‏دهد: خداوند فلانی را دوست دارد پس شما او را دوست بدارید. اهل آسمان نیز او را دوست می‏دارند و هم‏چنین در میان اهل زمین فرد مقبول و معتبری می‏گردد. و (بر عکس) هر گاه خداوند بنده‏ای را دشمن بدارد، جبرئیل را خواسته و می‏فرماید: من فلانی را دشمن دارم پس تو او را دشمن بدار. جبرئیل نیز او را دشمن داشته و به اهل آسمان ندا سر می‏دهد: خدای تعالی فلانی را دشمن دارد پس شما او را دشمن بدارید. آنان نیز او را دشمن می‏دارند و هم‏چنین در میان اهل زمین فردی مبغوض و منفور می‏گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه خدای تعالی بنده‏ای را دوست بدارد، روزی به قدر کفایت در اختیارش قرار می‏دهد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: کسانی که خداوند آنها را دوست دارد، هر گاه خداوند بنده‏ای را دوست داشته باشد،

تاریخ : دوشنبه 26 اسفند 1392 | 10:46 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و پنجاه و چهارم)

محبت (بخش سوم)

نتیجه دوست داشتن برای خدا

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مردی برای دیدن برادرش به دهکده‏ای رفت. خداوند فرشته‏ای را در گذرگاه او گماشت که به او گفت: کجا می‏روی؟ جواب داد: برادری در این دهکده دارم. فرشته گفت: آیا فایده‏ای از تو به او می‏رسد که می‏خواهی آن را زیارت کنی؟ جواب داد: نه، جز این که من او را بخاطر خدا دوست دارم. فرشته گفت: من فرستاده خدا به سوی تو هستم (تا بگویم) همان طوری که تو او را دوست داری، خدا نیز تو را دوست دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که محبّت خداوند را بر محبّت مردم ترجیح دهد، خداوند زحمت مردم را از او کفایت می‏کند (بازمی‏دارد).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دوستان خدایی در سایه عرش جای دارند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر بنده‏ای به خاطر خداوند بنده دیگر را دوست بدارد پروردگارش او را گرامی می‏دارد.

آنچه دوستی خداوند را دنبال دارد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه دوستی خدا را خواستی، با دنیا دشمنی کن و هر گاه دوستی مردم را خواستی، مازاد دنیای خویش را پیش آنها بریز.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اگر می‏خواهید که خداوند و رسولش، دوستدار شما باشند؛ امانت را به صاحبش بازگردانید؛ سخن راست گویید؛ با همسایه به نیکی رفتار کنید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند را در پیش بندگانش محبوب سازید تا خداوند شما را دوست داشته باشد.

ملاک منزلت داشتن نزد خدا

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه خواستید درباره منزلت بنده‏ای نزد خدا باخبر شوید، بنگرید که در پشت سر چگونه او را توصیف می‏کنند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که دیدار خداوند را دوست بدارد، خداوند نیز دیدار با او را دوست می‏دارد. و هر که دیدار خدا را ناخوش دارد، خداوند نیز دیدار با او را ناخوش دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که خواهد بداند پیش خدا چه دارد؟، باید بنگرد که خدا پیش او چه دارد؟

کسانی که خداوند آنها را دوست ندارد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی ناسزا و ناسزاگویی و نیز فریاد زنان در بازارها را دوست ندارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی مردان و زنانی را که در ازدواج و طلاق هوس‏باز هستند دوست ندارد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: نتیجه دوست داشتن برای خدا، آنچه دوستی خداوند را دنبال دارد، ملاک منزلت داشتن نزد خدا، کسانی که خداوند آنها را دوست ندارد،

تاریخ : دوشنبه 26 اسفند 1392 | 10:44 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و پنجاه و سوم)

محبت (بخش دوم)

آنچه محبت را پایدار می کند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: محبت خود را نسبت به کسی که تو را دوست دارد، ابراز کن؛ زیرا این گونه دوستی پایدار است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه برادر (دینی) خود را دوست داشتید، آن را برایش آشکار سازید؛ زیرا این کار باعث بقای مهربانی و پایداری در دوستی می‏گردد.

آثار محبت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: محبت (و دلبستگی) تو نسبت به چیزی، چشم تو را کور و کر می‏نماید (تا حقیقت را درنیابی).

آنچه که در دوستی سزاوار نیست

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه کسی را دوست داشتی، با او مجادله و رقابت مکن و به او شر مرسان و درباره او از کسی چیزی مپرس؛ زیرا شاید به دشمن او برخورد کنی و او درباره آن کس خبر نادرست به تو بدهد و میان شما جدایی افکند.

آنچه که خداوند دوست دارد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی ملایمت و مدارا در هر کاری را دوست دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی آسان‏گیر آزاده را دوست دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی تداوم دوستی دیرینه را دوست دارد پس شما نیز در دوستی مداومت کنید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی یاری رساندن به شخص غمخوار و اندوهگین را دوست دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند هرگاه به بنده‏ای انعام فرمود، دوست دارد اثر آن آشکار گردد، و از فقر و اظهار آن بیزار است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند چشمی را که هنگام هجوم فساد و شهوت، انتقادگر و تیزبین و هنگام تهاجم شبهات (علمی و فرهنگی) کامل و دارای بصیرت باشد، دوست دارد. (خداوند) بخشش را اگرچه یک دانه خرما و شجاعت را اگرچه نسبت به کشتن ماری باشد، دوست دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند دوست دارد خواسته‏اش عملی شود هم‏چنان که دوست دارد نافرمانی‏اش ترک گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند کارهای عالی و شریف را دوست دارد و از کارهای پست بیزار است.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: آنچه محبت را پایدار می کند، آثار محبت، آنچه که در دوستی سزاوار نیست، آنچه که خداوند دوست دارد،

تاریخ : دوشنبه 26 اسفند 1392 | 10:42 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و پنجاه و دوم)

محبت (بخش اول)

فضیلت دوستی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دوراندیشی، نصف زندگانی؛ مهر و دوستی، نصف عقل؛ غم و اندوه، نصف پیری؛ و کمی عیال بخشی از آسایش است.

نشانه دوستی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آنچه برای خود می‏پسندی، برای دیگران بپسند تا مؤمن (حقیقی) باشی و در همسایگی نیکو مرام باش تا مسلمان (حقیقی) باشی.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آنچه برای خود می‏پسندی، برای دیگران بپسند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نشانه دوستی خدای تعالی، دوستی یاد خداوند است و نشانه دشمنی خدا، دشمنی یاد خداوند عزّوجلّ است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که چیزی را دوست بدارد، بیشتر از آن یاد می‏کند.

دوستی موروثی است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دوستی و دشمنی موروثی هستند (به نسل بعدی منتقل می‏شوند).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دوستی ودشمنی، موروثی است.

آنچه دوستی آفریند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: به همدیگر آشکارا سلام کنید تا رشته دوستی شما استوار گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مرض امّت‏های پیشین در شما نفوذ کرده است؛ حسد و دشمنی که بنیان‏کَن است و ریشه دین را می‏زند نه ریشه مو را. قسم به آن که جان محمدصلی الله علیه وآله به دست اوست! به بهشت نمی‏روید تا این که ایمان بیاورید و مؤمن نمی‏گردید تا این که به همدیگر محبت کنید. آیا شما را آگاه سازم به چیزی که اگر بدان عمل کنید، همدیگر را دوست خواهید داشت؟ آشکارا به یکدیگر سلام کنید.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: محبت، فضیلت دوستی، نشانه دوستی، دوستی موروثی است، آنچه دوستی آفریند،

تاریخ : دوشنبه 26 اسفند 1392 | 10:35 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و پنجاه و یکم)

مجلس

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هیچ مجلسی برای دو دوست تنگ نیست.

آداب نشستن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: همانند بندگان غذا می‏خورم و مانند آنان (بر زمین) می‏نشینم.

بدترین مجلس‏ها

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بدترین مجلس‏ها، (در میان) بازارها و راه‏هاست.

بهترین مجلس‏ها

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین مجالس، وسیع‏ترین آنهاست.

تشویق به حضور در مجالس یاد خدا

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه قومی در مجلسی خدای تعالی را یاد کردند آن گاه برمی‏خیزند به آنان خطاب شود که بپاخیزید که خداوند گناهانتان را آمرزید و بدی‏هایتان را به نیکی تبدیل فرمود.

مجالس امانت است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هیچ گروهی بدون اعتماد بر یکدیگر نمی‏توانند (بر سر میز مذاکره) بنشینند.

نکاتی که باید در مجالس رعایت شود

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بدون اجازه بین دو مرد ننشینید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نباید مرد در مجلس میان پسرش و مرد دیگر بنشیند.

مجالسی که در آن برکت نیست

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مجلسی که در آن گروهی همنشین هستند ولی سخن همدیگر را گوش نمی‏دهند، برکت ندارد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: مجلس، آداب نشستن، بدترین مجلس‏ها، بهترین مجلس‏ها، تشویق به حضور در مجالس یاد خدا، مجالس امانت است، نکاتی که باید در مجالس رعایت شود،

تاریخ : دوشنبه 26 اسفند 1392 | 10:29 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و پنجاهم)

همنشینی

با که همنشینی کنیم؟

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: بانیکان همنشینی کن؛ زیرا هر گاه کار خوبی انجام دادی، تو را ستایش می‏کنند. و اگر خطا کردی با تو سخت نمی‏گیرند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: با بزرگان بنشینید؛ از دانشمندان بپرسید؛ و با حکیمان اختلاط کنید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: همنشینی با فقیران، نشانه فروتنی است.

یاران ناشایسته

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: در همراهی کسی که تو را هم‏سنگ خود نمی‏داند، برای تو خیری نیست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: در همراهی کسی که حقی برای تو همانند حقی که تو برای او قایلی، نباشد، خیری نیست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که از دین و دنیایش سود نبری، در هم‏نشینی او برای تو خیری نیست. و هر که احترام تو را رعایت نکرد، تو هم احترام او را رعایت نکن.

حکایت همنشین

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: حکایت هم‏نشین خوب، مانند عطار است که اگر عطر به تو ندهد حداقل بوی عطرش را به تو می‏رساند. و حکایت هم‏نشین بد، مانند آهنگر است که اگر شعله آتش او تو را نسوزاند حداقل بوی (بد) آن را به تو می‏رساند.

نتیجه بد همنشینی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بد هم‏نشینی، بخل، ناسزاگویی و بداخلاقی به دنبال دارد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: همنشینی، با که همنشینی کنیم؟، یاران ناشایسته، حکایت همنشین، نتیجه بد همنشینی،

تاریخ : جمعه 23 اسفند 1392 | 10:44 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و چهل و نهم)

آب

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آب پاک است و چیزی آن را نجس نمی‏کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آب را چیزی نجس نمی‏کند مگر نجسی که بو، مزه و رنگ آن را تغییر دهد.

دارایی

فضیلت مال

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دانش و دارایی، هر گونه عیبی را می‏پوشانند ولی نادانی و نداری، هرگونه عیبی را آشکار می‏نمایند.

مال از آن خداست

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آدمیزاد بیش از سایه خانه‏ای و خشک نانی و لباسی که عورت مرد را بپوشاند و آب، حق دیگری ندارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دارایی تو جز برای این نیست که بخوری و تمام کنی؛ یا بپوشی و کهنه کنی؛ یا صدقه دهی و بگذری.

ثروت زیاد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: (سرمایه) کم که بتوانی شکرش را به جا آوری بهتر از (سرمایه) بسیار است که طاقت آن را نداری.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه یکی از شما کسی را که از جهت مالی و جسمی بالاتر است را دید، باید به کسی که از او پایین‏تر است بنگرد (در امور مادی همیشه خود را با پایین‏تر از خودت مقایسه کن).

آنچه دارایی شمرده شده

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: زیبایی مو دارایی است؛ زیبایی چهره دارایی است؛ زیبایی زبان دارایی است؛ و همه مال هم دارایی است.

حق دارایی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: در دارایی غیر از زکات، حق دیگری هست.

بهترین سرمایه

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: ارزشمندترین پولها، پولی است که مرد برای خانواده خود خرج می‏کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین مال شایسته برای مرد شایسته است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین دارایی، نخل در گِل محکم است.

حفظ کردن دین با دنیا

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر کدام از شما بتواند به وسیله دارایی‏اش، دین و آبرویش را حفظ نماید، باید چنین کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: به وسیله دارایی‏هایتان از آبروهایتان حفاظت کنید.

مال امتحان است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: برای هر امتی امتحانی است و امتحان امت من در مال و دارایی می‏باشد.

کسی که مالی را از راه ناروا بدست آورد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که از راه‏های حرام به ثروت رسد، خداوند در حوادث آن را نابود می‏سازد.

آثار دوستی مال

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: این درهم و دینار، پیشینیان شما را هلاک ساخت و شما را نیز هلاک خواهد کرد.

افتخار دنیا پرستان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: همانا مایه افتخار دنیاپرستان که به سوی آن می‏شتابند همین مال دنیا است.

تشویق به انفاق

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: بدان! که هر یک از شما مال وارث خویش را بیشتر از مال خویش دوست دارد؛ مال تو آن است که از پیش (برای آخرت) می‏فرستی و مال وارث تو آن است که (در دنیا) به جا می‏گذاری.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: وای! بر کسی که به نیکی عیالش را ترک کند و به بدی نزد پروردگارش رود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دوست ندارم که کوه احد برایم طلا گردد و دیناری از آن بیش از سه روز نزد من باقی بماند مگر دیناری برای قرض دادن ذخیره نمایم.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اگر به اندازه کوه احد طلا داشتم، خوشحال می‏شدم که بیش از سه روز چیزی از آن پیش من نباشد مگر این که برای قرض چیزی ذخیره کرده باشم.

هر صاحب مال به مال خودش حق دارد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: صاحب مال، بر حمل آن سزاوارتر است مگر این که ناتوان بوده و از حمل آن عاجز باشد که در این صورت، برادر مسلمانش او را یاری می‏رساند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر صاحب مالی حق دارد که با مال خودش هر کاری خواست انجام دهد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: آب، دارایی، فضیلت مال، مال از آن خداست، ثروت زیاد، آنچه دارایی شمرده شده، حق دارایی،

تاریخ : جمعه 23 اسفند 1392 | 10:42 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و چهل و هشتم)

رنگ

بهترین رنگ ها نزد خدا

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی بهشت را سفید آفرید و محبوب‏ترین چیز (رنگ) نزد خدا، سفیدی است.

پرهیز از رنگ قرمز

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: شیطان، سرخی را دوست دارد پس شما از سرخی و هر لباس شهوت آوری اجتناب کنید.

سرگرمی و بازی

بهترین سرگرمی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: تیراندازی، بهترین سرگرمی‏های شماست.

محبوب ترین سرگرمی نزد خدا

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: محبوب‏ترین بازی و سرگرمی نزد خدا، اسب دوانی و تیراندازی است.

انواع بازی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بازی و سرگرمی در سه چیز است: تربیت اسب، تیراندازی با کمان و ملاعبه با همسر.

شرط بندی روی اسب

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: شرطبندی روی اسب (اسب سواری)، مباح است.

سرگرمی مؤمن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: تیراندازی و سوارکاری کنید، البته من تیراندازی را بیشتر از سوارکاری دوست دارم. مرد با هر چیزی سرگرم شود بیهوده است، جز تیراندازی با کمان، تربیت اسب و عشق بازی با زن خود؛ همه اینها جایز است. و هر کس تیراندازی را بعد از آموختن، رها کند، همانا حق معلم خود را انکار کرده است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: به سرگرمی و بازی بپردازید؛ زیرا من نفرت دارم از این که در دین شما خشونت و سخت‏گیری دیده شود (عملاّ دین باید با چهره آسان و جذاب معرفی گردد نه سخت و خشک).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین سرگرمی مرد مؤمن، شناگری، و بهترین سرگرمی زن، نخ‏ریسی است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: به فرزندانتان، شنا و تیراندازی بیاموزید. سرگرمی خوب برای زن مؤمن در خانه همان نخ‏ریسی است. هر گاه پدر و مادرت (یک جا) تو را خواندند (صدا زدند)، مادرت را اجابت کن.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: تیراندازی کنید؛ زیرا تیراندازی از نیکوترین تلاش‏های شماست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: فرشتگان فقط بازی اسب‏دوانی و کشتی شما را تماشا می‏کنند.

آنچه شوخی بردار نیست

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سه چیز است که جدّی و شوخی آنها، جدّی است (شوخی بردار نیستند): ازدواج، طلاق و رجوع (از طلاق).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سه چیز شوخی‏بردار نیست: طلاق، ازدواج و بنده آزاد کردن.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: رنگ، بهترین رنگ ها نزد خدا، پرهیز از رنگ قرمز، سرگرمی و بازی، بهترین سرگرمی، محبوب ترین سرگرمی نزد خدا، انواع بازی،

تاریخ : جمعه 23 اسفند 1392 | 10:01 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و چهل و هفتم)

لعنت

لعنت شدگان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، زنان مردنما را لعنت می‏کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، زنان مردنما و مردان زن‏نما را لعنت کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: لعنت خداوند بر رشوه‏دهنده و رشوه‏گیرنده باد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، شراب، شراب خوار، ساقی شراب، فروشنده شراب، تهیه کننده شراب، حمل کننده شراب، آن که شراب برای او حمل می‏شود و آن که پول را می‏خورد (همه) را لعنت کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، رشوه‏دهنده، رشوه‏گیرنده و آن که میان آنان واسطه‏گری می‏کند را لعنت کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند ربا، رباخوار، نویسنده ربا و شاهد ربا را در صورتی که آگاه به ربا هستند را لعنت کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، لعنت کند مردی را که لباس زن را بپوشد و زنی را که لباس مرد را بپوشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند لعنت کند محلِّل و کسی را که برای او محلِّل می‏شود (شوهری که سه بار زنش را طلاق داده است).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، مردان خنثی‏نما و زنان مردنما را لعنت کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، زنان مماطله‏گر را لعنت کند؛ زنانی که هر گاه شوهرش او را به بستر بخواند بگوید: «کمی بعد» تا این که خواب بر چشمان شوهر غلبه کند (به خواب رود).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، رباخوار، ربادهنده، نویسنده معامله ربوی و مانع صدقه را لعنت کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، سه کس را لعنت کند: آن که توشه‏اش را تنها بخورد؛ آن که به تنهایی بیابان‏گردی کند؛ و آن که در خانه‏ای به تنهایی بخوابد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، لعنت کند کسی را که میان مادر و فرزند و میان دو برادر جدایی افکند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، لعنت کند کسی را که پدر و مادرش را لعن نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، لعنت کند کسی را که در چهره‏اش نشانه گذارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بنده دینار و درهم، ملعون.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: ملعون است کسی که بار خویش را بر دوش مردم افکند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: ملعون است کسی که به مؤمنی زیان رساند یا با او حیله ورزد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: ملعون است کسی که به پدرش دشنام دهد. ملعون است کسی که به مادرش دشنام دهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دو رو ملعون است، دو زبان ملعون است.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: لعنت، لعنت شدگان،

تاریخ : چهارشنبه 21 اسفند 1392 | 10:45 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و چهل و ششم)

زبان

زندانی کردن زبان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: چیزی سزاوارتر از زبان به زندان شدن نیست.

خطر زبان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مردم را جز حاصل زبانشان با بینی بر زمین نمی‏کوبد.

سلامت انسان در نگهداری زبان است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه فرزند آدم صبح می‏کند همه اعضا به تعظیم زبان می‏پردازند و به آن می‏گویند: درباره ما از خدا بترس؛ زیرا پایداری و انحراف ما وابسته به توست؛ اگر (در راه خدا) استوار بودی و یا از آن به بیراهه رفتی، ما نیز در آن استواریم و یا از آن به بیراهه خواهیم رفت.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خاموشی زبان نشانه سلامتی انسان است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: باید ضرر و زیان خود را از مردم بازداری. و زبان خویش را جز از (سخن) نیک نگه‏دار؛ زیرا بدین وسیله بر شیطان چیره می‏شوی.

صدقه زبان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین صدقه زبان، شفاعتی است که به وسیله آن، اسیر را آزاد سازی، از ریختن خون جلوگیری کنی، به برادر دینی‏ات نیکی و احسان برسانی و بدی را از او دور نمایی.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین صدقه، نگهداری زبان است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین صدقه، صدقه زبان (و سخن نیکو) است.

تشویق به اصلاح زبان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند رحمت کند مردی را که زبانش را اصلاح نماید.

ترغیب به محافظت کردن از زبان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مراقب زبان و گفتارت باش.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مراقب میان دو فک (دهان) و میان دو پای (فرج) خود باش.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مالک زبان خویش باش (تا بر تو ضرر نرساند).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی مراقب زبان هر گوینده‏ای است. بنابراین، بنده خدا باید از او بترسد و در گفتار خویش اندیشه نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند رحمت کند کسی را که زبانش را نگه دارد؛ روزگارش را بشناسد؛ و راه و رسمش، استوار باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خوشا! به حال آن که اختیار زبان خویش دارد و بر گناهش بگرید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که دهان و عورت خویش را نگه دارد، به بهشت می‏رود.

زبان ریشه گناهان است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بیشتر گناهان فرزند آدم از زبان اوست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بزرگترین گناهان، (از ناحیه) زبان دروغ پرداز است.

اعضای بدن از آزار زبان می نالند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هیچ عضوی از بدن نیست مگر این که از آزار زبان می‏نالد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: زبان، زندانی کردن زبان، خطر زبان، سلامت انسان در نگهداری زبان است، صدقه زبان، تشویق به اصلاح زبان، ترغیب به محافظت کردن از زبان،

تاریخ : دوشنبه 19 اسفند 1392 | 12:18 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و چهل و پنجم)

کمال

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: زیبایی، مطابق حق سخن گفتن است. و کمال، مطابق راستی رفتار کردن است.

زیرکی

زیرک

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: زیرک کسی است که نفس خویش را کوچک شمارد و برای پس از مرگ کار کند، عاجز و ناتوان کسی است که پیرو هوای نفس خود باشد ولی آرزوهایی از خدا داشته باشد.

پوشاک

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: لباس، غنا (و ثروتمندی) را آشکار می‏سازد؛ روغن (خوشبو) فقر را از بین می‏برد؛ و نیکی به برده (باعث می‏شود که) خداوند به سبب آن دشمن را سرشکسته نماید.

لباس جدید بپوش

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: جامه نو بپوش و پسندیده زندگی کن.

لباس های ممنوع

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مردی از پیشینیان شما حلّه‏ای پوشید و متکبرانه بیرون آمد. آن گاه خداوند به زمین فرمان داد تا او را گرفت در حالی تا روز قیامت در آن دست و پا می‏زند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که لباس تفاخر بپوشد تا این که مردم بدو بنگرند، خداوند بدو نمی‏نگرد تا این که آن را بر کند.

لجاجت

پرهیز از لجاجت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از لجاجت بپرهیز؛ زیرا آغاز آن، نادانی و پایانش، پشیمانی است.

محاسن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: ریش خود را شانه کنید و ناخن‏هایتان را کوتاه نمایید؛ زیرا شیطان میان گوشت و ناخن روان است.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: کمال، زیرکی، پوشاک، لباس جدید بپوش، لباس های ممنوع، لجاجت، محاسن،

تاریخ : یکشنبه 18 اسفند 1392 | 08:01 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و چهل و چهارم)

سخن (بخش دوم)

محبوب ترین سخن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: محبوب‏ترین سخن نزد من، راست‏ترین آن است.

دو چیز عجیب

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دو چیز عجیب است: سخن حکیمانه از سفیه، پس آن را بپذیرید و سخن زشت از حکیم، پس آن را ببخشید.

نیکو سخن گفتن بهتر از سکوت است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: تنهایی، بهتر از هم‏نشین بد است. و هم‏نشین خوب، بهتر از تنهایی است. و نیکو سخن گفتن، بهتر از سکوت است. و سکوت، بهتر از بد سخن گفتن است.

تشویق به سکوت از گفتار شر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خیر (و صلاح) را بگویید تا بهره‏مند گردید و از کلام شر (و فساد) ساکت باشید تا سالم بمانید.

ارزش مجاز در گفتار

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: به مجاز گویی در سخن، مامور شده‏ام؛ زیرا مجاز در گفتار، نیکوست.

با مردم به اندازه خردشان سخن بگویید

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: با مردم به اندازه شناخت خودشان سخن بگویید. آیا می‏خواهید خدا و پیغمبرش را تکذیب کنند؟ (هرگز!).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: تو نباید به قومی سخنی فراتر از عقولشان بگویی؛ زیرا برای برخی از آنان مایه فتنه می‏گردد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: محبوب ترین سخن، دو چیز عجیب، نیکو سخن گفتن بهتر از سکوت است، تشویق به سکوت از گفتار شر، ارزش مجاز در گفتار، با مردم به اندازه خردشان سخن بگویید،

تاریخ : یکشنبه 18 اسفند 1392 | 07:58 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و چهل و سوم)

سخن (بخش اول)

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پروردگارم به من فرمان داد که سخنم، ذکر و نگاهم مایه عبرت باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بعضی بیان‏ها سحر، بعضی شعرها حکمت، بعضی سخن‏ها مبهم و برخی دانشجویی‏ها نادانی است.

تشویق به زیبا سخن گفتن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند رحمت کند بنده‏ای را که سخن نیکو بگوید تا بهره‏مند گردد یا از بدگویی ساکت باشد تا سالم بماند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: زیبا سخن بگوی و طعام و غذا عطا کن.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سخن نیکو، صدقه است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه حکم می‏کنید، به عدالت رفتار کنید و هر گاه سخن می‏گویید، نیکو بگویید؛ زیرا خداوند نیکوست و نیکوکاران را دوست دارد.

تشویق به کم گویی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کم‏سخن باشید، و شیطان گولتان نزند (تا سخن ناپسند بگویید).

مجموعه سخن ها

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کلمات جامع و پر معنی به من بخشیده شد و همه سخن برای من به طور خلاصه بیان گردید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مجموعه سخن‏ها را به من عطا کردند.

نکوهش زیاده گویی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از زیاده‏گویی بپرهیز، و سخن به قدر حاجت، تو را کفایت می‏نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: روز قیامت بیشترین گناهان مردم، از ناحیه پُر حرفی درباره اموری است که به آنان مربوط نیست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند رحمت کند کسی را که از زیادی در گفتار خودداری نماید و مازاد مالش را انفاق نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: همه سخنان آدمیزاد بر ضرر خودش است مگر این که امر به معروف و نهی از منکر یا ذکر خدای تعالی باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که بسیار سخن بگوید، بسیار خطا می‏کند و هر که بسیار خطا کند، گناهانش بسیار گردد و هر که گناهانش بسیار شود، جهنم سزاوار او باشد.

عوامل شیوایی بیان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: (شیوایی) بیان به کثرت گفتار نیست بلکه پرداختن به چیزهایی است که خداوند و پیامبرش دوست دارند. و لکنت به زبان نیست بلکه از عدم شناخت کافی حق ناشی می‏گردد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: سخن، تشویق به زیبا سخن گفتن، تشویق به کم گویی، مجموعه سخن ها، نکوهش زیاده گویی، عوامل شیوایی بیان،

تاریخ : یکشنبه 18 اسفند 1392 | 07:55 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و چهل و دوم)

کسب

بهترین کسب

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پاکیزه‏ترین کسب‏ها، کار کردن مرد با دستان خود است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پاکیزه‏ترین کسب مرد مسلمان، تیراندازی او در راه خداست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین کسب، معامله نیک (و حلال) و کار مرد با دستان خویش است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: (حلال‏ترین و) بهترین کسب‏ها، کسب تاجرانی است که هنگام سخن، دروغ نمی‏گویند، در امانت، خیانت نمی‏کنند، از وعده، تخلف نمی‏نمایند، در پرداخت قرض تعلل نمی‏ورزند، و در طلب خود سخت‏گیری نمی‏کنند، و هنگام فروش، در ستایش جنس خود مبالغه و هنگام خرید، جنس دیگری را مذمت نمی‏کنند.

تشویق به کسب درآمد از دسترنج

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین درآمدها، آن است که از دسترنج کارگر حاصل شود در صورتی که کار صاف و دقیق انجام دهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آن که به دست خویش کاسبی کند، دوست خداوند است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هرگز کسی بهتر از دست رنج خویش طعامی نخورده است. و پیامبر خداصلی الله علیه وآله حضرت داوود همواره از دست رنج خویش می‏خورد.

تشویق به کسب حلال

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند رحمت کند کسی را که کسب حلال کند؛ به اعتدال مصرف نماید؛ و مازاد را برای روز تنگ‏دستی و نیازش پیش فرستد.

فضیلت مشقت در بدست آوردن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: یک افتادن (و به زمین خوردن) در راه کسب حلال نزد خداوند از یک سال کامل شمشیر زدن، بهتر است.

تنبلی

پرهیز از تنبلی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از دو خصلت برحذر باش: افسردگی و تنبلی؛ اگر افسرده و دلتنگ شدی، حق را تحمل نمی‏کنی و اگر تنبلی کردی، حق را ادا نمی‏کنی.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: کسب، بهترین کسب، تشویق به کسب درآمد از دسترنج، تشویق به کسب حلال، فضیلت مشقت در بدست آوردن، تنبلی، پرهیز از تنبلی،

تاریخ : یکشنبه 18 اسفند 1392 | 07:52 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و چهل و یکم)

بزرگواری

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی خوشبو است و بوی خوش را دوست دارد، پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد، بزرگوار است و بزرگواری را دوست دارد، بخشنده است و بخشندگی را دوست دارد. بنابراین، آستانه خانه‏هایتان را پاکیزه نگهدارید تا به یهودیان شباهت نداشته باشید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: (اندازه) بزرگواری مرد به دین(داری)، جوان‏مردی او به عقل و شخصیت او به اخلاقش (مربوط) است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بزرگواری به تقوا، افتخار به فروتنی و یقین (در سایه) بی‏نیازی است.

بزرگ داشتن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: برکت در بزرگان ماست؛ هر کس بر کوچک ما رحم نکند و بزرگ ما را محترم نشمارد، از ما نیست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر جوانی که پیری را به خاطر سنّش گرامی بدارد، خداوند برای دوران پیری او کسی را مهیا می‏کند که وی را گرامی بدارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که مرد مسلمانی را گرامی بدارد، همانا خدای تعالی را گرامی داشته است.

تشویق بر تکریم بزرگواران

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: حدود را با شبهات دفع نمایید (با طرح شبهه از ثبوت حد ممانعت کنید) و لغزش‏های بزرگان را مادامی که به حدی از حدود الهی منجر نشده، ببخشید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه بزرگ طایفه‏ای نزد شما آمد، گرامی‏اش بدارید.

ثمره بزرگداشت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که در دنیا به یکی از خاندان عبدالمطّلب نیکی کند و او نتواند جبرانش کند، روز قیامت من از جانب او جبرانش می‏کنم.

مقدار احترام کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: برای مردم به اندازه نیکی و بدی‏شان ارزش قایل شوید.

