تبلیغات
بهشتیان

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و هشتاد و سوم)

پاکیزگی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی زیباست و زیبایی را دوست دارد، بخشنده است و بخشندگی را دوست دارد، پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی خوشبو است و بوی خوش را دوست دارد، پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد، بزرگوار است و بزرگواری را دوست دارد، بخشنده است و بخشندگی را دوست دارد. بنابراین، آستانه خانه‏هایتان را پاکیزه نگهدارید تا به یهودیان شباهت نداشته باشید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی کثافت و ژولیدگی را دشمن دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پاکیزگی از ایمان است.

ترغیب به پاکیزگی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: (همواره) لباس‏هایتان را شستشو، موهایتان را کوتاه، دندانها را مسواک، خود را آراسته و پاکیزه کنید؛ زیرا بنی‏اسرائیل (یهودیان) چنین نکردند در نتیجه، زنانشان زناکار شدند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دندانهارا خلال نمایید؛ زیرا مایه پاکیزگی است. و پاکیزگی، (انسان را) به سوی ایمان هدایت می‏کند. و جایگاه ایمان به همراه صاحبش، در بهشت است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نسبت به هر چه می‏توانید پاکیزگی پیشه کنید؛ زیرا خدای تعالی اسلام را بر نظافت استوار ساخته و هرگز، جز پاکیزگان به بهشت وارد نمی‏شوند.

نتیجه پاکیزگی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: شستن ظرف‏ها و پاکیزگی حیاط، بی‏نیازی می‏آورد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اسلام پاکیزه است، پس شما نیز پاکیزه باشید؛ زیرا جز پاکیزه به بهشت داخل نمی‏گردد.

نگاه کردن

تشویق به نگاه و عبرت گرفتن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پروردگارم به من فرمان داد که سخنم، ذکر و نگاهم مایه عبرت باشد.

تشویق به باز داشتن چشم

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر مسلمانی بعد از نگاه اوّل به زنی، چشم خود را از او بازدارد، خدای تعالی برای او عبادتی ایجاد می‏کند که لذّت آن را در دل احساس می‏نماید.

چشم ها دام های شیطانند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نگاه (بد) تیر مسمومی از تیرهای شیطان است.

نگاهی که بخشیده می شود

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نگاه کردن به زنی که خداوند مهر او را برای خواستگاری به دلش اندازد اشکالی ندارد.

نکوهش نگاهی که مسلمانی از آن بترسد

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: هرکه با نگاهش مسلمانی را به ناحق بترساند، روز قیامت خداوند او را می‏ترساند.

کسی که با نگاه محبت‏آمیز به برادرش بنگرد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که با نگاه محبت‏آمیز و بدون کینه در دل به برادرش نظر کند، هنوز دیده برنداشته خداوند گناهان گذشته‏اش را می‏آمرزد.

نگاه کردن هر یک از زن و مرد به دیگری

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه زن و شوهر (به نیکی) به یکدیگر نگاه کنند، خداوند با نظر رحمت به هر دو می‏نگرد.

آنچه به بینایی می افزاید

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نگاه به سبزه، بینایی را افزایش می‏دهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نگاه به زن زیبا و سبزه، بینایی را افزایش می‏دهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سه چیز چشم را جلا می‏بخشد: نگاه به سبزی؛ نگاه به آب جاری؛ و نگاه به چهره زیبا.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: پاکیزگی، ترغیب به پاکیزگی، نتیجه پاکیزگی، نگاه کردن، تشویق به نگاه و عبرت گرفتن، تشویق به باز داشتن چشم، چشم ها دام های شیطانند،

تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1392 | 11:57 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و هشتاد و دوم)

نبوت

بعد از رسول ‏خدا ‏پیامبری ‏نخواهد بود

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پیامبری پایان یافت و پس از من پیامبری نخواهد بود جز بشارت دهندگان؛ خواب‏های نیکویی که مرد بیند یا برای او ببینند.

خلاصی یافتن

عوامل نجات

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سه چیز مایه نجات است: زبانت را حفظ کن؛ بر گناهت ناله کن؛ و خانه‏ات جایگاه تو باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سه چیز مایه هلاکت و سه چیز مایه نجات است. هلاک کنندگان: بخلی که اطاعت گردد؛ هوسی که پیروی شود؛ و خودپسندی. نجات دهندگان: ترس از خداوند در نهان و آشکار؛ میانه‏روی در توانگری و فقر؛ و دادگری هنگام خشم و خشنودی.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: صلاح متقدمان این امّت با زهد و یقین است امّا متاخران آنان به وسیله بخل و آرزوی دراز نابود خواهند شد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: متقدمان این امّت به وسیله یقین و زهد نجات یابند و متاخران این امّت به وسیله بخل و آرزو هلاک گردند.

نجوا

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه دو نفر با هم نجوی می‏کنند، میانشان داخل مشو.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه سه نفر با هم بودید، دو نفرتان بدون سوّمی تا زمانی که به مردم نپیوستید با یکدیگر نجوی نکند؛ زیرا این کار باعث ناراحتی وی می‏گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه سه نفر با هم بودند، دو نفرشان بدون سومی با یکدیگر نجوی نکند.

پشیمانی

پشیمان ترین مردم در روز قیامت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: روز قیامت پشیمان‏ترین مردم، کسی است که آخرت خویش را به دنیای دیگری فروخته باشد.

نصیحت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه یکی از شما در خاطراتش نسبت به برادر دینی‏اش خیر و صلاحی بیابد، آن را برای او بیان کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مردم را رها کنید؛ زیرا بعضی از آنها توسط بعضی دیگر بهره‏مند می‏گردد. هرگاه یکی از شما از برادرش خیرخواهی و مشورت خواست، باید برای او خیرخواهی نماید (و به او مشورت رساند).

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: نبوت، بعد از رسول ‏خدا ‏پیامبری ‏نخواهد بود، خلاصی یافتن، عوامل نجات، نجوا، پشیمانی، پشیمان ترین مردم در روز قیامت،

تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1392 | 11:54 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و هشتاد و یکم)

مردم (بخش سوم)

بدترین مردم

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هشیار باشید! که بهترین مردان کسی است که دیر به خشم آید و زود خشنود گردد و بدترین مردان کسی است که زود به خشم آید و دیر خشنود گردد. حال، اگر مردی دیر به خشم آید و دیر هم بازگردد و یا زود به خشم آید و زود هم بازگردد، این هم یک قسمی از انسان ها ست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بر بدی مرد همین بس، که درباره دین و دنیایش با انگشت به او اشاره نمایند مگر کسی که خداوند او را محفوظ دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بدترین مردم، کسی است که مردم را دشمن دارد و مردم نیز او را دشمن دارند.

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: بدترین مردم، کسی است که مردم از ترس شرّش به او اقدام نمایند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بدترین مردم، کسی است که خدا را در قضایش متّهم سازد (قضای الهی را ناصواب پندارد).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بدترین مردم، کسی است که آخرتش را به خاطر دنیایش بفروشد. و بدتر از او، کسی است که آخرتش را به خاطر دنیای دیگری بفروشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بدترین مردم، کسی است که به تنهایی بخورد؛ از بخشش خودداری کند؛ و بنده‏اش را بزند. و بدتر از او، کسی است که از خطا نگذرد؛ و عذری را نپذیرد. و بدتر از او، کسی است که امیدی به خیرش نباشد و از شرّش ایمن نباشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بدترین مردمان، دانشمندان بدند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بدترین شما، مجردهایند و پست‏ترین مردگانتان نیز، مجردهایند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بدترین مردم، کسی است که به نام خدا از او چیزی بخواهند ولی او عطا نکند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بدترین مردم، کسی است که بر خاندان خویش سخت گیرد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: روز قیامت پست‏ترین مقام، متعلق به مردمی است که از زبان و شرّشان می‏هراسند.

محبوب ترین مردم نزد خدا

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: محبوب‏ترین بندگان نزد خدا، خوش اخلاق‏ترین آنهاست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: محبوب‏ترین بندگان نزد خدا، سودمندترین آنها به بندگان خداست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: همه مردم، عیال خداوند هستند. بنابراین، محبوب‏ترین مردم نزد خداوند، سودمندترین آنها برای عیالش است.

حکایت مردم

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مردم مانند معدن‏ها (متفاوتند) و نژاد (در شخصیت افراد) مؤثر است. و ادب بد مانند نژاد بد است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مردم مانند دندانه‏های شانه، برابرند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مردم مانند معدن‏های طلا و نقره (متفاوتند).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مردم مانند شترانند که صد شتر را می‏بینی ولی در میانشان یک باربر نمی‏بینی.

آنچه مردم به آن امتحان می شوند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اسلام مردی، شما را شگفت‏زده نکند تا این که به کنه (و حقیقت) عقل او آگاه گردید.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: بدترین مردم، محبوب ترین مردم نزد خدا، حکایت مردم، آنچه مردم به آن امتحان می شوند،

تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1392 | 11:52 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و هشتادم)

مردم (بخش دوم)

انواع مردم

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بر (درستی) سه چیز قسم می‏خورم: دارایی هیچ بنده‏ای با صدقه دادن کاهش نمی‏یابد. هر بنده‏ای در برابر ستمی که بر او رفته، شکیبایی ورزد، خداوند عزّوجلّ عزّت او را افزایش می‏دهد و هر بنده‏ای در گدایی را به روی خود بگشاید، خداوند در فقر را به روی او می‏گشاید. سخنی را به شما می‏گویم که آن را به خاطر بسپارید؛ مردم دنیا چهار گونه‏اند: بنده‏ای که خداوند (نعمت) دارایی و دانش نصیبش کرده و او نیز با تقوای الهی از آن استفاده کند و صله رحم می‏نماید و می‏داند که برای خدا در این (نعمت) حقی هست. پس، این بالاترین مقام و منزلت (در پیشگاه خداوند) است. بنده‏ای که خداوند (نعمت) دانش به او عطا کرده ولی دارایی نصیبش ننموده در حالی که نیّت راست دارد و می‏گوید: اگر مالی داشتم، مانند فلانی رفتار می‏کردم. پس، او در سایه نیّتش با او پاداش مساوی دارد. بنده‏ای که خداوند (نعمت) دارایی را به او عطا کرده ولی دانش نصیبش ننموده و بدون دانش در سرمایه‏اش تصرف می‏نماید؛ تقوای الهی در آن رعایت نمی‏کند و صله رحم نمی‏نماید و در آن (نعمت) حقی برای خدا قایل نیست. پس، این پست‏ترین مقام و منزلت (در پیشگاه خداوند) است. و بنده‏ای که خداوند نه دارایی به او داده و نه دانش، که او می‏گوید: اگر مالی داشتم، مانند فلانی رفتار می‏کردم. پس، او در سایه نیّتش با او کیفر مساوی دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مردان چهار قسمند: سخاوتمند، بزرگوار، بخیل و فرومایه؛ سخاوتمند، کسی است که هم خود می‏خورد و هم به دیگران عطا می‏کند؛ بزرگوار، کسی است که خود نمی‏خورد ولی به دیگران عطا می‏کند؛ بخیل، کسی است که خود می‏خورد ولی به دیگران نمی‏دهد؛ و فرومایه کسی است که نه خود می‏خورد و نه به دیگران می‏دهد (نه خود خورد نه کس دهدبگندد و به سگ دهد).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: درباره کارهای مردم و اخلاقشان با شما سخن می‏گویم: مردی که زود به خشم آید و زود آرام گیرد، نه خوب است نه بد، (بلکه) دو کفّه برابرند؛ مردی که دیر به خشم آید ولی زود آرام گیرد، این خوب است نه بد؛ مردی که حق خود را بگیرد و حق دیگری را بپردازد، این خوب است نه بد؛ و مردی که حق خود را بگیرد و ولی در پرداخت حق دیگری تعلّل ورزد، این بد است نه خوب.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مردم دو قسمند: دانشمند و دانش‏آموز و در بقیّه خیری نیست.

بزرگوارترین مردم

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بزرگوارترین مردم، پرهیزکارترین آنهاست.

بهترین مردم

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین مردم، کسی است که (در کار خیر) تمام توان خود را به کار بندد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین مردم کسی است که در حال بلندپایگی، فروتنی و در حال ثروتمندی، پارسایی و در حال نیرومندی، انصاف و در حال قدرت، بردباری کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هشیار باشید! که بهترین مردان کسی است که دیر به خشم آید و زود خشنود گردد و بدترین مردان کسی است که زود به خشم آید و دیر خشنود گردد. حال، اگر مردی دیر به خشم آید و دیر هم بازگردد و یا زود به خشم آید و زود هم بازگردد، این هم یک قسمی از انسان ها ست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: درباره هر مسلمانی، چهار نفر به نیکی شهادت دهند، خدای تعالی او را وارد بهشت می‏گرداند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین مردمان، خوش اخلاق‏ترین آنهاست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین مردمان، کسی است که قرآن بهتر بخواند؛ در کار دین داناتر باشد؛ از خدا بیشتر بترسد؛ بیشتر از دیگران امر به معروف و نهی از منکر کند؛ و نیز بیشتر از دیگران صله رحم نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین مردمان، سودمندترین آنها به مردم است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین مردمان، مؤمن فقیری است که به قدر توانایی تلاش می‏نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین مردمان، کسی است که مردم از او بهره‏مند می‏شوند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین مردمان، کسی است که عمرش طولانی و عملش نیکو باشد. و بدترین مردمان، کسی است که عمرش طولانی ولی عملش بد باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین شما، کسی است که نسبت به دنیا بی‏اعتناتر ولی نسبت به آخرت راغب‏تر باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین شما، کسی است که از خاندانش دفاع نماید، مادامی که به گناه نیفتد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین شما، کسی است که قرآن را بیاموزد و آن را به دیگری یاد دهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین شما، کسی است که آخرتش را به خاطر دنیایش، و دنیایش را به خاطر آخرتش رها نکند، و نیز سربار مردم نباشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین شما، کسی است که به خیرش امید و از شرّش امان باشد. و بدترین شما، کسی است که نه به خیرش امید و نه از شرّش امان باشد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: انواع مردم، بزرگوارترین مردم، بهترین مردم،

تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1392 | 11:51 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و هفتاد و نهم)

ترازو

نخستین چیزی که در ترازوی بنده نهاده می شود

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نخستین چیزی که در ترازوی (قیامت) سنجیده می شود، اخلاق نیکو است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نخستین چیزی که در ترازوی بنده نهاده می شود، خرجی او بر خاندان خویش است.

آتش

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: چهار چیز، اندکش هم زیاد است: نداری، درد، دشمنی و آتش جهنم.

کسی که آتش جهنم بر او حرام می‏شود

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آیا شما را از کسی که فردای قیامت آتش جهنم بر او حرام می‏شود آگاه سازم؟ او، هر شخص ملایم، نرم، زودجوش و آسان گیر است.

مردم (بخش اول)

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: مردم فرزندان آدم‏اند و آدم از خاک است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مردم به روزگار خویش شبیه‏ترند.

مردم خانواده خداوند هستند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: همه مردم خانواده خداوند هستند و محبوب‏ترین آنان نزد خداوند، سودمندترین آنان نسبت به خانواده خداست.

طبقات مردم

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هشیار باشید! چه بسیارند کسانی که در این جهان، سیر و خوشند ولی روز قیامت، گرسنه و برهنه. و چه بسیارند کسانی که در این جهان، گرسنه و برهنه‏اند ولی روز قیامت، سیر و خوش.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بعضی از مردم کلید خیر و قفل شرّند و برخی کلید شرّ و قفل خیرند. پس خوشا به حال آنان که خداوند کلید خیر را به دستشان قرار داده و بدا به حال آنان که خداوند کلید شر را به دستشان نهاده است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند عزّوجلّ جنّ را سه قسم آفرید: قسم اول؛ مارها، عقرب‏ها و حشراتند. قسم دوم؛ مانند باد در هوا روانند. قسم سوم؛ حساب و عقاب دارند، و خداوند انسان را نیز سه قسم آفرید: قسم اول؛ مانند حیواناتند. قسم دوم؛ دارای جسم آدمی ولی روح شیطانی‏اند. قسم سوم؛ در سایه خداوند هستند آن روزی که سایه‏ای جز سایه او نیست.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: ترازو، نخستین چیزی که در ترازوی بنده نهاده می شود، آتش، کسی که آتش جهنم بر او حرام می‏شود، مردم، مردم خانواده خداوند هستند، طبقات مردم،

تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1392 | 11:49 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و هفتاد و هشتم)

دوستی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: در دوستی و دشمنی، معتدل باش (نه افراط و نه تفریط)، چه بسا روزی دوست، دشمن و دشمن، دوست گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: میانه روی در خرج کردن، نصف معیشت، (زندگی داری) دوستی با مردم، نصف عقل و زیبایی پرسش، نصف علم است.

اندرز

پند و اندرز

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آیا تو را صفاتی بیاموزم که (اگر آنها را دارا شدی) خداوند به وسیله آنها تو را بهره‏مند سازد؟ دانش بیاموز که دانش، دوست مؤمن، بردباری دستیار او، عقل رهبر او، عمل قیّم او، مدارا پدر او، ملایمت برادر او و شکیبایی فرمانده لشکر اوست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر چه (و هر طور که) می‏خواهی زندگی کن (اما بدان که) سرانجام می‏میری. و هر چه را که می‏خواهی دوست بدار (اما بدان که) سرانجام از او جدا می‏شوی. و هر کار که می‏خواهی انجام بده (اما بدان که) به تناسب همان پاداش می‏گیری (هر چه کشتی، خوردی).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: گویا! حق در این دنیا بر غیر از ما واجب گشته و گویا! مرگ در این دنیا بر غیر از ما نوشته شده و گویا! مردگانی که تشییع می‏شوند سفر کوتاهی نموده دوباره به سوی ما بازمی‏گردند در حالی که اجسادشان را دفن می‏کنیم و میراث‏شان را می‏خوریم گویا! ما بعد از آنان جاودانیم به طوری که هر موعظه‏ای را فراموش نموده و از هر حادثه‏ای خود را ایمن ساخته‏ایم.

رساترین پندها

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قبرها را زیارت کنید تا به یاد آخرت باشید. مردگان را غسل بده؛ زیرا زیر و رو کردن جسد بی‏حرکت موعظه کاملی است. بر مردگان، نمازگزار، شاید تو را محزون سازد؛ زیرا روز قیامت، محزون در سایه خدا به هر خیری دست می‏یابد (در معرض همه نیکی‏هاست).

آنچه سزاوار پند گرفتن است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: (خود) روزگار، برای موعظه و مرگ، برای جدایی کافی است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: (خود) مرگ، برای موعظه و یقین، برای توانگری کافی است.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: دوستی، اندرز، پند و اندرز، رساترین پندها، آنچه سزاوار پند گرفتن است،

تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1392 | 11:47 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و هفتاد و هفتم)

مرگ (بخش چهارم)

شفاعت کردن مؤمن پس از مرگش

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نخستین پاداشی که به مؤمن بعد از مرگش داده می‏شود، آمرزش همه تشییع کنندگان اوست.

هر که بمیرد پشیمان می شود

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که بمیرد، پشیمان می‏شود؛ اگر نیکوکار باشد: از زیاد نیکی نکردن پشیمان است و اگر بدکار باشد از دوری نکردن پشیمان است.

آنچه مرده را معذب می گرداند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: میّت در قبر از شیون و زاری که بر او می‏شود، معذّب می‏گردد.

آنچه مردگان می دانند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر آینه مرده، کسی را که او را حمل می‏کند، غسل می‏دهد و در قبر می‏نهد، می‏شناسد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه مرده به خاک سپرده شد، صدای کفش کسانی را که از او دور می‏شوند، می‏شنود.

فرشته مرگ

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: (قبض روح و) جان گرفتن توسط فرشته مرگ، از هزار ضربه شمشیر سخت‏تر است.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: شفاعت کردن مؤمن پس از مرگش، هر که بمیرد پشیمان می شود، آنچه مرده را معذب می گرداند، آنچه مردگان می دانند، فرشته مرگ،

تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1392 | 11:46 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و هفتاد و ششم)

مرگ (بخش سوم)

آثار یاد مرگ

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مرگ را بسیار یاد کن؛ زیرا یاد آن (دل) تو را از رنج‏های دیگر آرام می‏کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مرگ را بسیار یاد کنید؛ زیرا گناهان را پاک و میل به دنیا را کم می‏کند. بنابراین، یاد مرگ هنگام توانگری، دلبستگی شما را به ثروت زایل می‏کند و هنگام نیازمندی، شما را به زندگی خشنود می‏سازد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نابود کننده لذت‏ها (مرگ) را بسیار یاد کنید؛ زیرا یاد مرگ (لذت) بسیار را کم و کم را کافی جلوه می‏دهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مرگ، برای موعظه و یقین، برای بی‏نیازی کافی است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مرگ، برای زهد در دنیا و رغبت به آخرت، کافی است.

مردگان را به نیکی یاد کنید

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نیکی‏های مردگانتان را یاد کنید و از بدی هایشان چشم بپوشید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کسی که نسبت به مردگان بدگویی می‏نماید مانند کسی است که خود را در معرض هلاکت قرار داده است.

تشویق به تشییع کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از بیمار عیادت کنید و جنازه‏ها را تشییع نمایید که آخرت را یادآورتان می‏شود.

آنچه پس از مرگ دنبال انسان می آید

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه مرگ انسان فرا رسد، جز در سه مورد دستش از کار نیک کوتاه می‏گردد: صدقه پایدار، دانش سودمند و فرزند شایسته‏ای که برایش دعا کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از جمله اعمال و نیکی‏هایی که بعد از مرگ به انسان ملحق می‏گردند؛ دانش منتشر شده، فرزند نیکوکار، قرآن، مسجد، خانه برای درماندگان، رودخانه آب و صدقه در دوران سلامتی و حیات، که همه اینها پس از مرگ به او می‏رسد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین چیزهایی که انسان بعد از خود به جای می‏گذارد، سه چیز است: فرزند صالحی که همواره برای او دعا کند؛ صدقه جاریه‏ای که پاداش آن همواره برای او می‏رسد؛ و دانشی که همواره بعد از او از آن بهره‏مند شوند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پاداش هفت چیز برای بنده بعد از مرگش در قبر نیز جاری است: هر که دانشی بیاموزد؛ نهری جاری کند؛ چاهی بکند؛ (درخت) نخلی بکارد؛ مسجدی بسازد؛ مصحفی به ارث گذارد؛ فرزند (صالحی) باقی گذارد که پس از مرگش برای او آمرزش بخواهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سه چیز دنبال میت می‏رود، دو تا برمی‏گردد و یکی می‏ماند: خاندان، مال و عملش دنبال او می‏روند، خاندان و مال بازمی‏گردند ولی عملش می‏ماند.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: آثار یاد مرگ، مردگان را به نیکی یاد کنید، تشویق به تشییع کردن، آنچه پس از مرگ دنبال انسان می آید،

تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1392 | 11:44 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و هفتاد و پنجم)

مرگ (بخش دوم)

مرگ در تعقیب انسان است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: شایستگان گروه گروه یکی پس از دیگری می‏روند و از آنها جز پوستی مانند پوست خرما و جو باقی نمی‏ماند به طوری که خداوند بدانها اعتنا نمی‏کند.

مرگ ارمغان مؤمن است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مرگ، ارمغان مؤمن است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مرگ برای هر مرد مسلمان و زن مسلمان، کفاره (گناهان) است.

آماده شدن برای مرگ

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پیش از فرا رسیدن مرگ، مهیای آن باش.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: در دنیا همانند کسی که گمان می‏برد هیچگاه نمی‏میرد، تلاش کن و همانند کسی که می‏ترسد فردا بمیرد، بترس.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: همسایه را پیش از (خرید) خانه (باید شناخت)؛ رفیق را پیش از راه (افتادن باید جست)؛ و توشه را پیش از سفر (باید تهیه کرد).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که فردا را از عمر خویش بشمارد، هر آینه مرگ را خوب نشناخته است.

آرزوی مرگ

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مرگ را آرزو ننمایید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هیچ یک از شما آرزوی مرگ نکند؛ اگر نیکوکار بود، شاید به نیکی‏اش بیفزاید و اگر بدکار بود، شاید متنبه گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هیچ یک از شما نباید به خاطر زیانی که بدو رسیده، آرزوی مرگ نماید.

مرگ مؤمن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بیرون شدن مؤمن را از دنیا به بیرون شدن نوزاد از شکم مادرش تشبیه می‏نمایم که از مکان محنت و تاریکی به دنیای راحت می‏آید.

کمترین فشارهای مرگ

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: ضعیف‏ترین کشش‏ها و فشارهای مرگ همانند صد ضربت شمشیر، قدرت دارد.

عوامل مرگ

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نصف قبرهایی که برای امّت من حفر می‏گردد از ناحیه چشم بد و معده است.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: مرگ در تعقیب انسان است، مرگ ارمغان مؤمن است، آماده شدن برای مرگ، آرزوی مرگ، مرگ مؤمن، کمترین فشارهای مرگ، عوامل مرگ،

تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1392 | 11:42 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و هفتاد و چهارم)

مرگ (بخش اول)

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: فرزند آدم از دو چیز بیزار است؛ یکی مرگ، در حالی که مرگ برای او بهتر از فتنه است. دیگری کمی مال، در حالی که هر چه مال کمتر باشد حساب آسان‏تر است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه کسی از میان شما مرد، او را بگذارید و درباره‏اش بدگویی نکنید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه بنده‏ای بمیرد، مردم گویند: چه به جا گذاشت؟ ولی فرشتگان گویند: چه پیش فرستاد؟.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: من؛ بیم دهنده‏ام و مرگ، یغماگر و رستاخیز، وعده‏گاه است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: گویا! حق در این دنیا بر غیر از ما واجب گشته و گویا! مرگ در این دنیا بر غیر از ما نوشته شده و گویا! مردگانی که تشییع می‏شوند سفر کوتاهی نموده دوباره به سوی ما بازمی‏گردند در حالی که اجسادشان را دفن می‏کنیم و میراث‏شان را می‏خوریم گویا! ما بعد از آنان جاودانیم به طوری که هر موعظه‏ای را فراموش نموده و از هر حادثه‏ای خود را ایمن ساخته‏ایم.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: چه بسا کسی که به روزی برسد ولی آن را به پایان نبرد و چه بسا کسی که منتظر فردایی است ولی بدان نمی‏رسد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آدمیزاد هرگز در بین مخلوقات الهی چیزی سخت‏تر از مرگ ندیده است. سپس (بدان که) مرگ از مابعد خودش، آسان‏تر است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اگر حیوانات هم مانند آدمیزاد از مرگ آگاه بودند، شما گوشت چاقی از آنها نمی‏خوردید.

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: اگر به آنچه بعد از مرگ می‏بینید آگاه بودید، هرگز! بااشتها نمی‏خوردید و نمی‏آشامیدید. و نیز به خانه‏ای که در سایه آن آرام گیرید داخل نمی‏شدید. (بلکه) هر آینه به بلندی‏ها رفته و سینه خود می‏خراشیدید و به حالتان گریه می‏کردید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هیچ کس بدون حسن ظن (و خوش گمانی) به خداوند نمی‏میرد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که به هر حالی بمیرد، خداوند او را به همان حال برانگیزاند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه خداوند اراده کند که بنده‏ای را در سرزمین خاصی بمیراند، حاجتی در آنجا برایش قرار می‏دهد (تا به آن سرزمین برود).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مرگ نسبت به مابعدش مانند یک شاخ زدن بز است.

یقین به مرگ

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: زمین هر روز هفتاد مرتبه فریاد برمی‏آورد: ای آدمیزادگان! هر چه می‏خواهید و اشتها دارید بخورید، سوگند به خدا! هر آینه گوشت و پوست شما را خواهم خورد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: مرگ، یقین به مرگ،

تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1392 | 11:40 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و هفتاد و سوم)

فرشتگان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: شیطان و فرشته هر دو به آدمیزاد نزدیکند؛ امّا (اثر) نزدیکی شیطان، وعده بدی و تکذیب حق است ولی (اثر) نزدیکی فرشته، وعده نیکی و تصدیق حق است. بنابراین، هرکس این (نیکی و حق) را دریافت، باید بداند که آن از ناحیه خدای تعالی است پس خدا را سپاسگزارد. و هر کس نزدیکی شیطان نصیبش شد، باید از (شرّ) شیطان به خدا پناهنده شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، در زمین فرشتگانی دارد که به زبان آدمیزاد از نیک و بد اشخاص سخن می‏گویند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، فرشته‏ای دارد که هنگام هر نمازی فریاد می‏زند: ای فرزندان آدم! برخیزید و به وسیله نماز آتش‏هایی را که برای خودتان شعله‏ور ساخته‏اید، خاموش نمایید.

قدر و منزلت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بلند پایه‏ترین مردم در دنیا کسی است که دنیا نزد او بی‏قدر باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: عالی‏قدرترین مردم کسی است که در آنچه به او مربوط نیست مداخله نکند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: ارزشمندترین مردم، دانشمندترین آنهاست.

برابری

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: در بین خودتان مواسات و برابری را رعایت نمایید و از اختلاف فاصله طبقاتی بپرهیزید وگرنه، دلهایتان نیز مختلف می‏شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: با یکدیگر برابر شوید تا دلهایتان نیز برابر (و صاف) گردد و با یکدیگر آمیزش و اختلاط نمایید تا با هم مهربان شوید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: من در امور غیر وحیانی، همانند یکی از شما هستم.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: فرشتگان، قدر و منزلت، برابری،

تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1392 | 11:39 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و هفتاد و دوم)

آمرزش

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که بیامرزد، خداوند او را می‏آمرزد و هر که عفو کند، خداوند او را عفو می‏کند.

خداوند آمرزنده است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی فرمود: هر که مرا بر آمرزش گناهان صاحب قدرت بداند، او را می‏آمرزم و اعتنا نمی‏کنم (که چه گناهی باشد) مادامی که چیزی را با من شریک نسازد.

زمان آمرزش

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: درهای آسمان در روزهای دوشنبه و پنج شنبه گشوده می‏شود و هر بنده‏ای که به خدا شرک نورزد، آمرزیده می‏شود مگر کسی که بین او و برادرش، دشمنی باشد.

موجبات آمرزش

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: شادمان کردن برادر مؤمن از عوامل آمرزش است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اهدای سلام و زیبایی کلام از عوامل آمرزش است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که را گناهش ناراحت کند، آمرزیده می‏شود هر چند استغفار نکند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: یکی از عوامل مغفرت، اطعام مسلمان گرسنه است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که گناهی مرتکب شود با اعتقاد به این که پروردگاری دارد که اگر خواهد می‏آمرزد و اگر خواهد عذاب می‏کند، بر خداوند است که او را بیامرزد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که گناهی مرتکب شود با اعتقاد به این که خداوند بر او آگاه است، خدا او را می‏آمرزد هر چند استغفار نکند.

مقربان

وسایل نزدیک شدن به خدا

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بنده با چیزی بهتر از سجده پنهانی به خداوند تقرب نمی‏جوید.

نامه نگاری

نامه

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اعتبار نامه به مهر آن است.

جواب نامه واجب است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: جواب نامه مانند جواب سلام لازم است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: ردّ جواب نامه مانند ردّ جواب سلام، لازم است.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: آمرزش، خداوند آمرزنده است، زمان آمرزش، موجبات آمرزش، مقربان، وسایل نزدیک شدن به خدا، نامه نگاری،

تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1392 | 11:37 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و هفتاد و یکم)

خوبی کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خوبی، (شاید) در میان مردم فراموش شود ولیکن میان خداوند و آن که خوبی کرده (هرگز) فراموش نمی‏گردد.

تشویق به کار نیک نمودن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کار نیک را برای اهل و غیر اهل آن انجام بده؛ یا به اهل آن می‏رسد یا نمی‏رسد، در هر صورت تو نیکوکاری.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کار نیک انجام دهید؛ زیرا از (شکست‏ها و) سقوطهای بد بازمی‏دارد. و در پنهانی، صدقه دهید؛ زیرا خشم خداوند عزّوجلّ را خاموش می‏نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: غذایتان را طعام پرهیزکاران و نیکی‏هایتان را برای مؤمنان قرار دهید.

دوستاران و دشمنان نیکوکاری

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی از بین خلق خود افرادی را برای نیکوکاری مقرر فرموده که نیکی را محبوب آنان ساخته و میل به انجام آن را در دلشان انداخته و طالبان نیکی را به سویشان گسیل داشته و عطای نیکی بر آنان آسان نموده چنانچه باران را به آسانی بر زمین خشکیده جاری کرده تا زمین و اهل آن را احیا نماید و خدای تعالی از میان خلق خویش کسانی را نیز دشمن نیکوکاری قرار داده که نیکی را مبغوض آنان ساخته و آنان را از عطای آن محروم نموده چنانچه باران را از زمین خشکیده منع کرده تا زمین و اهل آن را هلاک گرداند.

پیامدهای خوبی کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: صدقه پنهانی، خشم پروردگار را فرو می‏نشاند، صله رحم، عمر را افزایش می‏دهد و کارهای نیک، از مرگ‏های بد جلوگیری می‏کند.

نتیجه خوبی کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کار نیک، دری از درهای بهشت است که مرگ‏های بد را دفع می‏نماید.

دستگردانی احسان و کمک

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نیکی دست به دست صد مرد می‏چرخد که پاداش آخریشان مانند اولی است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کار نیک انجام دهید؛ زیرا از (شکست‏ها و) سقوطهای بد بازمی‏دارد. و در پنهانی، صدقه دهید؛ زیرا خشم خداوند عزّوجلّ را خاموش می‏نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: صدقه پنهانی، خشم پروردگار را فرو می‏نشاند، صله رحم، عمر را افزایش می‏دهد و کارهای نیک، از مرگ‏های بد جلوگیری می‏کند.

فضیلت نیکوکاران

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نیکوکاران و بدکاران آخرت همان نیکوکاران و بدکاران دنیا هستند و (بدان که) نیکوکاران نخستین کسانی‏اند که وارد بهشت می‏گردند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اساس خرد، مدارا کردن است و نیکوکاران دنیا، نیکوکاران آخرتند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کارهای نیک، از سقوطهای بد جلوگیری می‏کند؛ صدقه پنهانی، خشم پروردگار را خاموش می‏نماید؛ صله رحم، عمر را زیاد می‏کند؛ هر کار خوبی، صدقه است؛ نیکوکاران، صدقه‏اند؛ نیکوکاران دنیا، همان نیکوکاران آخرتند؛ بدکاران دنیا، همان بدکاران آخرتند؛ و نخستین کسانی که به بهشت می‏روند، نیکوکارانند.

نشانه خوبی کنندگان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه در پی کسب معروف بودید آن را نزد خوب رویان بجویید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کار خوب، جز پیش (انسان) شریف و دین‏دار، فایده ندارد.

تشویق به جبران کردن خوبی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که به شما نیکی کرد، جبرانش کنید و اگر چیزی نیافتید، برایش دعا کنید.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: خوبی کردن، تشویق به کار نیک نمودن، دوستاران و دشمنان نیکوکاری، پیامدهای خوبی کردن، نتیجه خوبی کردن، دستگردانی احسان و کمک، فضیلت نیکوکاران،

تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1392 | 11:35 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و هفتادم)

شناخت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اگر به آنچه من می‏دانم آگاه بودید، هر آینه خنده کمتر ولی گریه بسیار می‏کردید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اگر به آنچه بعد از مرگ می‏بینید آگاه بودید، هرگز! بااشتها نمی‏خوردید و نمی‏آشامیدید. و نیز به خانه‏ای که در سایه آن آرام گیرید داخل نمی‏شدید. (بلکه) هر آینه به بلندی‏ها رفته و سینه خود می‏خراشیدید و به حالتان گریه می‏کردید.

امر به معروف و نهی از منکر

تشویق به امر کردن به نیکی ها

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: امر به معروف کنید هر چند خودتان بدان عمل نمی‏کنید. و نهی از منکر کنید هر چند خودتان از همه آن دوری نمی‏کنید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کسی که به نیکی فرمان می‏دهد، گویا این‏که آن را انجام می‏دهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: کار نیک را به جا آور و از کار بد بپرهیز و ببین دوست داری دیگران در غیاب تو، درباره‏ات چه بگویند، همان طور رفتار کن و از آن چه نمی‏خواهی در غیاب تو، درباره تو بگویند، بپرهیز.

کمترین مرتبه نهی از منکر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر کدام از شما منکری دید، باید به دست خویش آن را تغییر دهد؛ اگر نتوانست، به زبانش و اگر نتوانست، به قلبش که حداقل ایمان همین است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه مردی کار ناروایی را دید ولی قادر به تغییر آن نبود، برای او کافی است که خدای تعالی بداند که او از آن کار بیزار است.

آداب امر به معروف و نهی از منکر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دو نوع مستی، شما را احاطه می‏کند: مستی عیش دوستی و جهل دوستی. در این هنگام امر به معروف و نهی از منکر ننمایید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که به کار نیکی امر کند، باید همان امر کردنش نیز به نیکی باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از جمله کسانی که بر مردم سخت و بر خود آسان گیرند مباش.

خطر ترک امر به معروف و نهی از منکر

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر آینه (یا) باید امر به معروف و نهی از منکر کنید یا (وگرنه) خداوند بدترین‏هایتان را بر شما مسلط می‏گرداند آن گاه، بهترین‏هایتان دعا می‏کنند ولی مورد اجابت قرار نمی‏گیرند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: در میان هر قومی گناهکارانی باشند در حالی که آن قوم از آنان قوی‏تر و بیشتر باشند آن گاه با این وجود آنان را تغییر ندهند، خدای تعالی کیفر و عقاب خویش بر همه آنان عام می‏گرداند.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: شناخت، امر به معروف و نهی از منکر، تشویق به امر کردن به نیکی ها، کمترین مرتبه نهی از منکر، آداب امر به معروف و نهی از منکر، خطر ترک امر به معروف و نهی از منکر،

تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1392 | 07:40 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و شصت و نهم)

معاد (بخش دوم)

کسانی که در روز قیامت خدا به آنها نظر نمی‏کند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: روز قیامت خداوند با سه کس سخن نمی‏گوید و به آنها نمی‏نگرد: مردی که به دروغ قسم بخورد که جنس خود را بیشتر از قیمت واقعی خریده است؛ مردی که به دروغ قسم بخورد تا این که مال مسلمانی را تصرف نماید؛ و مردی که مازاد آب خود را از دیگران دریغ نماید. بدین جهت، خداوند می‏فرماید: من هم امروز فضل و کرم خویش را از تو دریغ می‏کنم چنانچه تو دریغ کردی از چیزی که دست تو در آن کارساز نبود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: روز قیامت خداوند با سه کس سخن نمی‏گوید و برایشان عذاب دردناکی است: پیر زناکار، پادشاه دروغگو و فقیر متکبر.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: فردای قیامت خداوند به سه کس (با نظر لطف) نمی‏نگرد: پیر زناکار؛ مردی که ایمان را ابزار سرمایه‏اش قرار داده که در حق و باطل قسم می‏خورد؛ و فقیر گردن کشی که کبر می‏ورزد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: روز قیامت خداوند به سه کس (با نظر لطف) نمی‏نگرد: عاق پدر و مادر؛ زنی که خود را شبیه مردان کرده باشد؛ و دیوث.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: روز قیامت خداوند به سه کس نمی‏نگرد و پاکشان نمی‏کند و برایشان عذاب دردناکی است: آرایشگر زناکار؛ فقیر متکبر؛ و مردی که خداوند را سرمایه خود قرار داده که هر چیز می‏خرد یا می‏فروشد به خدا قسم می‏خورد.

