تبلیغات
بهشتیان - نکات ناب نهج الفصاحه قسمت صد و هشتاد و دوم

نکات ناب نهج الفصاحه (قسمت صد و هشتاد و دوم)

گمراهی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: به گمراه جز گمراه، عشق نمی‏ورزد.

نکوهش گمراه کنندگان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر کسی، (مردم را) به سوی گمراهی بخواند و از او پیروی کنند، نظیر گناهان پیروان خود را بر دوش می‏کشد بدون آن که از گناهان آن‏ها چیزی کاسته شود. و هر کسی (مردم را) به راه هدایت دعوت نماید، نظیر پاداش پیروان خود را در می‏یابد بدون آن که از پاداش آنان چیزی کاسته شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر که به (راه) هدایتی دعوت نماید، پاداشی همانند پاداش کسانی را داراست که از آن پیروی نموده و این، چیزی از پاداش آنان نمی‏کاهد. و هر که به (راه) ضلالتی دعوت کند، گناه او همانند گناهان کسانی است که از آن پیروی نموده و این، چیزی از گناهان آنان نمی‏کاهد.

موجبات گمراهی

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هیچ قومی پس از هدایت گمراه نگردد مگر این که جدل داده شوند.

غرامت

غرامت و تاوان

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: هر کس هر آنچه در دست گرفت ضامن است تا آن را (به صاحبش) ادا کند.

بهــــــــــــشتیان

منبع: کتابخانه پیامبر اعظم، مدینة العلم

WWW.Beheshtiyan.mihanblog.com

.: Weblog Themes By SlideTheme :.