نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت نود و ششم)

بخش سوم

هر گاه خداوند برای بنده اش خوبی بخواهد

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: هر گاه خداوند درباره بنده‏ای اراده نیک داشته باشد، او را در دین دانشمند،دردنیاپارساوبه‏عیب‏هایش‏آشنامی‏سازد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه خداوند درباره بنده‏ای اراده نیک داشته باشد، حاجت‏های مردم را در دست او قرار می‏دهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه خداوند درباره بنده‏اش اراده نیک داشته باشد، کیفر او را در دنیا قرار می‏دهد و هر گاه برای او بد اراده کند او را با گناهش رها می‏کند تا روز قیامت کیفرش دهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه خداوند درباره بنده‏ای اراده نیک داشته باشد، قفل دلش را گشوده، یقین و راستی در آن می‏نهد و دل او را به رفتارش آگاه می‏سازد و قلبش را سالم، زبانش را راستگو، اخلاقش را مستقیم، گوشهایش را شنوا و چشمانش را بینا می‏سازد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه خداوند درباره بنده‏ای نیکی اراده کند، در نفس او واعظی می‏گمارد که او را امر و نهی نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه خداوند درباره بنده‏ای نیکی اراده کند، پیش از مرگ او را پاکیزه می‏سازد. گفتند: چه چیز بنده را پاک می‏کند؟ فرمود: کار نیکی به او الهام می‏نماید تا هنگام انجام آن، جانش را بستاند.

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: هرگاه خداوند برای بنده‏ای نیکی‏اراده کند، در خواب به‏او هشدار می‏دهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه خداوند برای بنده‏ای نیکی اراده کند، شیرینش می‏سازد. گفتند: چه چیز او را شیرین می‏کند؟ فرمود: پیش از مرگ کار نیکی به رویش می‏گشاید تا هنگام انجام آن، جانش را بستاند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه خداوند برای بنده‏ای نیکی اراده کند، او را به کار می‏گیرد. گفتند: به کارگیری او چگونه است؟ فرمود: نزدیک مرگ (در لحظات آخر عمر) کار نیکی به رویش می‏گشاید تا اطرافیانش ازاو خشنود گردند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه خداوند برای بنده‏ای (قومی) نیکی اراده کند، در زندگی‏شان مدارا برقرار می‏سازد و هرگاه برای آنان بدی اراده نماید، زندگی‏شان را با اختلاف و شکاف همراه می‏سازد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه خداوند برای بنده‏ای نیکی اراده کند، ساز و کار او را در میان حق شناسان قرار می‏دهد و هر گاه خداوند برای بنده‏ای بدی اراده کند، ساز و کار او را در میان حق ناشناسان قرار می‏دهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه خداوند برای بنده‏ای نیکی اراده کند، بی‏نیازی او را در نفس و جانش و پرهیزکاری‏اش را در دلش قرار می‏دهد و هر گاه برای بنده‏ای بدی اراده نماید، فقر را پیش چشمانش جای می‏دهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: این اخلاق خداوند است که؛ خدای تعالی درباره هر کس نیکی اراده کند، به او اخلاق نیکو می‏بخشد و درباره هر کس بدی اراده نماید، اخلاق بد به او می‏دهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند درباره هر کسی نیکی اراده کند، مبتلایش می‏کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند درباره هر کس نیکی اراده کند، او را در دین فقیه (دانا) ساخته، راه کمال را به او الهام می‏نماید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: خداوند درباره هر کسی نیکی اراده نماید، دوست خوب نصیبش می‏گرداند.

هر گاه خداوند برای قومی خوبی بخواهد

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه خداوند درباره خانواده‏ای اراده نیک نماید، آنان را در دین، صاحب دانش می‏کند و خردسالانشان بزرگسالان را احترام می‏کنند و نیز خداوند، مدارای در زندگی و اعتدال در مخارج را نصیبشان نموده، نسبت به معایبشان آشنا می‏سازد تا این که توبه کنند و هر گاه برای آنها غیر از این اراده نماید، به خودشان وامی‏گذارد.

پیامبر خداصلی الله علیه وآله: هرگاه خداوند برای قومی نیکی اراده کند، عمرشان را طولانی و زبان سپاس‏گزاری عطایشان می‏کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه خداوند برای قومی رشد و توسعه اراده نماید، آنان را صاحب بخشش و عفت می‏کند و هر گاه انقراض قومی را اراده کند، درِ خیانت را به رویشان می‏گشاید.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه خداوند برای قومی نیکی اراده کند، خردمندانشان را فرمان روایشان می‏نماید و دانشمندانشان میان‏شان داوری می‏کنند و خداوند ثروت را در دست کریمانشان قرار می‏دهد و هر گاه برای قومی بدی اراده کند، سفیهانشان را فرمان روایشان، نادانانشان را داورشان و بخیلانشان را ثروتمند قرار می‏دهد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هرگاه خداوندنسبت به‏اهل خانه‏ای نیکی اراده کند، میانشان مدارا برقرار می‏سازد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر گاه خداوند برای قومی نیکی اراده کند، دانشمندانشان را زیاد و نادانهایشان را کم می‏نماید، به طوری که اگر دانشمند قوم سخن بگوید به یاری‏اش می‏شتابند ولی اگر نادان سخن بگوید رهایش کنند و هر گاه خداوند برای قومی بدی اراده کند، نادانهایشان را زیاد و دانایانشان را کم می‏کند، به طوری که اگر نادان سخن بگوید یاری‏اش می‏کنند ولی اگر دانا سخن بگوید رهایش می‏نمایند.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هرگاه خداوند درباره قومی، نیکی اراده نماید، آنان را (به جهت امتحان) مبتلا سازد.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com

 

.: Weblog Themes By SlideTheme :.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic