تبلیغات
بهشتیان - تجاوز و تعدی دیگران به مرزهای شما

گاهی اوقات هنگامی که  دیگران به حقوق ما تعرض کرده و به مرزهای از پیش تعیین شده ما تجاوز میکنند، برایمان براحتی قابل تشخیص میباشند ،مثل عدم رعایت نوبت در صف ها و یا قرار دادن زباله مقابل درب منزل شما. اما مواردی از تعدی به مرزهای تعیین شده از سوی شما وجود دارند که کمتر محسوس بوده اما در عمل بیشترین لطمه را به زندگی شما وارد می سازند. به موارد اشاره شده ی ذیل توجه کنید:

 

1- وقتی ازشما درخواست کمک میکنند و یا میخواهند وقت تان را در اختیار آنان قرار دهید، درحالی که به عدم تمایل شما به انجام آنها بی توجه میباشند. و یا هنگامی که به انجام آنها رضایت میدهید، بیش از توافق اولیه به درخواست خود ادامه میدهند.

 

2- وقتی چیزی از شما قرض میگیرند و دیگر آن را باز نمی گردانند، و یا سر موعد آن را بازنمی گردانند، و یا بصورت معیوب و غیرقابل استفاده آنها را پس میدهند.

 

3- وقتی از متعلقات و اموال شخصی تان بدون کسب اجازه و موافقت شما استفاده و بهره برداری میکنند.

 

4- وقتی که با تداوم گفتگو، بدون توجه به تنگ بودن وقت تان، شما را به گروگان میگیرند. بدون توجه به اینکه ممکن است شما کاری داشته باشید و یا به روشنی قصد خاتمه دادن به گفتگو را دارید.

 

5- وقتی از طرف شما چیزی را به کسی میبخشند، و یا از جانب شما به دیگران وعده میدهند، بدون اینکه ابتدا با شما مشورت کرده باشند.

 

6- وقتی بیش از اندازه به شما نزدیک میشوند و یا اطراف شما ازدحام میکنند.و یا بیش از حد به شما خیره میشوند و یا شما را زیر نظر میگیرند.

 

7- وقتی  بدون کسب اجازه به محل سکونت شما وارد میشوند، اموال و دارایی شما را تجسس میکنند و یا به کیف، کمد و کشوی میز شما سرکشی میکنند.

 

8- وقتی از شما میخواهند تا اطلاعات شخصی و خصوصی تان را در اختیار آنها قرار دهید، در صورتی که تمایلی به آن کار ندارید.

 

9- وقتی اصرار میکنند که بر خلاف ارزشها و منطق خود رفتار و عمل کنید.

 

10- وقتی شما را منتظر نگه میدارند، سر قرار ملاقات حاضر نمیشوند و به وقت شما احترام نمیگذارند.

 

11- وقتی پنهایی به گفتگوهای شما با دیگران گوش میدهند.

 

12- وقتی اطلاعات شخصی و محرمانه ی شما را بدون اجازه در اختیار دیگران قرار میدهند.

 

13- وقتی از هدفها، برنامه ها، تصمیمات و علت رفتار و کردار شما سوال میکنند و شما را مورد بازخواست قرار میدهند.

 

14- وقتی از عقاید و باورهای شما سوال میکنند، و یا تلاش میکنند تا آنها را تغییر دهند.

 

15- وقتی میکوشند عقاید و شیوه زندگی خود را به شما تحمیل کنند و یا برای شما تصمیم گیری کنند.

 

16- وقتی بدون اینکه درخواست کرده باشید، اقدام به نصیحت کردن شما میکنند.

 

17- وقتی در حضور دیگران شما را سرزنش کرده و از شما توضیح میخواهند.

 

18- وقتی شما را وادار میکنند بر خلاف میل تان رفتار کنید.

 

19- وقتی مشکلات و مسئولیتهای خودشان را بر دوش شما می افکنند.

 

20- وقتی شما را از تجارب  و ایده های نو بر حذر می دارند.

 

21- وقتی اعتماد بنفس شما را تضعیف کرده و به شما میگویند که:  "تو نمیتوانی."

 

22- وقتی شما را از فرصتهای زندگی تان محروم میکنند.

 

23- وقتی اشتباهات، نقاط ضعف، قصور و عیوب شما را بر ملا میکنند.

 

24- وقتی برخورداری ازاستقلال فکری، مالی و فردی را از شما سلب میکنند.

 

25- وقتی مسبب برانگیخته شدن احساس گناه و شرمندگی در شما میشوند.

 

26- وقتی به ارزشها، تصمیمات، هدفها و آمال و آرزوها ی شما بی حرمتی کرده و آنها را مورد تمسخر قرار میدهند.

 

27- وقتی اجازه نمیدهند زندگی را شخصاً تجربه کنید و مصرانه میخواهند نتایج تجارب گذشته ی خود را به شما تعمیم دهند.

 

28- وقتی مسیر سرنوشت شما را تداوم مسیر سرنوشت زندگی ی خودشان میپندارند و در جهت گیری آن مداخله میکنند.

 

29- وقتی اجازه نمیدهند تا خودتان باشید و شما را وادار میکنند تا از الگوهای ساختگی شان پیروی کنید.

 

30- وقتی نیازهای اساسی شما را به رسمیت نمی شناسند و آنها را انکار و نفی میکنند.

 

31- وقتی نیازها و خواسته های شما را به زعم خودشان و بدون سؤال کردن از شما تعریف و تعیین میکنند.

 

32- وقتی ادعا میکنند شما را بهتر از خودتان میشناسند. و یا از احساسات و افکار درون شما آگاهی دارند. و یا صلاح کارتان را بهتر از خودتان تشخیص میدهند.

 

به احدی اجازه ندهید با ارتکاب چنین اعمالی به مرزهای شما تجاوز کند.

 

چند پند و اندرز صمیمانه:

 

1- به خود و دیگران احترام بگذارید و مسئولیت تمام اعمال خود را بعهده گیرید.

 

2- هر روز دقایقی را در تنهایی و خلوت خود سپری کنید.

 

3- برای دستیابی به هر چیز باید ابتدا (حاضر باشید) چیزی را از دست بدهید. (ببخشید)

 

4- به نزاع ها و کشمکشهای کوچک و بی اهمیت اجازه ندهید تا به دوستی ها و روابط  ارزشمند شما لطمه وارد سازند.

 

5- با آغوش گشاده به استقبال تغییر و تحول بروید، اما هرگز از ارزشهای خود دست نکشید.

 

6- وقتی که متحمل شکست میشوید، درسی که از قبال آن شکست میگیرید را بسادگی فراموش نکنید.

 

7- رشد و تکامل شما در گروی فقدانها و زیان ها میباشد.

 

8- شما خط مشی خود را انتخاب کرده اید: افکار کهنه را فراموش کنید و چیزهای تازه و نو را بجویید.

 

9- قوای جسمی و روانی خود را با معطوف ساختن همزمان توجه خود به روی گذشته، آینده و زمان حال به هدر ندهید. هنگامی که منحصرا بروی زمان حال متمرکز میشوید، بطور چشمگیری توان عملکردی و تمرکز ذهنی شما افزایش می یابد.

 

10- به دیگران اجازه ندهید تا شما را بخشی از مشکلاتشان قلمداد کنند.

عمومی - مد و مسائل زندگی - تجاوز و تعدی دیگران به مرزهای شما

منبع:سالنامه سلامت (نسخه 4)

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com

.: Weblog Themes By SlideTheme :.