کسانی که خدا آنها را زیر سایه خود قرار می‏دهد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، آن روزی که هیچ سایه‏ای جز سایه او نیست، هفت کس را زیر سایه عرش خود جای می‏دهد: مردی که (عاشق و) دلبند مسجدهاست؛ مردی که زن صاحب مقامی، او را (به کام‏گیری) دعوت کند ولی او پاسخ دهد: من از خدا می‏ترسم؛ دو مردی که همدیگر را به خاطر خدا دوست دارند؛ مردی که چشمش را از محرمات الهی بپوشاند؛ چشمی که در راه خدا نگهبانی دهد؛ و چشمی که از ترس خدا بگرید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند آن روز که هیچ سایه‏ای جز سایه او نیست، هفت کس را زیر سایه خود جای می‏دهد: پیشوای عدالت‏گر؛ جوانی که در راه عبادت خدا رشد کند؛ مردی که هر گاه از مسجد بیرون می‏رود، دلش در بند مسجد است تا به آن بازگردد؛ دو مردی که به خاطر خدا با یکدیگر دوستی می‏کنند، لذا در راه خدا به هم می‏پیوندند و در راه خدا از هم جدا می‏شوند؛ مردی که در خلوت خدا را یاد کند و چشمانش اشک‏ریز گردد؛ مردی که زن صاحب مقام و زیبایی او را (به کام‏گیری) دعوت نماید ولی او پاسخ دهد: من از خدایی که پروردگار عالمیان است می‏ترسم؛ و مردی که صدقه پنهانی دهد به طوری که دست چپش نداند که دست راستش چه انفاق می‏کند.

کسانی که در سایه عرش خواهند بود

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: روز قیامت؛ روزی که هیچ سایه‏ای جز سایه خدا وجود ندارد؛ سه کس در سایه عرش خواهند بود: آن‏که صله رحم می‏کند که خداوند، روزی او را زیاد و عمرش را طولانی می‏کند؛ زنی که شوهرش بمیرد و یتیمان صغیری را باقی گذارد و زن بگوید: دیگر، شوهر نمی‏کنم تا این که یتیمان بمیرند یا خداوند آنان را بی‏نیاز سازد؛ و آن که غذایی آماده کند و از مهمان پذیرایی نماید و به خوبی نفقه دهد سپس یتیم و فقیر را بر آن غذا دعوت نماید و برای رضای خداوند عزّوجلّ به آنها غذا دهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: روز قیامت سه نفر با خدا هم‏سخن می‏شوند: مردی که هرگز میان دو نفر سخن‏چینی نکند؛ مردی که هرگز به فکر زنا نیفتد؛ و مردی که هرگز کسب خود را با ربا آلوده نکند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سه نفرند که در آرامش خاطر در سایه عرش الهی گفتگو می‏کنند در حالی که مردم مشغول حساب پس دادن هستند: مردی که در راه خدا از سرزنش ملامت‏گر باکی ندارد؛ مردی که دست خود را به سوی مال حرام دراز نکند؛ و مردی که به آنچه خداوند حرام نموده ننگرد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: کسانی که در روز قیامت خدا به آنها نظر نمی‏کند، کسانی که خدا آنها را زیر سایه خود قرار می‏دهد،

تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1392 | 07:39 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و شصت و هشتم)

کم فروش

نتیجه کسی که کم فروشی می کند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پنج چیز از آثار پنج چیز است: هر قومی پیمان شکنی کند، دشمن‏شان بر آنان مسلط گردد؛ آنان که بر خلاف قانون خدا قضاوت نمایند، میانشان فقر رواج یابد؛ کسانی که فحشا (زنا) در بینشان آشکار شود، مرگ میانشان شایع گردد؛ کسانی که کم‏فروشی پیشه کنند، به قحط سالی گرفتار آیند؛ و آنان که زکات ندهند، به خشکسالی مبتلا شوند.

معاد (بخش اول)

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: من؛ بیم دهنده‏ام و مرگ، یغماگر و رستاخیز، وعده‏گاه است.

نشانه های فرا رسیدن قیامت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قیامت، جز بر اشرار مردم برپا نشود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قیامت برپا نشود تا این که مردان، اندک و زنان، بسیار شوند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قیامت برپا نشود تا این که فرزند، مایه خشم گردد و پلیدان، فراوان شوند و کریمان، کمیاب گردند و کوچک بر بزرگ و پلید بر کریم جسارت نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قیامت برپا نشود تا این که پارسایی و پرهیزکاری، ساختگی شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قیامت برپا نشود تا این که سعادتمندترین مردم در دنیا فرومایه پسر فرومایه گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: قیامت برپا نشود تا این که مرد بر سر قبر دیگری بگوید: ای کاش! جای او بودم.

محشور شدن مردم در روز قیامت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: روز قیامت مردم بر اساس نیت‏هایشان محشور می‏شوند.

کسانی که عذابشان روز قیامت شدیدتر است

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: روز قیامت عذاب پیشوای ستمگر از همه مردم سخت‏تر است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: روز قیامت در پیشگاه خداوند عذاب کسی که در دنیا مردم را بیشتر آزار رسانده، سخت‏تر است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: روز قیامت سخت‏ترین عذاب از آن کسی است که در بین مردم به نیکوکاری تظاهر می‏نماید در حالی که هیچ خیری در او نیست.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: کم فروش، نتیجه کسی که کم فروشی می کند، معاد، نشانه های فرا رسیدن قیامت، محشور شدن مردم در روز قیامت، کسانی که عذابشان روز قیامت شدیدتر است،

تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1392 | 07:36 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و شصت و هفتم)

مسلمان

حق مسلمان بر مسلمان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: حق مسلمان بر مسلمان شش چیز است: هر گاه ملاقات کردی، بر او سلام کن؛ هر گاه دعوت کرد، بپذیر؛ هر گاه مشورت (و نصیحت) خواست، برایش خیرخواهی کن؛ هر گاه عطسه زد و حمد خدا گفت، برایش عافیت بخواه؛ هر گاه بیمار شد، عیادت کن؛ هر گاه مُرد، تشییع کن.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مسلمان بر (عهده) مسلمان دیگر پنج حق دارد: هر گاه او را ببیند، بر او سلام نماید؛ هر گاه او را دعوت کند، بپذیرد؛ هر گاه مریض شد، از او عیادت کند؛ هر گاه مُرد، جنازه‏اش را تشییع نماید؛ و آنچه برای خود می‏پسندد برای او نیز بپسندد.

خوشا بحال آن که اسلام آورد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خوشا! به حال آن که اسلام آورد و دارای زندگی در حد کفاف (بخور و نمیر) است.

مصیبت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اگر مؤمن در سوراخ موشی باشد، خداوند کسی را برایش مهیا نماید که آزارش دهد.

معنای مصیبت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر چیزی که مؤمن را محزون سازد، مصیبت است.

فلسفه مصیبت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مصیبت‏ها، مرض‏ها و اندوه‏ها، کیفرهای دنیوی هستند.

آنچه از مصیبت های دنیا محسوب می‏شود

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پنج چیز از مصیبت‏های دنیاست: مرگ دوست؛ تلف شدن مال؛ سرزنش دشمنان؛ ترک دانش؛ و زن بد.

هر چه مصیبت به مسلمان برسد کفاره محسوب می‏شود

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: (در راه خدا) معتدل و استوار باشید؛ زیرا هر چه (سختی) به مسلمان برسد کفاره (گناهان) است حتی مصیبتی که می‏بیند و خاری که در پایش فرو می‏رود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: رنج، سختی، مرض، آزار و غمی به مؤمن نمی‏رسد مگر این که خداوند به سبب آن، گناهانش را محو کند.

پاداش مصیبت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه مؤمن به بیماری دچار شد، او را از گناهان پاک می‏سازد چنانچه کوره، ضایعات آهن را برطرف می‏کند.