بزرگوارترین مردم

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هشیار باشید! که همه انسان ها از آدم پدید آمده‏اند و آدم از خاک (پس مغرور نباشید و بدانید که) گرامی‏ترین انسان ها نزد خدا پرهیزکارترین آنهاست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که دوست دارد گرامی‏ترین مردم باشد، باید از خداوند بترسد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: بزرگواری، بزرگ داشتن، تشویق بر تکریم بزرگواران، ثمره بزرگداشت، مقدار احترام کردن، بزرگوارترین مردم،

تاریخ : جمعه 16 اسفند 1392 | 01:31 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و چهلم)

دروغ (بخش سوم)

توریه

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سخنان با کنایه و گوشه دار، وسیله رهایی از دروغ است (اگر ناچار باشد، بهتر است با کنایه سخن بگوید نه دروغ).

موارد جایز بودن دروغ

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای عزّوجلّ دروغی را که مایه خیر و صلاح باشد، دوست دارد و راستی را که مایه فساد باشد، دشمن دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر نوع دروغی (در نامه عمل) آدمیزاد ثبت می‏گردد مگر سه دروغ؛ آن که مرد در جنگ دروغ بگوید؛ زیرا جنگ نوعی حیله و نیرنگ است؛ آن که مرد به زن دروغ بگوید تا خشنودش نماید؛ و آن که مرد دروغ بگوید تا میان دو نفر آشتی دهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سخن کسی که میان دو نفر به قصد اصلاح، سخن‏چینی می‏نماید، دروغ محسوب نمی‏شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آن که به قصد اصلاح میان دو نفر (حتی به دروغ) سخنان نیک رد و بدل نماید، دروغ‏گو نیست.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: توریه، موارد جایز بودن دروغ،

تاریخ : جمعه 16 اسفند 1392 | 01:14 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و سی و نهم)

دروغ (بخش دوم)

پیامد دروغ

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: راستی (انسان را) به سوی نیکی و نیکی به سوی بهشت رهنمون می‏سازد و انسان پیوسته راست می‏گوید تا نزد خدا راستگو قلمداد شود. (ولی) دروغ، (انسان را) به سوی بدی و بدی، به سوی جهنم سوق می‏دهد و انسان آن قدر دروغ می‏گوید تا نزد خدا دروغگو محسوب گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: عمل بهشت، راستگویی است و هر گاه بنده راست گفت، نیکی کرده و هر گاه نیکی کند، ایمن گشته و هر گاه ایمن گشت، به بهشت وارد می‏شود. و دروغ، عمل جهنم است و هر گاه بنده دروغ گفت، بدی کرده و هر گاه بدی کرد، کفر ورزیده و هر گاه کفر ورزید، به آتش جهنم وارد می‏شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دروغ، مایه روسیاهی، و سخن‏چینی، باعث عذاب قبر است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: شوخی نکن که ارزشت زایل می‏شود و دروغ نگو که نورت خاموش می‏گردد.

هلاکت در دروغ است

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: به شایستگی راستی پیشه کنید اگرچه پندارید که هلاک می‏شوید؛ زیرا نجات در آن است. و از دروغ دوری کنید اگر چه پندارید که نجات یابید؛ زیرا هلاکت در آن است.

دروغگوترین مردم

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: راستگوترین مردم کسی است که سخن آنان را زودتر باور کند. و دروغگوترین آنها کسی است که بیشتر سخن مردم را دروغ پندارد.

در دروغ گویی مرد همین بس

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بر دروغ‏گویی مرد همین بس که هر شنیده‏ای را بگوید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بر دروغ‏گویی مرد همین بس که هر شنیده‏ای را بگوید. و بر بخل مرد همین بس که بگوید: من حقم را می‏گیرم و رهایش نمی‏کنم.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بر دروغگویی تو همین بس که هر چه را شنیدی، نقل کنی.

نکوهش کسی‏ که بر پیامبر دروغ ببندد

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: دروغ بستن بر من، همانند دروغ گفتن بر دیگری نیست؛ زیرا هر کس از روی عمد بر من دروغ ببندد، جایگاه او جهنم است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که عمداً بر من دروغ بندد، جایگاهش از آتش جهنم پُر گردد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: پیامد دروغ، هلاکت در دروغ است، دروغگوترین مردم، در دروغ گویی مرد همین بس، نکوهش کسی‏ که بر پیامبر دروغ ببندد،

تاریخ : جمعه 16 اسفند 1392 | 01:12 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و سی و هشتم)

رازداری

تشویق به رازداری در کارها

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از پرده‏پوشی (و رازداری) در کارهایتان یاری بجویید؛ زیرا به هر صاحب نعمتی رشک برده می‏شود.

دروغ (بخش اول)

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: شما را از دروغ نهی می‏کنم.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: راستی، مایه آرامش و دروغ، موجب اضطراب است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: زبانِ بسیار دروغ‏گو داشتن از بزرگ‏ترین گناهان است.

پرهیز از دروغ

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از دروغ بپرهیزید؛ زیرا دروغ از ایمان بیگانه است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از دروغ بپرهیزید؛ زیرا دروغ، جدی و شوخی‏اش روا نیست و انسان نباید به کودک خود وعده بدون وفا بدهد. و (انسان را) دروغ، به بدکاری و بدکاری به جهنم می‏کشاند. و راستی، به نیکی و نیکی نیز به بهشت می‏رساند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: راستی پیشه کنید؛ زیرا راستی با نیکی همراه است و آن دو در بهشتند. از دروغ بپرهیزید؛ زیرا دروغ با بدی همراه است و آن دو در جهنمند. از خداوند یقین و عافیت بخواهید؛ زیرا بعد از یقین چیزی بهتر از عافیت به کسی عطا نشده است. با یکدیگر حسادت و دشمنی ننمایید و پیوندتان را قطع نکنید. و ای بندگان خدا! چنانچه خداوند شما را فرمان داده با هم برادر باشید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: راستی پیشه کنید؛ زیرا راستی، به سوی نیکی و نیکی، به سوی بهشت هدایت می‏نماید و مرد (باید) پیوسته راست گوید و راستی بجوید تا در پیشگاه خداوند، صدّیق (بسیار راست‏گو) محسوب گردد. و از دروغ بپرهیزید؛ زیرا دروغ، به سوی بدی و بدی، به سوی جهنم سوق می‏دهد و مرد پیوسته دروغ می‏گوید و دروغ می‏جوید تا این که در پیشگاه خداوند، کذّاب (بسیار دروغ‏گو) محسوب می‏گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: راستی پیشه کنید؛ زیرا راستی، دری از درهای بهشت است و از دروغ بپرهیزید؛ زیرا دروغ، دری از درهای جهنم است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: وای بر کسی که سخن دروغ گوید تا قوم را بخنداند! وای بر او! وای بر او!.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: رازداری، تشویق به رازداری در کارها، دروغ، پرهیز از دروغ،

تاریخ : جمعه 16 اسفند 1392 | 01:10 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و سی و هفتم)

تکبر

پرهیز از کبر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از تکبّر و خودخواهی دوری کنید؛ زیرا بنده پیوسته کبر می‏ورزد، خدای تعالی به فرشتگان خطاب می‏فرماید: که نام این بنده‏ام را در زمره گردن کشان بنویسد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از تکبر بپرهیزید؛ زیرا تکبر، شیطان را وادار کرد تا آدم را سجده نکند. از حرص بپرهیزید؛ زیرا حرص آدم را وادار ساخت تا از میوه درخت (ممنوع) بخورد. و از حسد بپرهیزید؛ زیرا یکی از فرزندان آدم، دیگری را از روی حسد کشت. پس اینها (تکبر، حرص و حسد) ریشه همه گناهانند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: تو را از سه خصلت نهی می‏کنم: حسد، حرص و تکبر.

زدودن کبر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که کالای خویش را حمل کند، از تکبر بری شود.

نکوهش تکبر

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: هشیار باشید! چه بسیارند کسانی که خود را عزیز می‏شمارند در حالی که این کار، آنها را خوار می‏کند و چه بسیارند کسانی که خود را خوار می‏شمارند در حالی که این کار، آنها را عزیز می‏گرداند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر مردی خود را بزرگ شمارد و با تکبر راه رود، خداوند را در حالی که بر او خشمگین است دیدار کند.

علت تکبر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: تکبر، نتیجه بی‏اعتنایی به حق و تحقیر مردم است.

پیامدهای تکبر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: روز قیامت خداوند به کسی که با تکبر جامه‏اش را بکشد (و فخرفروشی کند)، نمی‏نگرد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مردی از پیشینیان شما حلّه‏ای پوشید و متکبرانه بیرون آمد. آن گاه خداوند به زمین فرمان داد تا او را گرفت و او تا روز قیامت در آن دست و پا می‏زند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که به خاطر خدا فروتنی نماید، خداوند او را بالا برد. و هر که تکبر نماید خداوند او را پایین آورد. و هر که به خدا قسم دروغ خورد، خداوند تکذیبش می‏کند.

پرهیز از کارهایی که متکبرین انجام می‏دهند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: به لباس کسی که او را نمی‏پوشانی، دست نکش.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: تکبر، پرهیز از کبر، زدودن کبر، نکوهش تکبر، علت تکبر، پیامدهای تکبر، پرهیز از کارهایی که متکبرین انجام می‏دهند،

تاریخ : جمعه 16 اسفند 1392 | 01:08 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و سی و ششم)

زورمند

نشانه نیرومندی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آیا شما را بر قوی‏ترینتان، راهنمایی کنم؟ آن که هنگام خشم، بیشتر بر خود مسلط است.

کافر

سخن خدا با کافر در روز قیامت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: (روز قیامت) خدای تعالی مؤمن را به خود نزدیک گردانده، او را از (دیدگان) مردم در کنف حمایت و پوشش خود نگه داشته، به گناهانش معترف می‏سازد. آن گاه به او می‏فرماید: آیا فلان گناه را می‏شناسی؟ آیا فلان گناه (دیگر) را می‏شناسی؟ عرض می‏کند: آری، ای پروردگار من! وقتی که خدا او را به گناهانش معترف نمود و او نیز خود را هلاک شده یافت، خدا می‏فرماید: من در دنیا گناهان تو را پوشاندم و امروز آنها را بر تو می‏بخشم سپس نامه اعمال نیکش را به دست راست او عطا می‏کند. اما خدا درباره کافر و منافق به طور آشکار و علنی می‏فرماید: «اینها کسانی هستند که بر خدای خود دروغ بستند. هان! لعنت خدا بر ستمکاران باد».

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: زورمند، نشانه نیرومندی، کافر، سخن خدا با کافر در روز قیامت،

تاریخ : جمعه 16 اسفند 1392 | 01:06 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات
تعداد کل صفحات : 26 :: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.