مصیبت فرزند

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه مسلمانی، سه فرزندش پیش از آن که به رشد عقلی برسند بمیرند، بر هشت درِ بهشت با او دیدار می‏کنند تا این‏که از هر کدام خواست وارد گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که سه فرزندش را به خاک سپارد، خداوند آتش جهنم را بر او حرام گرداند.

نتیجه شکیبایی در مصیبت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی فرمود: هر گاه به یکی از بندگانم مصیبتی در بدن یا فرزند یا دارایی‏اش متوجه می‏سازم و به زیبایی در برابر آن شکیبایی می‏ورزد، روز قیامت شرم دارم که برای او میزانی برپا کنم یا دفتری بگشایم (بدون حساب و کتاب او را به بهشت می‏فرستم).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اگر بنده‏ای دو چشم خویش را از دست بدهد و شکیبایی ورزد و به رضای خدا خوشنود باشد، به بهشت می‏رود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که بر مصیبت صبر کند، خداوند او را عوض دهد. و هر که خشمش را بنشاند، خداوند او را پاداش دهد.

پنهان کردن مصیبت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که به مصیبتی در مال و تنش گرفتار آید و آن را پنهان دارد و شکایتش را پیش مردم نبرد، بر خداوند است که او را بیامرزد.

آثار ستایش خدا و استرجاع درهنگام مصیبت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه فرزند بنده‏ای بمیرد، خدای تعالی به فرشتگان خطاب می‏فرماید: آیا جان فرزند بنده‏ام را گرفتید؟ عرض می‏کنند: آری. می‏فرماید: بنده‏ام چه گفت؟ عرض می‏کنند: تو را حمد و استرجاع گفت. آن گاه خداوند فرمان می‏دهد: خانه‏ای در بهشت برای بنده‏ام بنا کنید و نام آن «خانه حمد» بگذارید.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: مسلمان، حق مسلمان بر مسلمان، خوشا بحال آن که اسلام آورد، مصیبت، معنای مصیبت، فلسفه مصیبت، آنچه از مصیبت های دنیا محسوب می‏شود،

تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1392 | 07:34 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و شصت و ششم)

مسکن

بهترین مکان برای مسلمان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین صومعه (عبادت‏گاه) مسلمان، خانه‏اش است.

محبوب ترین خانه ها

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: محبوب‏ترین خانه‏ها نزد خدا، خانه‏ای است که در آن، یتیم نوازش می‏گردد.

بهترین خانه ها

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین خانه‏های مسلمانان، خانه‏ای است که در آن یتیم، نوازش می‏شود و بدترین خانه‏های مسلمانان، خانه‏ای است که با یتیم بدرفتاری می‏شود. من و کفیل یتیم در بهشت (مانند دو انگشت) همراه یکدیگر هستیم.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین خانه‏های شما، خانه‏ای است که در آن یتیم محترم باشد.

خانه حرم است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خانه حرم است، هر که (برای ضرر رساندن) بر تو به حرم تو وارد شد، او را بکش.

فضیلت خانه‏ای که در آن قرآن خوانده شود

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خانه‏ای که در آن، قرآن خوانده می‏شود، برای اهل آسمان نمایان و درخشنده است چنانچه ستارگان برای اهل زمین می‏درخشند.

آثار کسی که صحرا نشین است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که صحرانشین باشد، خشن گردد.

فروش خانه

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که بدون ضرورت، خانه‏ای را بفروشد، خداوند بر قیمت آن آفتی زند که او را از بین ببرد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: مسکن، بهترین مکان برای مسلمان، محبوب ترین خانه ها، بهترین خانه ها، خانه حرم است، فضیلت خانه‏ای که در آن قرآن خوانده شود، فروش خانه،

تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1392 | 07:32 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و شصت و پنجم)

مستضعف

فضیلت مستضعف

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: آیا تو را از پادشاهان بهشت باخبر سازم؟ او مرد ضعیف و ناتوان ژنده‏پوشی است که کسی به او اعتنا نمی‏کند. ولی اگر (بر وقوع چیزی) به خدا قسم خورد، خداوند (با محقق ساختن آن چیز) قسم او را تصدیق می‏کند.

نقش مستضعفان در جامعه

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: چگونه خداوند امتی را که حق ضعیفانشان را از قدرتمندانشان نمی‏گیرند، تقدیس نماید.

مسجد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مسجد خانه هر پرهیزکاری است.

بهترین مکانها نزد خدا

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: محبوبترین مکان شهرها نزد خدا، مسجدها و منفورترین آن بازارها است.

ثواب ساختن مسجد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که مسجدی بسازد هر چند به اندازه لانه شترمرغ باشد، خداوند برای او خانه‏ای در بهشت می‏سازد.

نکوهش زینت کردن مساجد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هرگز! کار قومی بد نمی‏شود مگر این که مساجدشان را زینت کنند.

آباد کنندگان مسجدها

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه خدای تعالی آفت و مرضی را از آسمان بر زمینیان فرود آورد، آن را از آباد کنندگان مسجدها برمی‏گرداند.

مسجد زن خانه اوست

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بهترین مساجد زنان، کنج خانه‏شان است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر آینه نماز خواندن زن در اتاقش از نماز خواندن او در ایوان خویش بهتر است؛ هر آینه نماز خواندن زن در ایوانش از نماز خواندن او در صحن خانه‏اش بهتر است؛ و نیز نماز خواندن زن در صحن خانه‏اش از نماز خواندن او در مسجد بهتر است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نمازی که زن در تاریک‏ترین اطاقش می‏خواند در پیشگاه خداوند محبوب‏ترین نماز اوست.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: مستضعف، فضیلت مستضعف، نقش مستضعفان در جامعه، مسجد، بهترین مکانها نزد خدا، ثواب ساختن مسجد، نکوهش زینت کردن مساجد،

تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1392 | 07:30 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و شصت و چهارم)

مردانگی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: (اندازه) بزرگواری مرد به دین (داری)، جوان مردی او به عقل و شخصیت او به اخلاقش (مربوط) است.

آنچه از مردانگی به شمار می آید

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از جوانمردی است که برادر به گفتار برادر خویش گوش فرا دهد. و از جمله نیک‏رفتاری است که برادر برای برادرش که بند کفشش بریده، توقف کند.

کسی که مردانگی ندارد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: سودجویی از برادران، از جوان‏مردی نیست.

بخشش از لغزات افراد با مروت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از هر وسیله‏ای برای بخشایش جوانمردان بهره جویید.

شوخی

شوخ طبع راستگو مؤاخذه نمی شود

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند شوخ طبعی را که در شوخی خود راستگو باشد، مؤاخذه نمی‏کند.

نتیجه شوخی کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: شوخی نکن که ارزشت زایل می‏شود و دروغ نگو که نورت خاموش می‏گردد.

مسؤلیت

مسؤولیت همگانی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: همه شما رعایت‏گر و مراقب هستید و همه شما مسئول رعیت خویش می‏باشید.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: مردانگی، آنچه از مردانگی به شمار می آید، کسی که مردانگی ندارد، بخشش از لغزات افراد با مروت، شوخی، شوخ طبع راستگو مؤاخذه نمی شود، نتیجه شوخی کردن،

تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1392 | 07:28 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و شصت و سوم)

مجادله

پرهیز از مجادله کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند شما را از بگو مگو (و مشاجره لفظی) نهی کرده است.

مراقبت

تشویق به مراقبت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: جانب خدا را نگهدار تا او را در پیش روی خود یابی.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: دل‏هایتان را به مراقبه عادت دهید و بسیار تفکر و اندیشه نمایید.

بیماری

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: چهار چیز، اندکش هم زیاد است: نداری، درد، دشمنی و آتش جهنم.

فلسفه بیماری

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بیماری، تازیانه خداوند در زمین است که بندگانش را بدان ادب می‏نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مصیبت‏ها، مرض‏ها و اندوه‏ها، کیفرهای دنیوی هستند.

ثمره تب

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: تب، گناهان را می‏ریزد چنانچه درخت، برگهایش را می‏ریزد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: تب، سهم هر مؤمنی از آتش جهنم است و تب یک شب، گناهان یک سال را محو می‏کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: تب، پیشاهنگ مرگ و زندان خداوند در زمین است.

ثواب بیماری

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: بیماری مؤمن، کفاره گناهان است.

معده خانه مرض است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: معده خانه مرض است و پرهیز، سرآمد همه دواهاست.

هر دردی را دارویی است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، هیچ درد بی‏درمانی نازل نفرموده است.

درمان کردن با صدقه

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: با زکات، اموالتان را حفظ کنید؛ با صدقه، بیمارانتان را درمان نمایید؛ و دعا را در مقابل گرفتاری سپر سازید.

عیادت از بیمار

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: عیادت کننده مریض، (گویا) در راه بهشت قدم می‏زند تا وقتی که (از عیادت) بازگردد.

آداب عیادت

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: عیادت کننده مریض، در رحمت شناور است؛ هر گاه نزد مریض می‏نشیند، رحمت او را فرو می‏برد. و کمال عیادت مریض این است که یکی از شما دستش را بر صورت یا دست او بگذارد و حالش را بپرسد. و کمال تحیّت و سلام شما با همدیگر دست دادن است.

نتیجه کسی که غذای دلخواه مریضی را بدهد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که غذای دلخواه مریضی را بدهد، خداوند از میوه‏های بهشتی بدو اطعام کند.

پرهیز از بیمار جذامی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از بیمار جذامی بپرهیزید هم چنان که از شیر درنده می‏گریزید؛ هر گاه او در سرزمینی جای گرفت، شما مکان دیگری را برای زندگی برگزینید.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: پرهیز از مجادله کردن، تشویق به مراقبت، بیماری، فلسفه بیماری، ثمره تب، ثواب بیماری، معده خانه مرض است،

تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1392 | 07:25 ب.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و شصت و دوم)

زن (بخش پنجم)

آنچه برای زن سزاوار نیست

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه زنی خود را خوشبو کند و از بین مردم عبور نماید تا رایحه او را دریابند، آن زن، زنا کار است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه زنی شب را دور از بستر شوهرش بخوابد، فرشتگان تا صبح او را لعنت می‏کنند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه زنی خود را برای غیر شوهرش خوشبو سازد، کار او مایه آتش و عار است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خشم و غضب الهی بسیار شدید است بر زنی که (از راه نامشروع) فرزندی را برای قومی به دنیا آورد که محارم آنان را ببیند و در اموالشان شریک شود (هم فرزند، ولد حرام است و هم اطلاع او بر محارم و شرکت در اموال آنان حرام است).

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: من دشمن دارم زنی را که از خانه‏اش دامن‏کشان برای شکایت از شوهرش بیرون رود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر زنی، خود را معطر نموده و بیرون رود و از میان گروهی عبور کند تا بوی خوش او را دریابند، آن زن، زناکار است و (بلکه) هر دیده (ناروایی) زناکار است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر زنی، بدون اجازه شوهر از خانه‏اش بیرون رود، مورد خشم خدای تعالی است تا زمانی که به خانه بازگردد و یا شوهرش از او راضی شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر زنی، بدون دلیل از شوهرش درخواست طلاق نماید، بوی بهشت بر او حرام است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر زنی، لباسش را در غیر خانه خود در آورد، خداوند عزّوجلّ پوشش خود را از او برمی‏دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر زنی، لباسش را در غیر خانه شوهرش بگذارد، هر آینه پرده ما بین خود و خداوند عزّوجلّ را دریده است.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اگر زنان باردار، فرزنددار و شیرده که با فرزندان خویش مهربانند با شوهرانشان بدرفتاری نمی‏کردند، نمازگزاران آنها به بهشت می‏رفتند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند، زنان مماطله‏گر را لعنت کند؛ زنانی که هر گاه شوهرش او را به بستر بخواند بگوید: «کمی بعد» تا این که خواب بر چشمان شوهر غلبه کند (به خواب رود).

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: زن حق ندارد چیزی از دارایی خویش را بدون اجازه شوهرش ببخشد (یا دور بریزد).

حکایت زنی که خود را برای دیگران زینت می‏نماید

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: حکایت زنی که خود را برای دیگران زینت کند، مانند ظلمتی است که روز قیامت نور ندارد.

وای بر زنان از دو چیز رنگین

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: وای! بر زنان از دو چیز رنگین: طلا و جامه زیبا.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: آنچه برای زن سزاوار نیست، حکایت زنی که خود را برای دیگران زینت می‏نماید، وای بر زنان از دو چیز رنگین،

تاریخ : دوشنبه 26 اسفند 1392 | 10:57 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و شصت و یکم)

زن (بخش چهارم)

نکوهش اطاعت از زن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: نیک خویی مایه برکت؛ بداخلاقی مایه بدبختی؛ اطاعت (از) زن مایه پشیمانی؛ و صدقه سرنوشت بد را دفع می‏نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هنگامی که مردان از زنان اطاعت کنند، نابود می‏شوند.

ستایش زن دوستی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خدای تعالی شما را درباره زنان که همان مادرانتان، دخترانتان و خاله‏هایتان می‏باشند، به نیکی سفارش نموده است.

ارزش اشتغال زن در خانه اش

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اشتغال هر یک از شما (زنان) در خانه‏اش (ثواب) جهاد مجاهدان را در پی دارد «ان شاءاللَّه».

برای زنان دو پوشش است

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: برای زن دو پوشش است: قبر و ازدواج.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: نکوهش اطاعت از زن، ستایش زن دوستی، ارزش اشتغال زن در خانه اش، برای زنان دو پوشش است،

تاریخ : دوشنبه 26 اسفند 1392 | 10:55 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت دویست و شصتم)

زن (بخش سوم)

تشویق به رعایت حقوق زن

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: درباره زنان از خدا بترسید (و حقوق آن ها را رعایت کنید) زیرا آن ها در نزد شما اسیرند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: من (ضایع نمودن) حقوق دو ضعیف را بر شما حرام می‏کنم: یتیم و زن.

نکوهش خلوت کردن با زنان نامحرم

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هشیار باشید! که هیچ مردی با زنی خلوت نمی‏کند مگر این که شیطان، نفر سوم آنهاست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: مردی با زنی خلوت ننماید؛ زیرا سومی آن دو شیطان است.

نکوهش زن دوستی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از بدان زنان به خدا پناه برید و از نیکانشان بر حذر باشید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اما بعد، همانا دنیا سرسبز و شیرین است و خداوند شما را در آن جانشین ساخته و بر چگونگی کردارتان می‏نگرد. پس مراقب (دام‏های) دنیا و زنان باشید؛ زیرا اولین گمراهی بنی‏اسراییل (یهودیان) درباره زنان بود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: زن در صورت و شکل شیطان آمد و رفت می‏کند. هرگاه یکی از شما زنی را دید و او را به شگفت واداشت، همسرش را دریابد؛ زیرا این کار، وسوسه نفس را دور می‏کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: زنان مطمئن‏ترین سلاح شیطانند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: از گفتگو با زنان بپرهیزید؛ زیرا هیچ مردی با زن نامحرمی خلوت نکند جز این که قصد او نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: جوانی، شعبه‏ای از دیوانگی و زنان، دام شیطانند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اگر زن نبود، هر آینه مرد به بهشت می‏رفت.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: اگر زنان نبودند، بندگی خداوند به شایستگی انجام می‏گرفت.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: پس از من بر مردان فتنه‏ای زیان‏بارتر از فتنه زنان نیست.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: زنان، دام‏های شیطانند.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com
طبقه بندی: نهج الفصاحه، امامان و پیامبران،
برچسب ها: تشویق به رعایت حقوق زن، نکوهش خلوت کردن با زنان نامحرم، نکوهش زن دوستی،

تاریخ : دوشنبه 26 اسفند 1392 | 10:54 ق.ظ | نویسنده : سید مصطفی سیدی | نظرات
تعداد کل صفحات : 26 :: ... 3 4 5 6 7 8 9 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.